AA
  • Forside
  • Aktuelt
  • – Vi ønsker å gjøre vårt for å holde samfunnshjulene i gang

– Vi ønsker å gjøre vårt for å holde samfunnshjulene i gang

  • Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B Ugland Eiendom og påtroppende leder av Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Jill Akselsen sier det nå er viktigere enn noen gang for ledere å holde hodet kaldt. Samtidig er den administrerende direktøren i J.B. Ugland Eiendom AS helt trygg på at de klarer seg gjennom krisen.

 

Akselsen er påtroppende leder av Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling. 

1) Hvordan er hverdagen i bedriften nå?

Vi har iverksatt smitteverntiltak som er tilpasset vår virksomhet, og vi har satt beredskap. Ingen ansatte har fått påvist smitte. De aller fleste har hjemmekontor, noe som fungerer veldig bra. De ansatte som jobber med drift av bygg og følger opp på byggeplasser, forholder seg til anbefalingene fra de nasjonale helsemyndighetene og bransjeorganisasjonene.

Det er i all hovedsak «business as usual» i våre oppdrag og prosjekter, og alle ansatte har nok å gjøre. Vi har sågar fremskyndet oppstart i enkelte prosjekter, som ombygginger og oppussing i lokaler hvor det nå er få leietakere tilstede. Og vi planlegger salgsstart på flere boligprosjekter i nær fremtid. Vi ønsker å gjøre vårt bidrag til å holde samfunnshjulene i gang.

2) Hvordan utfordres du som leder?

Som leder er det viktig å balansere mellom det operative og det strategiske fokus. Dette er ekstra utfordrende i tider som disse. Det er lett å dukke ned i å prøve å løse smått og stort når det skjer masse. Samtidig er det er mye usikkerhet på mange felt, og vanskelig å få nok oversikt til å ta vare på helheten og kunne se fremover. Informasjonsbehovet er også stort, både til ansatte og kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Jeg tror det er viktig å informere ofte, selv om det kanskje ikke alltid er så mye nytt. Å være en stemme for den kommende normalitet, er etter hvert blitt mer sentralt. I krisesituasjoner er det viktig å være en personlig nærværende leder, så godt det lar seg gjøre. Det er oppstått mange nye måter å være sosiale på –  den interne Teamskanalen «Sosialen» benyttes til å dele bilder fra hjemmekontoret, vitser og faglige innlegg, og vi har feiret bursdag og hatt fredagspils på Teams.

3) Hva er de tøffeste konsekvensene som Korona-viruset har ført til?

Smitteverntiltakene har hatt store konsekvenser for deler av næringslivet, spesielt for reiseliv, restauranter, handel og servicenæringen. Flere bedrifter har mistet inntekter, og har måtte permittere ansatte. Konsekvensene av smitteverntiltakene kan bli svært alvorlige dersom dette blir en langvarig situasjon, og vil bli ytterligere forsterket dersom flere blir smittet. Tiltakene rettet mot næringslivet er en god motvekt, men for bedrifter og personer som allerede har en anstrengt økonomisk situasjon, vil det bli tøft. Samtidig er det flott å se at den nasjonale dugnaden ser ut til å ha positive effekter. I et globalt perspektiv er vi som bor i Norge godt rustet til å takle krisen.

For oss i J.B. Ugland har pandemien foreløpig ikke ført til alvorlige konsekvenser.

4) Hva synes du om regjeringens tiltak rettet mot næringslivet?

Tiltakene som er vedtatt hittil virker å treffe relativt godt for den delen av næringslivet som er mest berørt. Utfordringen er å finne en miks av tiltak som både letter den mest akutte likviditetssituasjonen og også kan sikre virksomhetene på lengre sikt. Det blir viktig at de kommende tiltakene retter seg inn mot at næringslivet blir i stand til å tilpasse seg en normalsituasjon.

Byggenæringen er Norges største landbaserte næring og er en stor motor for å holde sysselsettingen i gang i hele landet. Det er viktig at tiltakene utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om jobbene og at de kommer raskt ut i markedet. Finansielle tiltak som gjør av omsetning av boliger fortsetter, er veldig viktig. Her spiller bankene en svært viktig rolle. Husbanken er også et virkemiddel som må brukes for å opprettholde boligbyggingen.

Både bevilgningene til samferdsel og kommunenes økte rammer bør brukes til å klimatilpasse Norge.

5) Har du troen på at dere klarer dere gjennom krisen?

Dette klarer vi oss gjennom. Vi er opptatt av å være en ansvarlig offensiv aktør, så vi jobber for å holde prosjektene i gang og å være godt posisjonert når vi er i en normalsituasjon igjen. Det viktigste for oss nå er å ivareta de ansatte og våre kunder og leietakere på best mulig måte.

6) Klarer du å koble av som leder i denne perioden, og i så fall hvordan?

I krisetider er det å holde hodet kaldt, viktig. For min del passer jeg på å koble av daglig. Jeg tar pauser fra medier, og konsentrerer meg om å få med meg det viktigste i nyhetsbildet i stedet for å følge kontinuerlig med. Det blir en god tur i skogen hver dag, og gjerne også en økt med styrkeøvelser eller yoga hjemme. I tillegg hører jeg på lydbok, leser og ser på serier. Puslespill har fått sin renessanse i familien. Jeg er en lidenskapelig strikker, så jeg er veldig glad for at den lokale garnbutikken er åpen

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Jill Akselsen sier det nå er viktigere enn noen gang for ledere å holde hodet kaldt. Samtidig er den administrerende direktøren i J.B. Ugland Eiendom AS helt trygg på at de klarer seg gjennom krisen.

 

Akselsen er påtroppende leder av Næringsforeningens ressursgruppe Infrastruktur og byutvikling. 

1) Hvordan er hverdagen i bedriften nå?

Vi har iverksatt smitteverntiltak som er tilpasset vår virksomhet, og vi har satt beredskap. Ingen ansatte har fått påvist smitte. De aller fleste har hjemmekontor, noe som fungerer veldig bra. De ansatte som jobber med drift av bygg og følger opp på byggeplasser, forholder seg til anbefalingene fra de nasjonale helsemyndighetene og bransjeorganisasjonene.

Det er i all hovedsak «business as usual» i våre oppdrag og prosjekter, og alle ansatte har nok å gjøre. Vi har sågar fremskyndet oppstart i enkelte prosjekter, som ombygginger og oppussing i lokaler hvor det nå er få leietakere tilstede. Og vi planlegger salgsstart på flere boligprosjekter i nær fremtid. Vi ønsker å gjøre vårt bidrag til å holde samfunnshjulene i gang.

2) Hvordan utfordres du som leder?

Som leder er det viktig å balansere mellom det operative og det strategiske fokus. Dette er ekstra utfordrende i tider som disse. Det er lett å dukke ned i å prøve å løse smått og stort når det skjer masse. Samtidig er det er mye usikkerhet på mange felt, og vanskelig å få nok oversikt til å ta vare på helheten og kunne se fremover. Informasjonsbehovet er også stort, både til ansatte og kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Jeg tror det er viktig å informere ofte, selv om det kanskje ikke alltid er så mye nytt. Å være en stemme for den kommende normalitet, er etter hvert blitt mer sentralt. I krisesituasjoner er det viktig å være en personlig nærværende leder, så godt det lar seg gjøre. Det er oppstått mange nye måter å være sosiale på –  den interne Teamskanalen «Sosialen» benyttes til å dele bilder fra hjemmekontoret, vitser og faglige innlegg, og vi har feiret bursdag og hatt fredagspils på Teams.

3) Hva er de tøffeste konsekvensene som Korona-viruset har ført til?

Smitteverntiltakene har hatt store konsekvenser for deler av næringslivet, spesielt for reiseliv, restauranter, handel og servicenæringen. Flere bedrifter har mistet inntekter, og har måtte permittere ansatte. Konsekvensene av smitteverntiltakene kan bli svært alvorlige dersom dette blir en langvarig situasjon, og vil bli ytterligere forsterket dersom flere blir smittet. Tiltakene rettet mot næringslivet er en god motvekt, men for bedrifter og personer som allerede har en anstrengt økonomisk situasjon, vil det bli tøft. Samtidig er det flott å se at den nasjonale dugnaden ser ut til å ha positive effekter. I et globalt perspektiv er vi som bor i Norge godt rustet til å takle krisen.

For oss i J.B. Ugland har pandemien foreløpig ikke ført til alvorlige konsekvenser.

4) Hva synes du om regjeringens tiltak rettet mot næringslivet?

Tiltakene som er vedtatt hittil virker å treffe relativt godt for den delen av næringslivet som er mest berørt. Utfordringen er å finne en miks av tiltak som både letter den mest akutte likviditetssituasjonen og også kan sikre virksomhetene på lengre sikt. Det blir viktig at de kommende tiltakene retter seg inn mot at næringslivet blir i stand til å tilpasse seg en normalsituasjon.

Byggenæringen er Norges største landbaserte næring og er en stor motor for å holde sysselsettingen i gang i hele landet. Det er viktig at tiltakene utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om jobbene og at de kommer raskt ut i markedet. Finansielle tiltak som gjør av omsetning av boliger fortsetter, er veldig viktig. Her spiller bankene en svært viktig rolle. Husbanken er også et virkemiddel som må brukes for å opprettholde boligbyggingen.

Både bevilgningene til samferdsel og kommunenes økte rammer bør brukes til å klimatilpasse Norge.

5) Har du troen på at dere klarer dere gjennom krisen?

Dette klarer vi oss gjennom. Vi er opptatt av å være en ansvarlig offensiv aktør, så vi jobber for å holde prosjektene i gang og å være godt posisjonert når vi er i en normalsituasjon igjen. Det viktigste for oss nå er å ivareta de ansatte og våre kunder og leietakere på best mulig måte.

6) Klarer du å koble av som leder i denne perioden, og i så fall hvordan?

I krisetider er det å holde hodet kaldt, viktig. For min del passer jeg på å koble av daglig. Jeg tar pauser fra medier, og konsentrerer meg om å få med meg det viktigste i nyhetsbildet i stedet for å følge kontinuerlig med. Det blir en god tur i skogen hver dag, og gjerne også en økt med styrkeøvelser eller yoga hjemme. I tillegg hører jeg på lydbok, leser og ser på serier. Puslespill har fått sin renessanse i familien. Jeg er en lidenskapelig strikker, så jeg er veldig glad for at den lokale garnbutikken er åpen

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor