AA

Trusler og muligheter for næringslivet på Agder

  • Styringsgruppa for Næringsforesight for Agder 2030 har nå ferdigstilt sin rapport. Foto: Ragna Marie Henden

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

En ny rapport, Næringsforesight for Agder 2030, trekker frem fire satsingsområder for regionen i tiden fremover.

– Næringslivet i Agder står overfor store endringer frem mot 2030. Svakere statsfinanser, robotisering og konkurranse fra globale aktører setter arbeidsplassene i regionen under press. Internasjonal netthandel truer med butikk- og kjøpesenterdød. Samtidig åpner det seg også store muligheter i Agder for ny vekst innen blant annet havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse, konkluderer rapporten fra Næringsforesight Agder 2030.

Ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon

Næringsforesight for Agder 2030 leverer nå sin avsluttende rapport med anbefalinger om en visjon og fire satsingsområder for å beholde og utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

De fire satsingsområdene er:

  • Et felles økosystem for innovasjon
  • Utvikling av internasjonale partnerskap
  • Ny kompetansetilførsel
  • Smart infrastruktur for tjenesteutvikling

– Agderregionen har en rekke styrker og naturgitte fortrinn som det er stor enighet om å bygge videre på. Vi har en bred næringsstruktur, ledende næringsklynger og testlaber, og digitalt dyktige bedrifter og brukere i regionen. Basert på dette anbefaler rapporten at Agder jobber for å ta en posisjon som en ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon, sier prosjektleder Geir Askvik Haugum, leder for Business Region Kristiansand.

Må tilrettelegge for nye næringer

For å lykkes med denne ambisjonen foreslår rapporten at regionen satser på og tilrettelegger for fornyelser og utvikling i de sterke eksisterende næringene innen leverandørindustrien til olje-, gass og marin sektor, prosessindustrien, kraftsektoren, bygg og anlegg, reiseliv og kultur, handel og helse. Samtidig må det satses på støtte til utvikling av nye næringer.

Robotisering, kunstig intelligens, tingenes internett og stordataanalyse er fremvoksende teknologier som blir avgjørende for Agders sterke næringer. Her har UiA og dyktige industri- og teknologimiljøer allerede påbegynt viktige satsinger.

Rapporten peker også på Agders muligheter i internasjonale vekstnæringer, hvor mineralutvinning knyttet til havbunnen, havbruk, bioøkonomi, fornybar kraft, datalagring og eHelse trekkes frem. Nasjonalt kan Agder ta ledende posisjoner innen opplevelsedrevet reiseliv, bygg og anlegg, kultur og handel, og bli et utstillingsvindu for bærekraftig og digital innovasjon i disse bransjene.

100 – 200 deltakere

Prosjektet har gjennomført en bred prosess med omfattende analyser. Mellom 100 – 200 deltakere fra alle deler av regionen har bidratt til Næringsforesight Agder. En bredt sammensatt styringsgruppe fra hele Agder har hatt en rekke samlinger og workshops. Trendanalyser i prosjektet viser trusler og muligheter frem mot 2030, og dokumenterer deltakernes felles syn på hvor den strategiske beredskapen må styrkes. 

Veikart mot 2030

Rapporten konkluderer med at det kreves en felles satsing over hele Agder dersom dette skal lykkes. Det er skissert et overordnet veikart for å realisere fremtidsbildet for 2030. For å gjennomføre dette anbefaler prosjektet at det etableres et felles endringsprogram for Agder mot 2030. Her anbefales det også å gi en aktør en koordineringsrolle for gjennomføring.

-Målet med foresightstudien er å gi et godt og relevant kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region. Samtidig vil vi bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, sier prosjektleder Haugum.

FAKTA om Næringsforesight Agder 2030:

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 startet opp januar 2018 på oppdrag fra Kristiansand kommune i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sørlandsparken Næringsforening AS, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Kommunesamarbeidet Østre Agder. Konsulentselskapet inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder. Prosjektet avsluttes nå med en endelig rapport.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
En ny rapport, Næringsforesight for Agder 2030, trekker frem fire satsingsområder for regionen i tiden fremover.

– Næringslivet i Agder står overfor store endringer frem mot 2030. Svakere statsfinanser, robotisering og konkurranse fra globale aktører setter arbeidsplassene i regionen under press. Internasjonal netthandel truer med butikk- og kjøpesenterdød. Samtidig åpner det seg også store muligheter i Agder for ny vekst innen blant annet havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse, konkluderer rapporten fra Næringsforesight Agder 2030.

Ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon

Næringsforesight for Agder 2030 leverer nå sin avsluttende rapport med anbefalinger om en visjon og fire satsingsområder for å beholde og utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

De fire satsingsområdene er:

  • Et felles økosystem for innovasjon
  • Utvikling av internasjonale partnerskap
  • Ny kompetansetilførsel
  • Smart infrastruktur for tjenesteutvikling

– Agderregionen har en rekke styrker og naturgitte fortrinn som det er stor enighet om å bygge videre på. Vi har en bred næringsstruktur, ledende næringsklynger og testlaber, og digitalt dyktige bedrifter og brukere i regionen. Basert på dette anbefaler rapporten at Agder jobber for å ta en posisjon som en ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon, sier prosjektleder Geir Askvik Haugum, leder for Business Region Kristiansand.

Må tilrettelegge for nye næringer

For å lykkes med denne ambisjonen foreslår rapporten at regionen satser på og tilrettelegger for fornyelser og utvikling i de sterke eksisterende næringene innen leverandørindustrien til olje-, gass og marin sektor, prosessindustrien, kraftsektoren, bygg og anlegg, reiseliv og kultur, handel og helse. Samtidig må det satses på støtte til utvikling av nye næringer.

Robotisering, kunstig intelligens, tingenes internett og stordataanalyse er fremvoksende teknologier som blir avgjørende for Agders sterke næringer. Her har UiA og dyktige industri- og teknologimiljøer allerede påbegynt viktige satsinger.

Rapporten peker også på Agders muligheter i internasjonale vekstnæringer, hvor mineralutvinning knyttet til havbunnen, havbruk, bioøkonomi, fornybar kraft, datalagring og eHelse trekkes frem. Nasjonalt kan Agder ta ledende posisjoner innen opplevelsedrevet reiseliv, bygg og anlegg, kultur og handel, og bli et utstillingsvindu for bærekraftig og digital innovasjon i disse bransjene.

100 – 200 deltakere

Prosjektet har gjennomført en bred prosess med omfattende analyser. Mellom 100 – 200 deltakere fra alle deler av regionen har bidratt til Næringsforesight Agder. En bredt sammensatt styringsgruppe fra hele Agder har hatt en rekke samlinger og workshops. Trendanalyser i prosjektet viser trusler og muligheter frem mot 2030, og dokumenterer deltakernes felles syn på hvor den strategiske beredskapen må styrkes. 

Veikart mot 2030

Rapporten konkluderer med at det kreves en felles satsing over hele Agder dersom dette skal lykkes. Det er skissert et overordnet veikart for å realisere fremtidsbildet for 2030. For å gjennomføre dette anbefaler prosjektet at det etableres et felles endringsprogram for Agder mot 2030. Her anbefales det også å gi en aktør en koordineringsrolle for gjennomføring.

-Målet med foresightstudien er å gi et godt og relevant kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region. Samtidig vil vi bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, sier prosjektleder Haugum.

FAKTA om Næringsforesight Agder 2030:

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 startet opp januar 2018 på oppdrag fra Kristiansand kommune i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sørlandsparken Næringsforening AS, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Kommunesamarbeidet Østre Agder. Konsulentselskapet inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder. Prosjektet avsluttes nå med en endelig rapport.

 

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor