AA

Ungdomsbedrifter fra Agder helt i toppen

 • 1. plass, Innovasjonsprisen, 1. plass, Beste kundeopplevelse på nett, 3. plass, Beste yrkesfaglige bedrift, 3. plass, Beste markedsføring, Kvitér UB/ «Mitt Fravær» fra Dahlske videregående skole: Karen Elise Bråstad, Julian Flaaten og Ole Christian Svennevig, sammen med prisutdeler Pål Rokke, CEO, Citibank Norway. Foto: Ungt Entreprenørskap.
 • HydroDesign UB, Flekkefjord vgs avd. Kvinesdal
  3. plass, Beste regnskap. HydroDesign UB fra Flekkefjord videregående skole avd. Kvinesdal: Blake Arne Bakke og Tor-Ivar Thorkildsen Andreassen. Foto: Ungt Entreprenørskap.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Da NM for Ungdomsbedrifter 2019 gikk av stabelen 24. og 25. april var det flere av ungdomsbedriftene fra Agder som også i år hevdet seg helt i toppen.

Kvitér UB/ «Mitt Fravær» fra Dahlske videregående skole fikk hele fire priser. To 1. plasser; “Beste kundeopplevelse på nett” og den prestisjetunge Innovasjonsprisen, samt 3. plass for både “Beste yrkesfaglige bedrift” og “Beste markedsføring”.

Ungdomsbedriften fra Dahlske har utviklet en digital løsning som skal gjøre det enklere å finne ut hvor mange prosent fravær man har i det enkelte skolefaget, samt beregne hvor mye fravær man kan ha før man når fraværsgrensen. Det diskuteres nå om forretningsideen skal tas videre, etter at ungdomsbedriften avvikles før sommeren.

Mange nominasjoner

HydroDesign UB fra Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal tok en flott 3. plass i kategorien “Beste regnskap”, og var i tillegg nominert til «topp 10» for “Beste forretningsplan” sammen med webFrame UB fra Arendal videregående skole.

Guttene i HydroDesign UB driver en maleforretning med fokus på redesign og gjenbruk, hvor de gir nytt liv til gamle gjenstander som ellers ville blitt kastet. Gjenstander gis et unikt utseende ved bruk av en malemetode kalt hydrodypping. Det er sensasjonelt nok fjerde gang at entreprenørskapselever fra Flekkefjord er «topp 3» i denne konkurransekategorien.

Berømmer elevenes resultater
– Dette er knallbra! Vi er veldig stolte, og bidragene i NM holder et svært høyt nivå, sier Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder.

Han understreker at elever som utvikler og spisser ferdigheter innen kreativitet, personlig initiativ, samarbeidsevne, risikovilje og nytenking gjennom prøving og feiling, står bedre rustet når de skal ut i arbeid.

– Våre deltakende elever fra Agder har lagt ned et godt stykke arbeid gjennom skoleåret, og i gjennomføringen av disse to NM-dagene; dette er virkelighetsnær læring, sier han.

Også styreleder i Ungt Entreprenørskap Agder, Terje With Andersen, er fornøyd med den gode innsatsen.

– Det er gøy at noen av bedriftene fra Agder også i år gikk helt til topps i konkurransene i NM. Våre ungdomsbedrifter markerte seg positivt i messehallene på Lillestrøm – og både for elevene og lærerne må dette være et godt minne for livet. Flott ungdom gir håp for fremtiden og for entreprenørskapsånden på Agder, sier With Andersen.

Fakta om ungt entreprenørskap:

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UE Agder:

 • Tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning
 • Bidrar til å bygge opp elevers og studenters kompetanse på innovasjon, samspill og entreprenørskap
 • Involverte tett på 9 500 elever og studenter i 2018
 • Engasjerte nærmere 500 personer fra lokalt arbeids- og næringsliv og mer enn 1 000
 • Lærere i entreprenørskapsaktiviteter i skolen
 • Har samarbeidspartnere fra offentlig sektor og privat næringsliv

Les mer om UE Agder via http://www.ue.no/Agder

UNGDOMSBEDRIFT (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Da NM for Ungdomsbedrifter 2019 gikk av stabelen 24. og 25. april var det flere av ungdomsbedriftene fra Agder som også i år hevdet seg helt i toppen.

Kvitér UB/ «Mitt Fravær» fra Dahlske videregående skole fikk hele fire priser. To 1. plasser; “Beste kundeopplevelse på nett” og den prestisjetunge Innovasjonsprisen, samt 3. plass for både “Beste yrkesfaglige bedrift” og “Beste markedsføring”.

Ungdomsbedriften fra Dahlske har utviklet en digital løsning som skal gjøre det enklere å finne ut hvor mange prosent fravær man har i det enkelte skolefaget, samt beregne hvor mye fravær man kan ha før man når fraværsgrensen. Det diskuteres nå om forretningsideen skal tas videre, etter at ungdomsbedriften avvikles før sommeren.

Mange nominasjoner

HydroDesign UB fra Flekkefjord videregående skole, avd. Kvinesdal tok en flott 3. plass i kategorien “Beste regnskap”, og var i tillegg nominert til «topp 10» for “Beste forretningsplan” sammen med webFrame UB fra Arendal videregående skole.

Guttene i HydroDesign UB driver en maleforretning med fokus på redesign og gjenbruk, hvor de gir nytt liv til gamle gjenstander som ellers ville blitt kastet. Gjenstander gis et unikt utseende ved bruk av en malemetode kalt hydrodypping. Det er sensasjonelt nok fjerde gang at entreprenørskapselever fra Flekkefjord er «topp 3» i denne konkurransekategorien.

Berømmer elevenes resultater
– Dette er knallbra! Vi er veldig stolte, og bidragene i NM holder et svært høyt nivå, sier Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder.

Han understreker at elever som utvikler og spisser ferdigheter innen kreativitet, personlig initiativ, samarbeidsevne, risikovilje og nytenking gjennom prøving og feiling, står bedre rustet når de skal ut i arbeid.

– Våre deltakende elever fra Agder har lagt ned et godt stykke arbeid gjennom skoleåret, og i gjennomføringen av disse to NM-dagene; dette er virkelighetsnær læring, sier han.

Også styreleder i Ungt Entreprenørskap Agder, Terje With Andersen, er fornøyd med den gode innsatsen.

– Det er gøy at noen av bedriftene fra Agder også i år gikk helt til topps i konkurransene i NM. Våre ungdomsbedrifter markerte seg positivt i messehallene på Lillestrøm – og både for elevene og lærerne må dette være et godt minne for livet. Flott ungdom gir håp for fremtiden og for entreprenørskapsånden på Agder, sier With Andersen.

Fakta om ungt entreprenørskap:

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UE Agder:

 • Tilbyr et tyvetalls pedagogiske programmer – fra grunnskolen til høyere utdanning
 • Bidrar til å bygge opp elevers og studenters kompetanse på innovasjon, samspill og entreprenørskap
 • Involverte tett på 9 500 elever og studenter i 2018
 • Engasjerte nærmere 500 personer fra lokalt arbeids- og næringsliv og mer enn 1 000
 • Lærere i entreprenørskapsaktiviteter i skolen
 • Har samarbeidspartnere fra offentlig sektor og privat næringsliv

Les mer om UE Agder via http://www.ue.no/Agder

UNGDOMSBEDRIFT (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor