AA

Tofte-advokat med møterett i Høyesterett

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Advokat Svein A. Hagen i Advokatfirma Tofte har bestått prøven for Høyesterett, og kan nå bruke tittelen møterett for Høyesterett.

I november 2018 fikk advokat Svein A. Hagen tittelen møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett.

Tittelen kan tildeles en advokat etter at vedkommende har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker for Høyesterett, hvorav minst én som hovedregel må være en sivil sak for den ankende part.

Etter dette har Advokatfirma Tofte til sammen fire advokater med møterett for Høyesterett.

Fakta om møterett for Høyesterett:

“Advokat med møterett for Høyesterett er en tittel brukt av/på advokater som har lov til å føre saker for Høyesterett.

Denne ordningen finnes for å forsikre Høyesterett om at prosessfullmektigene er kompetente, siden Høyesterett behandler prinsipielt viktige saker, hvor avgjørelsene vil kunne få betydning langt utover den konkrete saken.

De som ikke har slik møterett, kan etter særskilt søknad likevel få tillatelse til å møte som prosessfullmektig for Høyesterett.

De som har fått slik møterett benevner ofte seg selv som «advokat med møterett for høyesterett», eller «advokat (H)».”

Kilde: www.jusleksikon.no

 

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Advokat Svein A. Hagen i Advokatfirma Tofte har bestått prøven for Høyesterett, og kan nå bruke tittelen møterett for Høyesterett.

I november 2018 fikk advokat Svein A. Hagen tittelen møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett.

Tittelen kan tildeles en advokat etter at vedkommende har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker for Høyesterett, hvorav minst én som hovedregel må være en sivil sak for den ankende part.

Etter dette har Advokatfirma Tofte til sammen fire advokater med møterett for Høyesterett.

Fakta om møterett for Høyesterett:

“Advokat med møterett for Høyesterett er en tittel brukt av/på advokater som har lov til å føre saker for Høyesterett.

Denne ordningen finnes for å forsikre Høyesterett om at prosessfullmektigene er kompetente, siden Høyesterett behandler prinsipielt viktige saker, hvor avgjørelsene vil kunne få betydning langt utover den konkrete saken.

De som ikke har slik møterett, kan etter særskilt søknad likevel få tillatelse til å møte som prosessfullmektig for Høyesterett.

De som har fått slik møterett benevner ofte seg selv som «advokat med møterett for høyesterett», eller «advokat (H)».”

Kilde: www.jusleksikon.no

 

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor