AA

Utfordret stortingspolitikere

  • Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen, fortalte om foreningens arbeid under møtet med Høyres næringsfraksjon denne uka.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Torsdag denne uka hadde Næringsforeningen besøk av næringsfraksjonen til Høyres stortingsgruppe. Politikerne fikk flere utfordringer med seg tilbake til hovedstaden.

– Regionen ønsker å etablere en Digital Innovation Hub Ocean Technology. Forutsetningen for dette er norsk deltakelse i EU-programmer i perioden 2021 til 2027. For å sikre norsk konkurransekraft, spesielt i SMB segmentet, må Norge delta i Digital Europa, Single Market, InvestEU-programmene og Horizon Europe, sa Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Viktige samarbeid

Han hadde ytterligere to utfordringer til politikerne. En av dem gikk på virkemiddelapparatet, og viktigheten av at dette ikke svekkes.

– Regionen ønsker å videreutvikle allerede velfungerende klynger og nettverk. Forutsetningen for dette er et virkemiddelapparat med programmer og midler som gir regionene mulighet til å arbeide med næringsutvikling i klynger og nettverk. Vi trenger at virkemiddelapparatet styrkes, sa Jørgensen.

Han trakk også frem samarbeid mellom næringsliv og akademia.

– Utdanningspolitikk er en viktig del av næringspolitikken. Regionen vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom næringsliv og UiA, og målet er å bruke dette til å styrke konkurranseevnen til bedriftene gjennom forskning-, utvikling og innovasjon, samt tilførsel av relevant arbeidskraft. Forutsetningen for dette er gode rammebetingelser hvor samarbeid mellom næringsliv og akademia stimuleres og premieres.

Han fikk støtte av ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H).

– Det er viktig at næringspolitikere også involverer seg i utdanningspolitikken, sa han.

Verdifullt møte

Næringsforeningen benyttet anledningen til å fortelle om sitt arbeid, og trakk blant annet frem etterspørsel etter kompetanse som noe som er viktig for medlemsbedriftene.

– Alle bedrifter etterspør kompetanse. Et tett samarbeid med UiA, og praksis for alle, er derfor viktig for oss, sa styreleder Jan Willy Føreland.

Geir Jørgensen var godt fornøyd med møtet.

– Å møte næringsfraksjonen til Høyres stortingsgruppe er viktig for oss av flere grunner. Høyre sitter med næringsministeren, noe som betyr at det er kort vei fra Høyres stortingspolitikere som jobber med næringspolitikk til utøvelse av næringspolitikken i regjeringen. I tillegg er det lederen av næringsfraksjonen, Linda Hofstad Helleland, som skal lede arbeidet med Høyres næringspolitiske program til valget i 2021, så det å få gitt innspill direkte til henne er verdifullt for oss, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Torsdag denne uka hadde Næringsforeningen besøk av næringsfraksjonen til Høyres stortingsgruppe. Politikerne fikk flere utfordringer med seg tilbake til hovedstaden.

– Regionen ønsker å etablere en Digital Innovation Hub Ocean Technology. Forutsetningen for dette er norsk deltakelse i EU-programmer i perioden 2021 til 2027. For å sikre norsk konkurransekraft, spesielt i SMB segmentet, må Norge delta i Digital Europa, Single Market, InvestEU-programmene og Horizon Europe, sa Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Viktige samarbeid

Han hadde ytterligere to utfordringer til politikerne. En av dem gikk på virkemiddelapparatet, og viktigheten av at dette ikke svekkes.

– Regionen ønsker å videreutvikle allerede velfungerende klynger og nettverk. Forutsetningen for dette er et virkemiddelapparat med programmer og midler som gir regionene mulighet til å arbeide med næringsutvikling i klynger og nettverk. Vi trenger at virkemiddelapparatet styrkes, sa Jørgensen.

Han trakk også frem samarbeid mellom næringsliv og akademia.

– Utdanningspolitikk er en viktig del av næringspolitikken. Regionen vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom næringsliv og UiA, og målet er å bruke dette til å styrke konkurranseevnen til bedriftene gjennom forskning-, utvikling og innovasjon, samt tilførsel av relevant arbeidskraft. Forutsetningen for dette er gode rammebetingelser hvor samarbeid mellom næringsliv og akademia stimuleres og premieres.

Han fikk støtte av ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H).

– Det er viktig at næringspolitikere også involverer seg i utdanningspolitikken, sa han.

Verdifullt møte

Næringsforeningen benyttet anledningen til å fortelle om sitt arbeid, og trakk blant annet frem etterspørsel etter kompetanse som noe som er viktig for medlemsbedriftene.

– Alle bedrifter etterspør kompetanse. Et tett samarbeid med UiA, og praksis for alle, er derfor viktig for oss, sa styreleder Jan Willy Føreland.

Geir Jørgensen var godt fornøyd med møtet.

– Å møte næringsfraksjonen til Høyres stortingsgruppe er viktig for oss av flere grunner. Høyre sitter med næringsministeren, noe som betyr at det er kort vei fra Høyres stortingspolitikere som jobber med næringspolitikk til utøvelse av næringspolitikken i regjeringen. I tillegg er det lederen av næringsfraksjonen, Linda Hofstad Helleland, som skal lede arbeidet med Høyres næringspolitiske program til valget i 2021, så det å få gitt innspill direkte til henne er verdifullt for oss, sier han.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor