AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Regjeringen må komme opp med enorme stimulipakker for næringslivet og arbeidstakere

– Regjeringen må komme opp med enorme stimulipakker for næringslivet og arbeidstakere

  • Tom Bredesen, leder av Næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen snakker med ledere i våre medlemsbedrifter om hvordan korona-krisen påvirker næringslivet. Først ut er Tom Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom.

Tom Bredesen er leder for ressursgruppen Infrastruktur og byutvikling i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

1) Hvordan er hverdagen i bedriften nå?

Alle i Skeie Gruppen er i fullt arbeid, og de fleste har hjemmekontor og/eller er på byggeplasser. Vi har stor aktivitet og mye skal nå leveres av boliger og nye næringsbygg.

2) Hvordan utfordres du som leder?

Vi oppdaterer oss på digital kommunikasjon og sørger for god kommunikasjon og rapportering. Dette løses på mail, telefon og på Teams og styrene våre og ansatte er fullt ut orientert om status daglig.

3) Hva er de tøffeste konsekvensene som Korona-viruset har ført til?

Utfordringene de neste ukene er sviktende betalingsevne og likviditet hos næringslivet, det er gitt noen lempinger som bidrar litt på kort sikt. Men dette er ekstremt alvorlig for næringslivet på sikt. Antakelig kan man ikke forvente lempinger på restriksjoner før etter at smittetoppen er nådd antakelig i midten av mai. Jeg antar vi er på halv maskin til august og konsekvensene er dramatiske.

4) Hva synes du om regjeringens tiltak rettet mot næringslivet?

Per i dag er dette smuler og har liten virkning på sikt, det viktigste er at oppsagte og permitterte nå har trygge økonomiske rammer slik at livskvalitet kan opprettholdes.

Men regjeringen må i løpet av dager og få uker komme opp med enorme stimulipakker for næringslivet og arbeidstakere. Her kan staten forsere store tunge infrastruktur- og byggeprosjekter, klassiske tiltak i store kriser. Det er dette som vil ha størst effekt. For Kristiansand vil Gartnerløkka, nytt politihus, nytt fylkeshus, nytt psykiatribygg skape skape hundrevis av arbeidsplasser over lang tid. Videre bør Ytre Ringvei forseres og gjennomføring av havneflyttingen startes. Ut over dette bør staten nå gi rammer til kommunene slik at etterslepet på vedlikehold av vann- og avløpssystemet i Norge kan påbegynnes. Rådgivende Ingeniørers forening har beregnet etterslepet til å utgjør 100 milliarder kroner.

5) Har du troen på at dere klarer dere gjennom krisen?

Vi klarer gjennom krisen og vi vil starte så mange prosjekter det er rom og marked for. Næringslivet må være fremoverlent og ta stort ansvar i denne situasjonen.

6) Klarer du å koble av som leder i denne perioden, og i så fall hvordan?

Vi har Norges flotteste bymark, der er vi flere ganger i uken på flotte turer. All honnør til parkvesenet som vedlikeholder og legger til rette de fantastiske turløypene vi har.

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen snakker med ledere i våre medlemsbedrifter om hvordan korona-krisen påvirker næringslivet. Først ut er Tom Bredesen, administrerende direktør i Skeie Eiendom.

Tom Bredesen er leder for ressursgruppen Infrastruktur og byutvikling i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

1) Hvordan er hverdagen i bedriften nå?

Alle i Skeie Gruppen er i fullt arbeid, og de fleste har hjemmekontor og/eller er på byggeplasser. Vi har stor aktivitet og mye skal nå leveres av boliger og nye næringsbygg.

2) Hvordan utfordres du som leder?

Vi oppdaterer oss på digital kommunikasjon og sørger for god kommunikasjon og rapportering. Dette løses på mail, telefon og på Teams og styrene våre og ansatte er fullt ut orientert om status daglig.

3) Hva er de tøffeste konsekvensene som Korona-viruset har ført til?

Utfordringene de neste ukene er sviktende betalingsevne og likviditet hos næringslivet, det er gitt noen lempinger som bidrar litt på kort sikt. Men dette er ekstremt alvorlig for næringslivet på sikt. Antakelig kan man ikke forvente lempinger på restriksjoner før etter at smittetoppen er nådd antakelig i midten av mai. Jeg antar vi er på halv maskin til august og konsekvensene er dramatiske.

4) Hva synes du om regjeringens tiltak rettet mot næringslivet?

Per i dag er dette smuler og har liten virkning på sikt, det viktigste er at oppsagte og permitterte nå har trygge økonomiske rammer slik at livskvalitet kan opprettholdes.

Men regjeringen må i løpet av dager og få uker komme opp med enorme stimulipakker for næringslivet og arbeidstakere. Her kan staten forsere store tunge infrastruktur- og byggeprosjekter, klassiske tiltak i store kriser. Det er dette som vil ha størst effekt. For Kristiansand vil Gartnerløkka, nytt politihus, nytt fylkeshus, nytt psykiatribygg skape skape hundrevis av arbeidsplasser over lang tid. Videre bør Ytre Ringvei forseres og gjennomføring av havneflyttingen startes. Ut over dette bør staten nå gi rammer til kommunene slik at etterslepet på vedlikehold av vann- og avløpssystemet i Norge kan påbegynnes. Rådgivende Ingeniørers forening har beregnet etterslepet til å utgjør 100 milliarder kroner.

5) Har du troen på at dere klarer dere gjennom krisen?

Vi klarer gjennom krisen og vi vil starte så mange prosjekter det er rom og marked for. Næringslivet må være fremoverlent og ta stort ansvar i denne situasjonen.

6) Klarer du å koble av som leder i denne perioden, og i så fall hvordan?

Vi har Norges flotteste bymark, der er vi flere ganger i uken på flotte turer. All honnør til parkvesenet som vedlikeholder og legger til rette de fantastiske turløypene vi har.

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor