AA

Transport fra vei til sjø og bane

  • David S. Ottesen fra Shortsea Promotion Centre Norway og det nasjonale vareeierforum.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Bedre vareflyt til og fra regionen er et av målene for det nye vareeierforumet som er startet ut fra Næringsforeningens ressursgruppe for logistikk.

-EU har gjort det – men i Norge tar det veldig lang tid. Borregaard med sine store industrielle kunder i Europa er en foregangsbedrift for Norge når det gjelder å flytte transporten av gods over fra vei til sjø og bane, sier David S. Ottesen fra Shortsea Promotion Centre Norway og det nasjonale vareeierforum på Næringsforeningens frokostmøte onsdag morgen.

Frokostmøtet samlet flere av de største vareeierne i Kristiansandsregionen.

Næringsforeningens ressursgruppe skal i samarbeid med det nasjonale vareeierforum kartlegge utfordringer og trender for transport i landsdelens bedrifter. Svarene vi får håper vi skal gi oss retning for hvordan det nye lokale vareeierforumet på en best mulig måte kan jobbe for å bedre vareflyten til og fra regionen på en sikker, økonomisk og miljøvennlig måte.

– Vareeierforumet som dannes skal også være en møteplass hvor vareeieres utfordringer settes på agendaen og løses gjennom nettverket eller løftes høyere opp mot infrastruktureiere og politikere, sier Anne Marit Thomassen, Næringsforeningens representant i vareeierforumet.

-Det er viktig for National Oilwell Varco å være med i vareeierforumet for å stå samlet og påvirke beslutninger som tas i forhold til infrastruktur regionalt og nasjonalt, sier Kenneth Johansen, senior manager global logistict i NOV.

-For Voss Water, en av regionens største eksportører av varer over Kristiansand havn er et slikt vareeierforum svært viktig. Vi må løfte sammen, danne en god gruppering og samarbeid på tvers av bransjene for å oppnå resultater på infrastruktur og tilrettelegging, sier John Helge Austgulen Fabrikksjef på Voss Water.

– Outdoor Season ser viktigheten av et slikt vareeierforum for å effektivisere vareflyten i landsdelen. Vi driver ekstremt tungvint i dag – og intensjonen for å lykkes må være at vi er villig til å dele transportinformasjon med hverandre, snakke sammen og oppnå effektivitet, sier Kjell Tore Skeivoll, eier av Outdoor Season og Sundays Design.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Bedre vareflyt til og fra regionen er et av målene for det nye vareeierforumet som er startet ut fra Næringsforeningens ressursgruppe for logistikk.

-EU har gjort det – men i Norge tar det veldig lang tid. Borregaard med sine store industrielle kunder i Europa er en foregangsbedrift for Norge når det gjelder å flytte transporten av gods over fra vei til sjø og bane, sier David S. Ottesen fra Shortsea Promotion Centre Norway og det nasjonale vareeierforum på Næringsforeningens frokostmøte onsdag morgen.

Frokostmøtet samlet flere av de største vareeierne i Kristiansandsregionen.

Næringsforeningens ressursgruppe skal i samarbeid med det nasjonale vareeierforum kartlegge utfordringer og trender for transport i landsdelens bedrifter. Svarene vi får håper vi skal gi oss retning for hvordan det nye lokale vareeierforumet på en best mulig måte kan jobbe for å bedre vareflyten til og fra regionen på en sikker, økonomisk og miljøvennlig måte.

– Vareeierforumet som dannes skal også være en møteplass hvor vareeieres utfordringer settes på agendaen og løses gjennom nettverket eller løftes høyere opp mot infrastruktureiere og politikere, sier Anne Marit Thomassen, Næringsforeningens representant i vareeierforumet.

-Det er viktig for National Oilwell Varco å være med i vareeierforumet for å stå samlet og påvirke beslutninger som tas i forhold til infrastruktur regionalt og nasjonalt, sier Kenneth Johansen, senior manager global logistict i NOV.

-For Voss Water, en av regionens største eksportører av varer over Kristiansand havn er et slikt vareeierforum svært viktig. Vi må løfte sammen, danne en god gruppering og samarbeid på tvers av bransjene for å oppnå resultater på infrastruktur og tilrettelegging, sier John Helge Austgulen Fabrikksjef på Voss Water.

– Outdoor Season ser viktigheten av et slikt vareeierforum for å effektivisere vareflyten i landsdelen. Vi driver ekstremt tungvint i dag – og intensjonen for å lykkes må være at vi er villig til å dele transportinformasjon med hverandre, snakke sammen og oppnå effektivitet, sier Kjell Tore Skeivoll, eier av Outdoor Season og Sundays Design.

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor