AA

Slår sammen krefter for å løfte regionen

 • Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
 • IMG_8396
  Frank Reichert (Rektor ved UiA) i samtaler med Kristina Walker-Nordlof (UiA Nyskaping).
 • IMG_8397
  Anita S. Dietrichson og Terje Klungeland
 • IMG_8398
  Seunn Smith-Tønnessen(UiA), Glenn Qvam Håkonsen (Konsesjonskraft IKS), Øystein Djupedal (UiA)
 • IMG_8407
  Frank Reichert, Rektor ved UiA.
 • IMG_8421
  Morten V. Haakstad (Arendal Næringsforening), leder av arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning.
 • IMG_8426
  Siri Mathiesen, NHO Agder.
 • IMG_8430
  Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
 • IMG_8434
  Arbeidsgruppen som jobber med innovasjon og nyskaping.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Over 20 forskjellige organisasjoner fra hele Agder: Lister i vest, til Arendal i øst og Setesdal i nord, deltok på samlingen Felles Løft på Coworx denne uken. Målet er å finne tiltak som løfter regionen.

– Det er helt fantastisk at vi samler så mange aktører fra regionen, det gjør meg stolt, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Det er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som er initiativtager, og som i vår tok det første initiativet til å samle sju ulike næringsforeninger på Agder, samt NHO og UiA. Bakgrunnen for initiativet er blant annet et ønske fra medlemmene om å samle og styrke regionen. Visjonen for samarbeidet er at Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

– For å bygge opp under denne visjonen, har vi definert en rekke mål som blant annet inkluderer studenttilknytning til arbeidslivet. Med dette vil vi jobbe for at næringslivet tilbyr praksisplasser til både bachelor- og masterstudentene på UiA. Videre skal vi også jobbe for å styrke oppstartsbedriftene som knoppskyter fra universitetet gjennom en ny mentor-ordning på UiA Nyskaping. Her bidrar næringslivstopper på Agder som mentorer for nystartede bedrifter, forklarer Anita S. Dietrichson administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Etter og videreutdanning, tilpasset næringslivets behov, er også et sentralt mål for dette samarbeidet, supplerer hun.

Kick-offen tirsdag denne uken markerer starten på arbeidet som nå skal i gang. Det er satt opp fem arbeidsgrupper som skal jobbe med Felles Løft fremover. Totalt er over 40 personer representert, fra Lister i vest, til Setesdalen i nord og Arendal i øst.

– Et nært samarbeid mellom UiA og næringslivet vil styrke begge parter og hele landsdelens konkurransekraft. ”Felles løft” tar tak i flere samarbeidsområder som vil gi både UiA og næringslivet direkte gevinster. I tillegg får vi gjennom ”Felles løft” en infrastruktur som gjør avstanden mellom bedrifter i hele landsdelen og UiA mye kortere, mener Are Østmo, daglig leder i Lindesnesregionen Næringshage.

– Vi ser fram til å være en medspiller i det gode samarbeidet med UiA og de andre foreningene, og tilrettelegger for at næringslivet i Setesdal benytter seg enda mer av mulighetene som er der for utvikling gjennom samskaping, forteller Signe Sollien Haugå, daglig leder av Setesdal Regionråd.

– Næringslivet må utnytte den muligheten som fagmiljøene på UiA representerer til relevant kompetanseheving, samtidig som fagmiljøene må få bedre kjennskap til bedriftenes behov. Denne samhandlingen og dialogen vil gjøre begge parter sterkere. Tilpasset etter- og videreutdanning vil styrke vårt lokale næringslivs konkurranseevne både nasjonalt og globalt, avslutter Morten V. Haakstad, daglig leder av Arendal Næringsforening.

 

 

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Over 20 forskjellige organisasjoner fra hele Agder: Lister i vest, til Arendal i øst og Setesdal i nord, deltok på samlingen Felles Løft på Coworx denne uken. Målet er å finne tiltak som løfter regionen.

– Det er helt fantastisk at vi samler så mange aktører fra regionen, det gjør meg stolt, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Det er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som er initiativtager, og som i vår tok det første initiativet til å samle sju ulike næringsforeninger på Agder, samt NHO og UiA. Bakgrunnen for initiativet er blant annet et ønske fra medlemmene om å samle og styrke regionen. Visjonen for samarbeidet er at Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

– For å bygge opp under denne visjonen, har vi definert en rekke mål som blant annet inkluderer studenttilknytning til arbeidslivet. Med dette vil vi jobbe for at næringslivet tilbyr praksisplasser til både bachelor- og masterstudentene på UiA. Videre skal vi også jobbe for å styrke oppstartsbedriftene som knoppskyter fra universitetet gjennom en ny mentor-ordning på UiA Nyskaping. Her bidrar næringslivstopper på Agder som mentorer for nystartede bedrifter, forklarer Anita S. Dietrichson administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Etter og videreutdanning, tilpasset næringslivets behov, er også et sentralt mål for dette samarbeidet, supplerer hun.

Kick-offen tirsdag denne uken markerer starten på arbeidet som nå skal i gang. Det er satt opp fem arbeidsgrupper som skal jobbe med Felles Løft fremover. Totalt er over 40 personer representert, fra Lister i vest, til Setesdalen i nord og Arendal i øst.

– Et nært samarbeid mellom UiA og næringslivet vil styrke begge parter og hele landsdelens konkurransekraft. ”Felles løft” tar tak i flere samarbeidsområder som vil gi både UiA og næringslivet direkte gevinster. I tillegg får vi gjennom ”Felles løft” en infrastruktur som gjør avstanden mellom bedrifter i hele landsdelen og UiA mye kortere, mener Are Østmo, daglig leder i Lindesnesregionen Næringshage.

– Vi ser fram til å være en medspiller i det gode samarbeidet med UiA og de andre foreningene, og tilrettelegger for at næringslivet i Setesdal benytter seg enda mer av mulighetene som er der for utvikling gjennom samskaping, forteller Signe Sollien Haugå, daglig leder av Setesdal Regionråd.

– Næringslivet må utnytte den muligheten som fagmiljøene på UiA representerer til relevant kompetanseheving, samtidig som fagmiljøene må få bedre kjennskap til bedriftenes behov. Denne samhandlingen og dialogen vil gjøre begge parter sterkere. Tilpasset etter- og videreutdanning vil styrke vårt lokale næringslivs konkurranseevne både nasjonalt og globalt, avslutter Morten V. Haakstad, daglig leder av Arendal Næringsforening.

 

 

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor