AA

– Vi er godt forberedt på brexit

  • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte sørlandsk næringsliv under sitt besøk i Kristiansand.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte næringslivet på Sørlandet hos Næringsforeningen fredag, fortalte hun blant annet om hvordan Norge har forberedt seg på brexit.

– Storbritannia er viktig for Norge, og det er viktig med et godt forhold mellom oss uavhengig av deres EU-medlemskap. Derfor begynte vi tidlig å forberede oss på brexit, sa Eriksen Søreide.

Flere muligheter

Norge forbereder seg på to mulige scenarioer, såkalt myk og hard brexit. I det første tilfellet er saken grei, ifølge utenriksministeren.

– Da blir det en overgangsordning, og vi kobler oss på ordningen som avtales mellom EU og Storbritannia. I overgangsperioden skal britene behandles som om de er medlem.

Også dersom det blir en hard brexit, altså at Storbritannia forlater EU uten en ny avtale på plass, er vi forberedt.

– Vi er godt forberedt, og har brukt mye tid på dette. For oss er borgernes rettigheter viktig. Det er mange som bor, jobber og studerer i Storbritannia, og vi ønsker at disse skal få fortsette med det. Vi har også merket oss at mange er opptatt av flyavganger mellom Norge og England, og at disse opprettholdes, sa Eriksen Søreide.

Hun fortalte at Norge har laget egne avtaler med Storbritannia, for å sikre at konsekvensene av brexit skal bli minst mulig for norsk næringsliv, bedrifter og private.

– Vi har blant annet forhandlet frem egne avtaler på maritim transport, fiskeri og landbruk. Også inne varehandel fortsetter alt som før. Når det gjelder tjenesteområdet har vi ikke forhandlet frem en avtale, fordi britene ikke ønsker det.

Viktig EØS-avtale

Utenriksministeren brukte også tid på å snakke om viktigheten av EØS-avtalen.

– EØS-avtalen er, etter min mening, vår livlinje til Europa. Den sikrer oss tilgang på et marked med 500 millioner mennesker. Vi handler på samme vilkår som de andre, og det gir oss muligheter vi ellers ikke hadde hatt. Med EØS-avtalen er vi en del av det indre markedet, og en frihandelsavtale vil ikke gi oss det samme, sa hun.

Per Turnes, administrerende direktør i Norgesplaster, fortalte om bedriftens eksport og forberedelser til brexit. Han roste regjeringens arbeid på dette feltet.

– Norge er gode på handelsavtaler, så vi vet at vi er godt forberedt. Våre kontakter i Storbritannia er også relativt rolige med tanke på brexit, og tror på «status as usual». De ser ingen grunn til at myndighetene skal gjøre det vanskeligere å handle med utlandet, sa han.

Internasjonalt orienterte bedrifter i Agder

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, ledet møtet og la i sin innledning vekt på at Agder har et internasjonalt orientert næringsliv.

-Vår landsdel har i mange år tronet på toppen av listen for eksport av bearbeidede varer, og selv etter at oljenedturen rammet leverandørindustrien fra 2014 er eksporten fra denne regionen per sysselsatt 20 prosent over landssnittet. Når internasjonale handelsavtaler kan bli utfordret gjennom innføring av tollbarrierer og andre handelshindringer, er det problemstillinger som i høyeste grad opptar mange bedrifter i Agder.

Han la i sin innledning også vekt på den betydning internasjonal handel har for vekst og velstand i Norge og Agder.

-Norge er en liten, åpen økonomi i en stor verden, og som et lite land med begrenset hjemmemarked er vi helt avhengig av internasjonal handel for å skape vekst og velstand. Produksjonen har holdt seg høy i store deler av industrien de siste årene, og vi ser også bedringer i noen deler av leverandørindustrien. Dersom vi nå skulle få en eskalering av handelsbarrierer, vil det være uheldig for næringslivet på Sørlandet. Derfor er det viktig at næringslivet i regionen kunne ha en direkte dialog med utenriksministeren.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte næringslivet på Sørlandet hos Næringsforeningen fredag, fortalte hun blant annet om hvordan Norge har forberedt seg på brexit.

– Storbritannia er viktig for Norge, og det er viktig med et godt forhold mellom oss uavhengig av deres EU-medlemskap. Derfor begynte vi tidlig å forberede oss på brexit, sa Eriksen Søreide.

Flere muligheter

Norge forbereder seg på to mulige scenarioer, såkalt myk og hard brexit. I det første tilfellet er saken grei, ifølge utenriksministeren.

– Da blir det en overgangsordning, og vi kobler oss på ordningen som avtales mellom EU og Storbritannia. I overgangsperioden skal britene behandles som om de er medlem.

Også dersom det blir en hard brexit, altså at Storbritannia forlater EU uten en ny avtale på plass, er vi forberedt.

– Vi er godt forberedt, og har brukt mye tid på dette. For oss er borgernes rettigheter viktig. Det er mange som bor, jobber og studerer i Storbritannia, og vi ønsker at disse skal få fortsette med det. Vi har også merket oss at mange er opptatt av flyavganger mellom Norge og England, og at disse opprettholdes, sa Eriksen Søreide.

Hun fortalte at Norge har laget egne avtaler med Storbritannia, for å sikre at konsekvensene av brexit skal bli minst mulig for norsk næringsliv, bedrifter og private.

– Vi har blant annet forhandlet frem egne avtaler på maritim transport, fiskeri og landbruk. Også inne varehandel fortsetter alt som før. Når det gjelder tjenesteområdet har vi ikke forhandlet frem en avtale, fordi britene ikke ønsker det.

Viktig EØS-avtale

Utenriksministeren brukte også tid på å snakke om viktigheten av EØS-avtalen.

– EØS-avtalen er, etter min mening, vår livlinje til Europa. Den sikrer oss tilgang på et marked med 500 millioner mennesker. Vi handler på samme vilkår som de andre, og det gir oss muligheter vi ellers ikke hadde hatt. Med EØS-avtalen er vi en del av det indre markedet, og en frihandelsavtale vil ikke gi oss det samme, sa hun.

Per Turnes, administrerende direktør i Norgesplaster, fortalte om bedriftens eksport og forberedelser til brexit. Han roste regjeringens arbeid på dette feltet.

– Norge er gode på handelsavtaler, så vi vet at vi er godt forberedt. Våre kontakter i Storbritannia er også relativt rolige med tanke på brexit, og tror på «status as usual». De ser ingen grunn til at myndighetene skal gjøre det vanskeligere å handle med utlandet, sa han.

Internasjonalt orienterte bedrifter i Agder

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, ledet møtet og la i sin innledning vekt på at Agder har et internasjonalt orientert næringsliv.

-Vår landsdel har i mange år tronet på toppen av listen for eksport av bearbeidede varer, og selv etter at oljenedturen rammet leverandørindustrien fra 2014 er eksporten fra denne regionen per sysselsatt 20 prosent over landssnittet. Når internasjonale handelsavtaler kan bli utfordret gjennom innføring av tollbarrierer og andre handelshindringer, er det problemstillinger som i høyeste grad opptar mange bedrifter i Agder.

Han la i sin innledning også vekt på den betydning internasjonal handel har for vekst og velstand i Norge og Agder.

-Norge er en liten, åpen økonomi i en stor verden, og som et lite land med begrenset hjemmemarked er vi helt avhengig av internasjonal handel for å skape vekst og velstand. Produksjonen har holdt seg høy i store deler av industrien de siste årene, og vi ser også bedringer i noen deler av leverandørindustrien. Dersom vi nå skulle få en eskalering av handelsbarrierer, vil det være uheldig for næringslivet på Sørlandet. Derfor er det viktig at næringslivet i regionen kunne ha en direkte dialog med utenriksministeren.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor