AA

– Vi er opptatt av å bygge regionen for fremtiden

  • Nils Ragnar Tvedt fra Vegvesenet er godt fornøyd med oppmøtet for første møtet.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Torsdag var nærmere 30 aktører fra næringslivet samlet for å diskutere hvordan Gartnerløkka-prosjektet kan løses best mulig.

– Bakgrunnen for møtet er å sikre en så smidig gjennomføring av dette prosjektet som mulig. Vi har medlemmer som frykter køproblemer, og vi håper at ved å involvere så bredt som mulig, kan vi forebygge så mange problemer i byggeperioden som mulig, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

I vår ble Næringsforeningen og Statens vegvesen enig om å arbeide sammen om et gruppemøte hvor aktører som berøres av utbyggingen av Gartnerløkka kunne få komme med sine innspill og forslag til løsninger. Rundt 30 personer fra ulike bedrifter var til stede på første møte, deriblant mange av aktørene rundt havna og Gartnerløkka, som Color Line, Glencore og Stiftelsen Arkivet.

Under møtet ble det blant annet laget arbeidsgrupper som fikk muligheten til å komme med kreative forslag til hvordan man kan redusere trafikk under byggeperioden. Blant forslagene som kom opp var muligheten til å prioritere buss og tungbil, øke bomtakster for bil, innfartsparkering og å gi andre goder til gående og syklende. Viktigheten av å bruke gulrot fremfor pisk ble trukket frem.

Andre forslag som kom frem under møtet var muligheten for en alternativ faseplan for bygging og trafikk, og å vurdere om næringsområdet ved KMV-tomta kan brukes til bilplass for ferjeterminalen.

Til tross for at høstens kommunevalg førte til en endring i det politiske styret i Kristiansand forbereder Statens vegvesen seg på byggestart.

– Statens vegvesen gjør forberedelser til at prosjektet kan gjennomføres, selv om det er politisk og finansiell usikkerhet omkring innhold og framdrift for prosjektet. En viktig suksessfaktor for å lykkes er å finne de gode løsningene og gjennomføre disse med god trafikkavvikling i anleggsperioden. Det er viktig å ha fokus på alle trafikantgrupper med ulike transportmidler og ulike behov, sier Nils Ragnar Tvedt i Statens Vegvesen.

Heidi Sørvig, daglig leder i Kvadraturforeningen, var en av de fremmøtte på torsdagens møte.

– Gartnerløkkaprosjektet er mer enn bare vei. Det er like mye en utbygging i forhold til kollektivtrafikk, og det er positivt for byen. Dette har en stor andel «grønn politikk» i seg. I tillegg til kollektivtrafikk og tilrettelegging for gående og syklende, vil det også bli kobling mellom ferje og jernbane slik at godstrafikk som kommer med ferje kan gå rett over på jernbane. Vi er opptatt av å bygge Kristiansand og regionen for fremtiden, og Gartnerløkka har også betydning langt ut over kommunegrensene.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Torsdag var nærmere 30 aktører fra næringslivet samlet for å diskutere hvordan Gartnerløkka-prosjektet kan løses best mulig.

– Bakgrunnen for møtet er å sikre en så smidig gjennomføring av dette prosjektet som mulig. Vi har medlemmer som frykter køproblemer, og vi håper at ved å involvere så bredt som mulig, kan vi forebygge så mange problemer i byggeperioden som mulig, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

I vår ble Næringsforeningen og Statens vegvesen enig om å arbeide sammen om et gruppemøte hvor aktører som berøres av utbyggingen av Gartnerløkka kunne få komme med sine innspill og forslag til løsninger. Rundt 30 personer fra ulike bedrifter var til stede på første møte, deriblant mange av aktørene rundt havna og Gartnerløkka, som Color Line, Glencore og Stiftelsen Arkivet.

Under møtet ble det blant annet laget arbeidsgrupper som fikk muligheten til å komme med kreative forslag til hvordan man kan redusere trafikk under byggeperioden. Blant forslagene som kom opp var muligheten til å prioritere buss og tungbil, øke bomtakster for bil, innfartsparkering og å gi andre goder til gående og syklende. Viktigheten av å bruke gulrot fremfor pisk ble trukket frem.

Andre forslag som kom frem under møtet var muligheten for en alternativ faseplan for bygging og trafikk, og å vurdere om næringsområdet ved KMV-tomta kan brukes til bilplass for ferjeterminalen.

Til tross for at høstens kommunevalg førte til en endring i det politiske styret i Kristiansand forbereder Statens vegvesen seg på byggestart.

– Statens vegvesen gjør forberedelser til at prosjektet kan gjennomføres, selv om det er politisk og finansiell usikkerhet omkring innhold og framdrift for prosjektet. En viktig suksessfaktor for å lykkes er å finne de gode løsningene og gjennomføre disse med god trafikkavvikling i anleggsperioden. Det er viktig å ha fokus på alle trafikantgrupper med ulike transportmidler og ulike behov, sier Nils Ragnar Tvedt i Statens Vegvesen.

Heidi Sørvig, daglig leder i Kvadraturforeningen, var en av de fremmøtte på torsdagens møte.

– Gartnerløkkaprosjektet er mer enn bare vei. Det er like mye en utbygging i forhold til kollektivtrafikk, og det er positivt for byen. Dette har en stor andel «grønn politikk» i seg. I tillegg til kollektivtrafikk og tilrettelegging for gående og syklende, vil det også bli kobling mellom ferje og jernbane slik at godstrafikk som kommer med ferje kan gå rett over på jernbane. Vi er opptatt av å bygge Kristiansand og regionen for fremtiden, og Gartnerløkka har også betydning langt ut over kommunegrensene.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor