AA

Tilbyr hjelp for å følge opp sykemeldte ansatte

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

AS3 leverer nå tjenesten “Ekspertbistand” til bedrifter som trenger bistand til å følge opp ansatte som er sykemeldt.

“Ekspertbistand” er en helt ny refusjonsordning fra NAV der alle virksomheter, offentlige og private, kan få bistand fra NAV til vanskelige sykefraværssaker med inntil 20.000 kroner per ansatt til oppfølging og omstilling.

– Vi jobber tverrfaglig med karriererådgiver, fysioterapeut og psykolog. Dette er gratis for bedrifter ved at man søker tilskudd gjennom NAV, noe vi bistår med, forteller Kimmi Nguyen, karriererådgiver hos AS3 Employment, som tilbyr denne typen bistand.

Hun fortsetter:

– Alle bedrifter har ansatte som kan bli sykemeldt, og dette er derfor viktig å vite om. Nylig har vi hjulpet Arendal og Grimstad kommune med oppfølging av ansatte.

AS3 er godkjent til å gjennomføre bistanden, som har som formål å tilbakeføre den som er sykemeldt til arbeidsplassen, eller ut i en annen jobb. Dette kan være i form av konflikthåndtering, kompetansekartlegging, karriereveiledning, arbeidsrettede helsetjenester eller annet. Ifølge AS3 er det ofte en kombinasjon av disse tiltakene som tas i bruk.

– Hvordan blir man berettiget til å motta denne bistanden?

– Ekspertbistand brukes til å løse opp fastlåste situasjoner, og til å få hjelp i vanskelige sykefraværssaker. Det er et vilkår for å kunne få tilskudd til ekspertbistand at bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger er utprøvd eller vurdert. Arbeidsgiveren og den enkelte arbeidstakeren må være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand, forteller Mette Kristensen, leder for markeds – og forretningsutvikling i AS3 Employment.

– Hva kjennetegner en vanskelig sykefraværssak?

– Vanskelige sykefraværssaker er saker der medarbeider har hyppig fravær eller er langtidssykemeldt hvor det har vist seg vanskelig å finne en løsning for at medarbeideren står i jobben. Medarbeider trenger ikke være sykemeldt i søknadsperioden, forklarer Kristensen.

– Hvordan har behovet for å opprette Ekspertbistanden oppstått?

– Ekspertbistand-ordningen har oppstått som følge av at Norge har et generelt høyt sykefravær. Ekspertbistand gjør at den som er sykemeldt får hjelp på et tidlig tidspunkt. Dette bedrer sjansene betraktelig for å komme tilbake i jobb. I mange sykefraværssituasjoner kan det være underliggende årsaker til fraværet. Det kan være trivsel på arbeidsplassen eller konflikter. Det kan være at arbeidsoppgavene eller arbeidsformen ikke matcher helsen til en ansatt for eksempel. Ekspertene er en objektiv part som kommer inn for å se på nye muligheter og løsninger – til beste for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

– I hvilke tilfeller er det gunstig å få hjelp til å følge opp sykemeldte i en bedrift? Er det særlig i bedrifter med mange ansatte?

– Denne ordningen er gunstig for alle bedrifter. Vi har erfaring både med små foretak med kun to ansatte og store kjeder. Ofte ser vi at det kan være svært gunstig for bedrifter som ikke har god HR-bistand fra før, og der for eksempel daglig leder er den som må gjøre alle oppgaver, forteller Mette Kristensen.

Hun avslutter:

– Det kan også være en fastlåst situasjon i en stor bedrift der HR har forsøkt alle muligheter, som BHT og dialogmøter. Da kan vi komme inn som en kompetent tredjepart for å løse opp eventuelle konflikter, se nye muligheter og løsninger.  Mange ganger ser vi at den beste løsningen er at arbeidsforholdet avsluttes. Da bistår våre karriererådgivere med karriereomstillingsprogram.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
AS3 leverer nå tjenesten "Ekspertbistand" til bedrifter som trenger bistand til å følge opp ansatte som er sykemeldt.

“Ekspertbistand” er en helt ny refusjonsordning fra NAV der alle virksomheter, offentlige og private, kan få bistand fra NAV til vanskelige sykefraværssaker med inntil 20.000 kroner per ansatt til oppfølging og omstilling.

– Vi jobber tverrfaglig med karriererådgiver, fysioterapeut og psykolog. Dette er gratis for bedrifter ved at man søker tilskudd gjennom NAV, noe vi bistår med, forteller Kimmi Nguyen, karriererådgiver hos AS3 Employment, som tilbyr denne typen bistand.

Hun fortsetter:

– Alle bedrifter har ansatte som kan bli sykemeldt, og dette er derfor viktig å vite om. Nylig har vi hjulpet Arendal og Grimstad kommune med oppfølging av ansatte.

AS3 er godkjent til å gjennomføre bistanden, som har som formål å tilbakeføre den som er sykemeldt til arbeidsplassen, eller ut i en annen jobb. Dette kan være i form av konflikthåndtering, kompetansekartlegging, karriereveiledning, arbeidsrettede helsetjenester eller annet. Ifølge AS3 er det ofte en kombinasjon av disse tiltakene som tas i bruk.

– Hvordan blir man berettiget til å motta denne bistanden?

– Ekspertbistand brukes til å løse opp fastlåste situasjoner, og til å få hjelp i vanskelige sykefraværssaker. Det er et vilkår for å kunne få tilskudd til ekspertbistand at bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger er utprøvd eller vurdert. Arbeidsgiveren og den enkelte arbeidstakeren må være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand, forteller Mette Kristensen, leder for markeds – og forretningsutvikling i AS3 Employment.

– Hva kjennetegner en vanskelig sykefraværssak?

– Vanskelige sykefraværssaker er saker der medarbeider har hyppig fravær eller er langtidssykemeldt hvor det har vist seg vanskelig å finne en løsning for at medarbeideren står i jobben. Medarbeider trenger ikke være sykemeldt i søknadsperioden, forklarer Kristensen.

– Hvordan har behovet for å opprette Ekspertbistanden oppstått?

– Ekspertbistand-ordningen har oppstått som følge av at Norge har et generelt høyt sykefravær. Ekspertbistand gjør at den som er sykemeldt får hjelp på et tidlig tidspunkt. Dette bedrer sjansene betraktelig for å komme tilbake i jobb. I mange sykefraværssituasjoner kan det være underliggende årsaker til fraværet. Det kan være trivsel på arbeidsplassen eller konflikter. Det kan være at arbeidsoppgavene eller arbeidsformen ikke matcher helsen til en ansatt for eksempel. Ekspertene er en objektiv part som kommer inn for å se på nye muligheter og løsninger – til beste for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

– I hvilke tilfeller er det gunstig å få hjelp til å følge opp sykemeldte i en bedrift? Er det særlig i bedrifter med mange ansatte?

– Denne ordningen er gunstig for alle bedrifter. Vi har erfaring både med små foretak med kun to ansatte og store kjeder. Ofte ser vi at det kan være svært gunstig for bedrifter som ikke har god HR-bistand fra før, og der for eksempel daglig leder er den som må gjøre alle oppgaver, forteller Mette Kristensen.

Hun avslutter:

– Det kan også være en fastlåst situasjon i en stor bedrift der HR har forsøkt alle muligheter, som BHT og dialogmøter. Da kan vi komme inn som en kompetent tredjepart for å løse opp eventuelle konflikter, se nye muligheter og løsninger.  Mange ganger ser vi at den beste løsningen er at arbeidsforholdet avsluttes. Da bistår våre karriererådgivere med karriereomstillingsprogram.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor