AA

– Vi må få studentene til å bosette seg her

  • STA-leder Kai Steffen Østensen under workshopen mandag. ALLE FOTO: Ragna Marie Henden/ Kristiansand kommune
  • workshop oversikt
    Rundt 120 personer fra UiA, Kristiansand Kommune, Næringsforeningen og representanter fra restauranter, kulturinstitusjoner og frivillige lag- og foreninger som var samlet til workshop om hva som skal til for å gjøre Kristiansand til en enda mer attraktiv studentby.
  • 1500 workshop furre close
    Kristiansand-ordfører Harald Furre.
  • Workshop gruppe - Nordhus
    Leder for Teateret, Kjetil Nordhus, diskuterer med blant annet og Pål Harv, leder for Studentsamskipnaden i Agder.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mandag 29. januar var 110 personer samlet til workshop i Kunnskapsparken med ett mål for øye: Finne ut hvordan man får enda flere studenter og unge til å bosette seg i regionen, også etter endt studietid.

– Vi må løfte blikket og forstå hva den nye universitetsby-strategien faktisk vil gjøre. Det handler om de 100.000 studentene som i løpet av de ti neste årene skal oppleve en universitetsby som byr på seg selv, hvor de får ta del på aktiviteter og skape sosiale nettverk, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

Mandag snakket han til rundt 120 personer fra UiA, Kristiansand Kommune, Næringsforeningen og representanter fra restauranter, kulturinstitusjoner og frivillige lag- og foreninger som var samlet til workshop om hva som skal til for å gjøre Kristiansand til en enda mer attraktiv studentby.

– Hver tiende student melder tilbake at de har et svakt sosialt nettverk, statistikkene for hvem som bosetter seg på Sørlandet viser at de fleste er 50+ , ikke mellom 20 og 30. Samspillet mellom kommune, arbeidsliv og frivillighet er helt avgjørende for å sikre en god studietid, men også at studenter blir værende. Det handler om å se enkeltmenneskene strategien skal handle om, og ikke bare de store prioriteringene, utdyper Østensen.  

Han trakk frem at det er viktig at man har et sted å tilhøre, en mulighet til å skape seg nettverk, skaffe seg sommerjobber og at universitetsbyen har mer å tilby enn akkurat det livet som leves på campus. Det handler om å løfte seg fra en studentby til en universitetsby.

Underdirektør ved UiA, Eli Skaranger, leder arbeidsgruppen som jobber med strategien for Universitetsbyen Kristiansand. I den gruppen sitter også representanter fra Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Kristiansand har mange kvaliteter, og disse kan vi videreutvikle og sammen gjøre byen enda bedre.  Innspillene vi har fått her i kveld er svært viktige for oss , og vil bruke disse i arbeidet med å utarbeide strategiplan for universitetsbyen, sier underdirektør Eli Skaranger ved UiA.

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Mandag 29. januar var 110 personer samlet til workshop i Kunnskapsparken med ett mål for øye: Finne ut hvordan man får enda flere studenter og unge til å bosette seg i regionen, også etter endt studietid.

– Vi må løfte blikket og forstå hva den nye universitetsby-strategien faktisk vil gjøre. Det handler om de 100.000 studentene som i løpet av de ti neste årene skal oppleve en universitetsby som byr på seg selv, hvor de får ta del på aktiviteter og skape sosiale nettverk, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

Mandag snakket han til rundt 120 personer fra UiA, Kristiansand Kommune, Næringsforeningen og representanter fra restauranter, kulturinstitusjoner og frivillige lag- og foreninger som var samlet til workshop om hva som skal til for å gjøre Kristiansand til en enda mer attraktiv studentby.

– Hver tiende student melder tilbake at de har et svakt sosialt nettverk, statistikkene for hvem som bosetter seg på Sørlandet viser at de fleste er 50+ , ikke mellom 20 og 30. Samspillet mellom kommune, arbeidsliv og frivillighet er helt avgjørende for å sikre en god studietid, men også at studenter blir værende. Det handler om å se enkeltmenneskene strategien skal handle om, og ikke bare de store prioriteringene, utdyper Østensen.  

Han trakk frem at det er viktig at man har et sted å tilhøre, en mulighet til å skape seg nettverk, skaffe seg sommerjobber og at universitetsbyen har mer å tilby enn akkurat det livet som leves på campus. Det handler om å løfte seg fra en studentby til en universitetsby.

Underdirektør ved UiA, Eli Skaranger, leder arbeidsgruppen som jobber med strategien for Universitetsbyen Kristiansand. I den gruppen sitter også representanter fra Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Kristiansand har mange kvaliteter, og disse kan vi videreutvikle og sammen gjøre byen enda bedre.  Innspillene vi har fått her i kveld er svært viktige for oss , og vil bruke disse i arbeidet med å utarbeide strategiplan for universitetsbyen, sier underdirektør Eli Skaranger ved UiA.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere