AA

Utdanner for fremtiden

  • Lars Erik Torjussen har opplevd stor utvikling i sin tid i Noroff.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Norges største fagskole har hovedkontor i Kristiansand, ansatte fra hele verden og utdanner de som skal ha jobbene som foreløpig ikke finnes.

– Det et enormt kompetansegap innenfor IT og digital teknologi. I Norge i dag mangler vi mellom 20 000 og 30 000 mennesker med riktig digital/IT-kompetanse, og gapet øker år etter år. Dette er også en global utfordring, sier Lars Erik Torjussen.

Han er administrerende direktør ved Noroff School of Technology and Digital Media, skolen som ønsker å bidra til å tette dette gapet.

– Utviklingen innenfor digital teknologi går raskt, og ifølge McKinsey vil denne utviklingen akselerere i de neste ti årene. Menneskene og utdanningssystemene strever med å henge med. Vi har posisjonert oss for å kunne bidra ved å tilby relevante utdanninger.

Ikke lenger videregående

Mye har skjedd siden Finn Mathiesen grunnla Noroff i 1987.

– Fra 2015 har vi kun drevet med høyere utdanning. Da solgte vi de videregående skolene, og satt et mål om at innen 2020 skulle én prosent av alle studenter innenfor høyere utdanning i Norge studere ved Noroff, forteller Torjussen.

Målet nådde de, og i dag har skolen 3800 studenter fordelt på nettstudier og campuser i Kristiansand, Oslo, Bergen og Stavanger. Noroff har 170 ansatte og består av tre deler: Noroff University College, Noroff Fagskole og Noroff Accelerate som leverer kortere kurs innen etter- og videreutdanning.

Morgan Kristensen er leder for campus, og har hatt ansvar for oppussingen.

– Fagskolen er den største av disse tre. Her har vi 3200 studenter, og vi er Norges største fagskole. Ved fagskolen får studentene en praktisk rettet høyere utdanning. Mange tar dette på deltid, for eksempel ved siden av jobb, forteller Torjussen.

Per i dag tilbyr Noroffs høyskole fem bachelorprogram i Kristiansand, og mange av studentene velger å være nettstudenter. Programmene går på engelsk, noe som gjør det lettere å rekruttere ansatte.

– Til høyskolen rekrutterer vi fra hele verden, og har ansatte fra de fleste kontinenter. Vi har et fantastisk fagmiljø, sier Torjussen og legger til:

– At vi rekrutterer internasjonalt er naturlig for oss. Vi er såpass faglig spisset i det vi driver med at vi må lete nøye for å finne den riktige kompetansen, derfor leter vi globalt.

Fremtidens utviklere

Det er hovedsakelig IKT-kompetanse som står på menyen hos Noroff. Skolen har fem kjerneområder: datasikkerhet, data & kunstig intelligens (AI), spill og design, softwareutvikling og koding, samt musikk- og filmproduksjon.

– Digitale kreative ferdigheter benyttes etter hvert i mange forskjellige kontekster som for eksempel modellering av bygg og industri, samt tjenestedesign. Mange av kandidatene fra spill og design går for eksempel ofte ut i jobber i helt andre bransjer enn spillbransjen. Men den største utfordringen for selskaper lokalt og nasjonalt er å få tak i nok utviklere. Det er et kjempeunderskudd på utviklere globalt, og teknologiselskapene sliter med å få tak i de som er.

Livslang læring er et begrep som stadig oftere dukker opp, og med økt digitalisering øker også bedrifters behov for å omskolere sine ansatte.

– Den teknologiske endringen bidrar til at kompetansen til ansatte ute i bedriftene «går ut på dato». Noroff Accelerate er satt opp for å levere korte, u-akkrediterte program som gir kandidatene konkrete ferdigheter som de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen, forteller Torjussen og fortsetter:

– Våren 2020 hadde vi en pilot på dette sammen med Scania utenfor Stockholm. Bedriften trengte flere utviklere for å bidra i utviklingen av neste generasjon digitale tjenester, og sendte 15 av sine ansatte på en intensiv bootcamp for å lære seg koding. Ingen av dem kunne dette fra før, men nå jobber alle 15 som kodere i Scanias utviklingsavdeling. Det er ganske kraftfullt at det er mulig å omskolere til noe såpass avansert på ti uker.

– Jeg ønsker meg en trygg jobb innenfor IT, sier Eirik Waldeland (nærmest). Ved siden av ham sitter Simon Wegner Simonsen og Markus Hristov.

Tett samarbeid

For Noroff er det viktig å være i førersetet når det gjelder å utvikle utdanninger tilpasset samfunnets behov. For å klare dette er det avgjørende å ha et godt samarbeid med næringslivet.

– Vi arbeider hele tiden med å forstå hvilke behov som finnes ute i privat og offentlig sektor. Vi tilegner oss innsikt gjennom dialog med industriaktører og ved å følge tett med i den teknologiske utviklingen internasjonalt. Når det gjelder fagskoleutdanninger er det et krav om å ha et tett samarbeid med to eller tre bedrifter i utviklingsfasen av et nytt studieprogram. NOKUT gir oss kreditering kun hvis bedriftene sier at «dette trenger vi», forteller Torjussen.

Regionsutvikling

I høst flyttet Noroff inn i nyoppussede lokaler på Slottet i Kristiansand sentrum.

– Byen trenger liv, særlig i øverste del av Kvadraturen. Ser vi noen år lenger frem trekkes tyngdepunktet denne veien, med nytt fylkeshus, Quadrum og andre kontor– og byutviklingsprosjekter. Da vil det være en fordel at det er studenter der også, mener Torjussen.

Han håper Noroff kan være med på å utvikle regionen i riktig retning.

– Med vår nye campus ønsker vi å åpne mer opp, slik at næringslivet kan bruke oss i større grad. Vi håper å få en viktig rolle på Sørlandet, innenfor de områdene hvor sørlandsk næringsliv ønsker og trenger kompetanse.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Norges største fagskole har hovedkontor i Kristiansand, ansatte fra hele verden og utdanner de som skal ha jobbene som foreløpig ikke finnes.

– Det et enormt kompetansegap innenfor IT og digital teknologi. I Norge i dag mangler vi mellom 20 000 og 30 000 mennesker med riktig digital/IT-kompetanse, og gapet øker år etter år. Dette er også en global utfordring, sier Lars Erik Torjussen.

Han er administrerende direktør ved Noroff School of Technology and Digital Media, skolen som ønsker å bidra til å tette dette gapet.

– Utviklingen innenfor digital teknologi går raskt, og ifølge McKinsey vil denne utviklingen akselerere i de neste ti årene. Menneskene og utdanningssystemene strever med å henge med. Vi har posisjonert oss for å kunne bidra ved å tilby relevante utdanninger.

Ikke lenger videregående

Mye har skjedd siden Finn Mathiesen grunnla Noroff i 1987.

– Fra 2015 har vi kun drevet med høyere utdanning. Da solgte vi de videregående skolene, og satt et mål om at innen 2020 skulle én prosent av alle studenter innenfor høyere utdanning i Norge studere ved Noroff, forteller Torjussen.

Målet nådde de, og i dag har skolen 3800 studenter fordelt på nettstudier og campuser i Kristiansand, Oslo, Bergen og Stavanger. Noroff har 170 ansatte og består av tre deler: Noroff University College, Noroff Fagskole og Noroff Accelerate som leverer kortere kurs innen etter- og videreutdanning.

Morgan Kristensen er leder for campus, og har hatt ansvar for oppussingen.

– Fagskolen er den største av disse tre. Her har vi 3200 studenter, og vi er Norges største fagskole. Ved fagskolen får studentene en praktisk rettet høyere utdanning. Mange tar dette på deltid, for eksempel ved siden av jobb, forteller Torjussen.

Per i dag tilbyr Noroffs høyskole fem bachelorprogram i Kristiansand, og mange av studentene velger å være nettstudenter. Programmene går på engelsk, noe som gjør det lettere å rekruttere ansatte.

– Til høyskolen rekrutterer vi fra hele verden, og har ansatte fra de fleste kontinenter. Vi har et fantastisk fagmiljø, sier Torjussen og legger til:

– At vi rekrutterer internasjonalt er naturlig for oss. Vi er såpass faglig spisset i det vi driver med at vi må lete nøye for å finne den riktige kompetansen, derfor leter vi globalt.

Fremtidens utviklere

Det er hovedsakelig IKT-kompetanse som står på menyen hos Noroff. Skolen har fem kjerneområder: datasikkerhet, data & kunstig intelligens (AI), spill og design, softwareutvikling og koding, samt musikk- og filmproduksjon.

– Digitale kreative ferdigheter benyttes etter hvert i mange forskjellige kontekster som for eksempel modellering av bygg og industri, samt tjenestedesign. Mange av kandidatene fra spill og design går for eksempel ofte ut i jobber i helt andre bransjer enn spillbransjen. Men den største utfordringen for selskaper lokalt og nasjonalt er å få tak i nok utviklere. Det er et kjempeunderskudd på utviklere globalt, og teknologiselskapene sliter med å få tak i de som er.

Livslang læring er et begrep som stadig oftere dukker opp, og med økt digitalisering øker også bedrifters behov for å omskolere sine ansatte.

– Den teknologiske endringen bidrar til at kompetansen til ansatte ute i bedriftene «går ut på dato». Noroff Accelerate er satt opp for å levere korte, u-akkrediterte program som gir kandidatene konkrete ferdigheter som de kan ta med seg tilbake til arbeidsplassen, forteller Torjussen og fortsetter:

– Våren 2020 hadde vi en pilot på dette sammen med Scania utenfor Stockholm. Bedriften trengte flere utviklere for å bidra i utviklingen av neste generasjon digitale tjenester, og sendte 15 av sine ansatte på en intensiv bootcamp for å lære seg koding. Ingen av dem kunne dette fra før, men nå jobber alle 15 som kodere i Scanias utviklingsavdeling. Det er ganske kraftfullt at det er mulig å omskolere til noe såpass avansert på ti uker.

– Jeg ønsker meg en trygg jobb innenfor IT, sier Eirik Waldeland (nærmest). Ved siden av ham sitter Simon Wegner Simonsen og Markus Hristov.

Tett samarbeid

For Noroff er det viktig å være i førersetet når det gjelder å utvikle utdanninger tilpasset samfunnets behov. For å klare dette er det avgjørende å ha et godt samarbeid med næringslivet.

– Vi arbeider hele tiden med å forstå hvilke behov som finnes ute i privat og offentlig sektor. Vi tilegner oss innsikt gjennom dialog med industriaktører og ved å følge tett med i den teknologiske utviklingen internasjonalt. Når det gjelder fagskoleutdanninger er det et krav om å ha et tett samarbeid med to eller tre bedrifter i utviklingsfasen av et nytt studieprogram. NOKUT gir oss kreditering kun hvis bedriftene sier at «dette trenger vi», forteller Torjussen.

Regionsutvikling

I høst flyttet Noroff inn i nyoppussede lokaler på Slottet i Kristiansand sentrum.

– Byen trenger liv, særlig i øverste del av Kvadraturen. Ser vi noen år lenger frem trekkes tyngdepunktet denne veien, med nytt fylkeshus, Quadrum og andre kontor– og byutviklingsprosjekter. Da vil det være en fordel at det er studenter der også, mener Torjussen.

Han håper Noroff kan være med på å utvikle regionen i riktig retning.

– Med vår nye campus ønsker vi å åpne mer opp, slik at næringslivet kan bruke oss i større grad. Vi håper å få en viktig rolle på Sørlandet, innenfor de områdene hvor sørlandsk næringsliv ønsker og trenger kompetanse.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor