AA

UiA satser på innovasjon

  • Denne gruppa er i gang med emner innenfor samskaping, og har jobbet med ABUPs problemstilling. Fra venstre: Anne-Lene Semb, Espen Bølviken, Odd Magne Vatne, Larysa Strømstad og Anne Cathrine Sørlie. Foto: Arne Martin Larsen/Universitetet i Agder
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Med nytt bygg og flere nye stillinger ønsker Universitetet i Agder å bli en arena for samskaping.

– Tanken er at de akademiske miljøene ved UiA, altså studenter og forskere, går sammen med offentlige aktører i regionen for å adressere noen av de store utfordringene vi kommer til å møte fremover. FNs bærekraftsmål kommer til å være sentrale, hvordan skal man for eksempel lage en bærekraftig by? Vi håper at dette skal bli regionen sin nye arena for samskaping, sier Bjørn-Tore Flåten, leder for Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon ved Universitetet i Agder.

5. april åpner et nytt bygg på campus Kristiansand, hvor UiA CoLAB skal holde til. Dette er en strategisk satsing ved universitetet, og målet er at CoLAB skal være en arena der eksterne partnere, studenter og ansatte møtes på tvers av fagfelt for å samarbeide om utfordringer i samfunnet. To emner på masternivå er allerede opprettet, og arbeidet er i gang.

– Vi har allerede kjørt noen piloter. Blant annet har Samsen kulturhus, Lillesand kommune og ABUP kommet med problemstillinger de har ønsket løsninger på. Det handler om store utfordringer, som man definerer og finner ut av hvordan man kan løse på et lokalt nivå. Lillesand kommune ønsket å få svar på hvordan de kan få flere treffpunkter for ungdommer, og dette er noe vi har jobbet med, forteller Flåten.

Han forteller at samskaping av kunnskap er en del av UiAs visjon.

– Opprettelsen av CoLAB er en konkretisering av visjonen og strategien til universitetet. Det gir oss nye måter å jobbe på, både for ansatte, forskere og studenter.

– UiA er opptatt av samskaping, men hva legger dere i dette begrepet?

– Vi ønsker ikke å være et universitet som sitter med kunnskapen for oss selv, og derfor jobber vi strategisk for å være åpne og inkluderende ut i samfunnet. I dette ligger blant annet at fagpersoner møter brukere, og metoder møter praktiske utfordringer. Så tilnærmer man seg dette sammen, og setter problemet i sentrum.

1. februar er det søknadsfrist for to nye stillinger som er opprettet i forbindelse med nysatsingen.

– Nå søker vi etter en lab-leder, som kjenner innovasjon i praksis og som blant annet skal fasilitere workshoper. Vi ser også etter en samfunnsviter som kan gå inn og jobbe på problemstillinger sammen med studenter og partnere, forteller Flåten.

Han håper flere enn universitetet vil benytte seg av CoLAB.

– Ved å etablere dette som en egen enhet kan vi tilby en del kurs og eventer. Vi håper at dette kan bli en møteplass for flere enn oss selv.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Med nytt bygg og flere nye stillinger ønsker Universitetet i Agder å bli en arena for samskaping.

– Tanken er at de akademiske miljøene ved UiA, altså studenter og forskere, går sammen med offentlige aktører i regionen for å adressere noen av de store utfordringene vi kommer til å møte fremover. FNs bærekraftsmål kommer til å være sentrale, hvordan skal man for eksempel lage en bærekraftig by? Vi håper at dette skal bli regionen sin nye arena for samskaping, sier Bjørn-Tore Flåten, leder for Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon ved Universitetet i Agder.

5. april åpner et nytt bygg på campus Kristiansand, hvor UiA CoLAB skal holde til. Dette er en strategisk satsing ved universitetet, og målet er at CoLAB skal være en arena der eksterne partnere, studenter og ansatte møtes på tvers av fagfelt for å samarbeide om utfordringer i samfunnet. To emner på masternivå er allerede opprettet, og arbeidet er i gang.

– Vi har allerede kjørt noen piloter. Blant annet har Samsen kulturhus, Lillesand kommune og ABUP kommet med problemstillinger de har ønsket løsninger på. Det handler om store utfordringer, som man definerer og finner ut av hvordan man kan løse på et lokalt nivå. Lillesand kommune ønsket å få svar på hvordan de kan få flere treffpunkter for ungdommer, og dette er noe vi har jobbet med, forteller Flåten.

Han forteller at samskaping av kunnskap er en del av UiAs visjon.

– Opprettelsen av CoLAB er en konkretisering av visjonen og strategien til universitetet. Det gir oss nye måter å jobbe på, både for ansatte, forskere og studenter.

– UiA er opptatt av samskaping, men hva legger dere i dette begrepet?

– Vi ønsker ikke å være et universitet som sitter med kunnskapen for oss selv, og derfor jobber vi strategisk for å være åpne og inkluderende ut i samfunnet. I dette ligger blant annet at fagpersoner møter brukere, og metoder møter praktiske utfordringer. Så tilnærmer man seg dette sammen, og setter problemet i sentrum.

1. februar er det søknadsfrist for to nye stillinger som er opprettet i forbindelse med nysatsingen.

– Nå søker vi etter en lab-leder, som kjenner innovasjon i praksis og som blant annet skal fasilitere workshoper. Vi ser også etter en samfunnsviter som kan gå inn og jobbe på problemstillinger sammen med studenter og partnere, forteller Flåten.

Han håper flere enn universitetet vil benytte seg av CoLAB.

– Ved å etablere dette som en egen enhet kan vi tilby en del kurs og eventer. Vi håper at dette kan bli en møteplass for flere enn oss selv.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor