AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Vi må bruke digitalisering til å vri energimarkedet

– Vi må bruke digitalisering til å vri energimarkedet

  • Trade manager i LOS Energy Andreas Myhre.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Trade manager i LOS Energy, Andreas Myhre var klar på at det ligger veldig mange muligheter for Sørlandet dersom vi klarer å bruke teknologi og digitale verktøy til vår fordel.

– Markedet er i ferd med å bli snudd på hodet. Kjente sammenhenger er i ferd med å forsvinne, og markedet bli mer og mer preget av det globale været. En varm tysk sommer, en kald vinter i Kina og så videre. Fornybarbølger vokser seg stadig større, og klimafokuset øker, sier Myhre og fortsetter:

– Det er den varierende mengden ikke-styrbar fornybar energi som skal prege verden. At det blåser noen få sekundmeter mindre enn vi trodde en kveld gir allerede store økonomiske konsekvenser i Tyskland.

Ifølge Myhre trenger verden et “smart grid” der man utnytter sine energiressurser bedre enn i dag. Det å aktivere forbrukere til en mer optimal energibruk er en lang og utfordrende reise, men den inneholder muligheter.

– Dette er en del av det grønne skiftet, og Norge og Sørlandet er i en særstilling i verdens mest utviklede energimarked i dag, påpeker han.

Myhre mener vi sitter på en kjempemulighet for utvikling av noe som verden vil etterspørre. Med de mulighetene som digitalisering gir, er verden i stand til å vri energimarkedet over til å bli både ressurseffektivt og bærekraftig på samme tid. Her kan Norge og Sørlandet gjøre en forskjell.

– Dette handler om at Norge har et liberalt el-marked helt tilbake til 1991, som først i verden. Sørlandet sitter også med produksjon, vannkraft og industri. Norge er et foregangsland på fornybar energi og verden vil se til oss i fremtiden for å lære, så det ser lyst ut, både for oss på Sørlandet og i resten av landet, sier Myhre.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Trade manager i LOS Energy, Andreas Myhre var klar på at det ligger veldig mange muligheter for Sørlandet dersom vi klarer å bruke teknologi og digitale verktøy til vår fordel.

– Markedet er i ferd med å bli snudd på hodet. Kjente sammenhenger er i ferd med å forsvinne, og markedet bli mer og mer preget av det globale været. En varm tysk sommer, en kald vinter i Kina og så videre. Fornybarbølger vokser seg stadig større, og klimafokuset øker, sier Myhre og fortsetter:

– Det er den varierende mengden ikke-styrbar fornybar energi som skal prege verden. At det blåser noen få sekundmeter mindre enn vi trodde en kveld gir allerede store økonomiske konsekvenser i Tyskland.

Ifølge Myhre trenger verden et “smart grid” der man utnytter sine energiressurser bedre enn i dag. Det å aktivere forbrukere til en mer optimal energibruk er en lang og utfordrende reise, men den inneholder muligheter.

– Dette er en del av det grønne skiftet, og Norge og Sørlandet er i en særstilling i verdens mest utviklede energimarked i dag, påpeker han.

Myhre mener vi sitter på en kjempemulighet for utvikling av noe som verden vil etterspørre. Med de mulighetene som digitalisering gir, er verden i stand til å vri energimarkedet over til å bli både ressurseffektivt og bærekraftig på samme tid. Her kan Norge og Sørlandet gjøre en forskjell.

– Dette handler om at Norge har et liberalt el-marked helt tilbake til 1991, som først i verden. Sørlandet sitter også med produksjon, vannkraft og industri. Norge er et foregangsland på fornybar energi og verden vil se til oss i fremtiden for å lære, så det ser lyst ut, både for oss på Sørlandet og i resten av landet, sier Myhre.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor