AA

Vår Herres klinkekule

  • Foto: NASA

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Agder har i Regionplan 2030 formulert målet om å bli landets første helelektriske region. Det er ambisiøst, men skyter man etter månen havner man som kjent blant stjernene selv om man bommer. Det er slike initiativ generasjonen som kommer etter oss fortjener. Nå inviteres næringslivet med på en reise som byr på mange forretningsmuligheter for bedriftene som våger.

I år er det femti år siden Neil Armstrong tok et lite steg ned på månens overflate og nøkternt rapporterte tilbake til jorden at et stort sprang for menneskeheten var tatt. Månelandingen kom bare åtte år etter John F. Kennedy i 1961 lanserte ideen om å reise til månen. Det var åtte år fylt med teknologiske innovasjoner, og bildene av jorden tatt fra Apollo 8 forandret måten vi betraktet verden. Sårbarheten til den lille blå planeten ble tydelig, og dette ble starten på miljøbevegelsen.

Nå tar ungdom over hele verden til gatene i protest mot politisk sendrektighet i kampen mot klimaendringene. Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius sammenliknet med førindustriell tid forplikter både juridisk og moralsk. Ingen stopper klimaendringene alene, men sammen kan vi løse vår tids store utfordring. At Agder tar mål av seg til å bli Norges første helelektriske region kan bli vårt kraftfulle svar på oppgaven.

Når Agder satser på å bli landets første helelektriske region, fører det med seg store forretningsmuligheter for bedrifter i mange ulike bransjer. Fra det forrige århundreskiftet har kraftutbyggingen lagt grunnlaget for enorm verdiskaping, og nå kan det bli penger i kassen for bedriftene som leverer varer og tjenester som er nødvendige for å realisere et helelektrisk samfunn. Bedriftene får sjansen til å gå foran, bygge opp kompetanse andre byer og regioner vil ha behov for senere, og på den måten ta en markedsposisjon som kan utnyttes kommersielt. Bedre klima er også bra forretning!

Det er nedfelt klare mål for arbeidet med det som er kalt Electric Region Agder. Rikelig tilgang på fleksibel vannkraft gir grunnlag for å skape vekst ved å utvikle kraftforedlende industri og øke verdiskapingen gjennom kraftutveksling med Europa. Regionens overskudd av fornybar energi gir også et unikt utgangspunkt for utviklingen av et samfunn der all transport er elektrifisert. Dette krever ny infrastruktur, men store investeringer i økt nettkapasitet er ikke det eneste svaret. Gamle grep løser ikke morgendagens utfordringer, og vi må i stedet bygge fremtidens energisystem med smarte nett og distribuert kraftproduksjon. Agder kan bli et laboratorium for utprøving av innovative energiløsninger og skape bedrifter som leverer disse til et globalt energimarked.

Flere studier viser at bærekraftig atferd lønner seg. Electric Region Agder byr på muligheter for små og store bedrifter. Et eksempel illustrerer dette. Elektriske biler må lades. Dette krever utstyr som må produseres og monteres, og infrastruktur som må bygges. Kjøpere av elbiler vil ofte kombinere dette med å produsere egen strøm med solceller på taket, ha batteripakker i garasjen, de vil bo i et Smarthus, lade bilen når strømmen er billig og kanskje selge strømmen tilbake til nettet når den er dyr. Hvor mange fag og bransjer er involvert i å realisere dette scenariet? Ingen nevnt, ingen glemt.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er opptatt av bærekraftig omstilling og vil være en pådriver for å få bedriftene til å utnytte forretningsmulighetene som ligger i det grønne skiftet. Inspirasjon og kompetanse til å gå fra snakk til handling er vår oppskrift. Derfor samarbeider vi med Agder Energi og Kristiansand kommune om årets Agder Energi-konferanse hvor temaet er «Generasjonen etter oss – Electric City». Som hale til konferansen, arrangerer vi en egen mulighetssesjon hvor bedrifter vil presentere hvordan de skaper ny forretning når samfunnet elektrifiseres. Sammen vil vi diskutere mulighetene det elektriske skiftet gir din bedrift. Bli med, og la konferansen bli utskytingsrampen for bedriftens elektriske måneferd. I enden av regnbuen ligger skatten.

Klimakrisen er vår tids største bekymring og utfordring, eller sagt med Erik Byes fantastiske tekst hvor vår Herre er en pode som med reven brok og skrubbsår på hver legg, klinker kule:

«Den lille blå! Den minste av dem alle! Han lette under gress og sten og hekk.
Og den som var så blank i solefallet!
Men mørket kom, og kulen den var vekk.
Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke minnes om han gråt.
Og vi som av den lille jord er båren og tror at intet teller uten den, vi får drømme at Han leter mer i morgen og håpe at Han finner oss igjen.»

Eller kanskje vi sammen skal gjøre en større innsats for ikke å miste den? Vi må alle bidra for å redde den lille blå planeten. Her kan næringslivet tjene penger på å gjøre godt. Electric Region Agder er for bedriftene, i sannhet, samfunnsansvarets triple bunnlinje i praksis.

Kronikk skrevet av Geir Jørgensen, administrerende direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Agder har i Regionplan 2030 formulert målet om å bli landets første helelektriske region. Det er ambisiøst, men skyter man etter månen havner man som kjent blant stjernene selv om man bommer. Det er slike initiativ generasjonen som kommer etter oss fortjener. Nå inviteres næringslivet med på en reise som byr på mange forretningsmuligheter for bedriftene som våger.

I år er det femti år siden Neil Armstrong tok et lite steg ned på månens overflate og nøkternt rapporterte tilbake til jorden at et stort sprang for menneskeheten var tatt. Månelandingen kom bare åtte år etter John F. Kennedy i 1961 lanserte ideen om å reise til månen. Det var åtte år fylt med teknologiske innovasjoner, og bildene av jorden tatt fra Apollo 8 forandret måten vi betraktet verden. Sårbarheten til den lille blå planeten ble tydelig, og dette ble starten på miljøbevegelsen.

Nå tar ungdom over hele verden til gatene i protest mot politisk sendrektighet i kampen mot klimaendringene. Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius sammenliknet med førindustriell tid forplikter både juridisk og moralsk. Ingen stopper klimaendringene alene, men sammen kan vi løse vår tids store utfordring. At Agder tar mål av seg til å bli Norges første helelektriske region kan bli vårt kraftfulle svar på oppgaven.

Når Agder satser på å bli landets første helelektriske region, fører det med seg store forretningsmuligheter for bedrifter i mange ulike bransjer. Fra det forrige århundreskiftet har kraftutbyggingen lagt grunnlaget for enorm verdiskaping, og nå kan det bli penger i kassen for bedriftene som leverer varer og tjenester som er nødvendige for å realisere et helelektrisk samfunn. Bedriftene får sjansen til å gå foran, bygge opp kompetanse andre byer og regioner vil ha behov for senere, og på den måten ta en markedsposisjon som kan utnyttes kommersielt. Bedre klima er også bra forretning!

Det er nedfelt klare mål for arbeidet med det som er kalt Electric Region Agder. Rikelig tilgang på fleksibel vannkraft gir grunnlag for å skape vekst ved å utvikle kraftforedlende industri og øke verdiskapingen gjennom kraftutveksling med Europa. Regionens overskudd av fornybar energi gir også et unikt utgangspunkt for utviklingen av et samfunn der all transport er elektrifisert. Dette krever ny infrastruktur, men store investeringer i økt nettkapasitet er ikke det eneste svaret. Gamle grep løser ikke morgendagens utfordringer, og vi må i stedet bygge fremtidens energisystem med smarte nett og distribuert kraftproduksjon. Agder kan bli et laboratorium for utprøving av innovative energiløsninger og skape bedrifter som leverer disse til et globalt energimarked.

Flere studier viser at bærekraftig atferd lønner seg. Electric Region Agder byr på muligheter for små og store bedrifter. Et eksempel illustrerer dette. Elektriske biler må lades. Dette krever utstyr som må produseres og monteres, og infrastruktur som må bygges. Kjøpere av elbiler vil ofte kombinere dette med å produsere egen strøm med solceller på taket, ha batteripakker i garasjen, de vil bo i et Smarthus, lade bilen når strømmen er billig og kanskje selge strømmen tilbake til nettet når den er dyr. Hvor mange fag og bransjer er involvert i å realisere dette scenariet? Ingen nevnt, ingen glemt.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er opptatt av bærekraftig omstilling og vil være en pådriver for å få bedriftene til å utnytte forretningsmulighetene som ligger i det grønne skiftet. Inspirasjon og kompetanse til å gå fra snakk til handling er vår oppskrift. Derfor samarbeider vi med Agder Energi og Kristiansand kommune om årets Agder Energi-konferanse hvor temaet er «Generasjonen etter oss – Electric City». Som hale til konferansen, arrangerer vi en egen mulighetssesjon hvor bedrifter vil presentere hvordan de skaper ny forretning når samfunnet elektrifiseres. Sammen vil vi diskutere mulighetene det elektriske skiftet gir din bedrift. Bli med, og la konferansen bli utskytingsrampen for bedriftens elektriske måneferd. I enden av regnbuen ligger skatten.

Klimakrisen er vår tids største bekymring og utfordring, eller sagt med Erik Byes fantastiske tekst hvor vår Herre er en pode som med reven brok og skrubbsår på hver legg, klinker kule:

«Den lille blå! Den minste av dem alle! Han lette under gress og sten og hekk.
Og den som var så blank i solefallet!
Men mørket kom, og kulen den var vekk.
Det var vår egen Jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt.
Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke minnes om han gråt.
Og vi som av den lille jord er båren og tror at intet teller uten den, vi får drømme at Han leter mer i morgen og håpe at Han finner oss igjen.»

Eller kanskje vi sammen skal gjøre en større innsats for ikke å miste den? Vi må alle bidra for å redde den lille blå planeten. Her kan næringslivet tjene penger på å gjøre godt. Electric Region Agder er for bedriftene, i sannhet, samfunnsansvarets triple bunnlinje i praksis.

Kronikk skrevet av Geir Jørgensen, administrerende direktør, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor