AA

Fylkeskommunens krisetiltak for næringslivet

  • Fylkesordfører Arne Thomassen og Agder fylkeskommune har flere virkemidler som kan bøte på skadevirkningene i næringslivet. (Foto: Jacob Buchard/Agder fylkeskommune).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Agder fylkeskommune oppmuntrer nå bedrifter i fylket til å søke tilskudd for en ordning som heter “bedriftsintern opplæring”. Støtten kan brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Fristen for å søke er 1. april, og fylkes lover lynrask behandlingstid. 
– Vi jobber også med å koordinere tiltak i landsdelen sammen med blant annet NHO, LO, KS, Fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge og klyngene på Agder, sier fylkesordfører Arne Thomassen.
Ser på flere løsninger
I disse dager jobber både den administrative og den politiske ledelsen i fylket på spreng for å finne gode tiltak som kan redusere de negative skadevirkningene i næringslivet som følge av korona-viruset.En av ordningene som finnes, og som de nå oppmuntrer bedrifter til å se nærmere på, er tilskuddet til bedriftsintern opplæring (BIO).
Ved større omstillinger kan nemlig private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte, og samlet støttebeløp til virksomheten er maksimalt 200 000 kroner.
Smidig håndtering
– Agder fylkeskommune har også andre virkemidler som kan være aktuelle for å bøte på skadevirkningene i næringslivet. Dette gjelder både egne tilskuddsmidler og tilskudd vi har gitt gjennom oppdragsbrev til blant annet regionale næringsfond, Innovasjon Norge og Siva. Dette jobber vi med å konkretisere nå, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.
– I tillegg kommer det ekstraordinære tiltak lokalt og nasjonale hjelpepakker. Vi vil legge til rette for smidig håndtering i en vanskelig tid og jobber med hvordan vi best gjør dette og kobler mot de behov som vi ser. Da er utstrakt koordinering avgjørende for å lykkes, supplerer Thomassen.
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Agder fylkeskommune oppmuntrer nå bedrifter i fylket til å søke tilskudd for en ordning som heter "bedriftsintern opplæring". Støtten kan brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.
Fristen for å søke er 1. april, og fylkes lover lynrask behandlingstid. 
– Vi jobber også med å koordinere tiltak i landsdelen sammen med blant annet NHO, LO, KS, Fylkesmannen, NAV, Innovasjon Norge og klyngene på Agder, sier fylkesordfører Arne Thomassen.
Ser på flere løsninger
I disse dager jobber både den administrative og den politiske ledelsen i fylket på spreng for å finne gode tiltak som kan redusere de negative skadevirkningene i næringslivet som følge av korona-viruset.En av ordningene som finnes, og som de nå oppmuntrer bedrifter til å se nærmere på, er tilskuddet til bedriftsintern opplæring (BIO).
Ved større omstillinger kan nemlig private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte, og samlet støttebeløp til virksomheten er maksimalt 200 000 kroner.
Smidig håndtering
– Agder fylkeskommune har også andre virkemidler som kan være aktuelle for å bøte på skadevirkningene i næringslivet. Dette gjelder både egne tilskuddsmidler og tilskudd vi har gitt gjennom oppdragsbrev til blant annet regionale næringsfond, Innovasjon Norge og Siva. Dette jobber vi med å konkretisere nå, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.
– I tillegg kommer det ekstraordinære tiltak lokalt og nasjonale hjelpepakker. Vi vil legge til rette for smidig håndtering i en vanskelig tid og jobber med hvordan vi best gjør dette og kobler mot de behov som vi ser. Da er utstrakt koordinering avgjørende for å lykkes, supplerer Thomassen.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor