AA

– Vi produserer med mindre utslipp

  • Fra venstre: Henrik Bager (Sector Manager, NCC Industry), ordfører i Birkenes kommune Gyro Heia og fylkesordfører Arne Thomassen.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

En ny, moderne fabrikk på Rugsland gjør NCC Industry i stand til å produsere asfalt mest mulig bærekraftig.

– Med denne fabrikken produserer vi asfalt så miljøvennlig som det er mulig å gjøre. Det er jeg stolt av, sier Henrik Bager, Sector Manager i NCC Industry.

Tirsdag ble bedriftens nye asfaltfabrikk på Rugsland i Birkenes offisielt åpnet, med både ordfører Gyro Heia og fylkesordfører Arne Thomassen til stede.

– Det er veldig stas å kunne være med å åpne denne fabrikken. Fylkeskommunen er en betydelig vei-eier, bare på Agder har vi alene over 4000 kilometer med vei. Vi ser alle at det er behov for å oppgradere disse veiene, og vi er med andre ord en vesentlig kunde, sa Thomassen under åpningen.

Fylkesordføreren fortsatte:

– Vi har alle et stort ansvar dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, og det er derfor gledelig at den nye fabrikken tar hensyn til miljø og klima. Den vil gjøre at vi får enda mer stabil produksjon i Agder, og det at man tar vare på brukt asfalt og tar det inn igjen i produksjonen er kjempeviktig. Jeg vil også trekke frem lav produksjonstemperatur og tilrettelegging for bruk av trepellets.

NCC har hatt asfaltfabrikk på Rugsland i en årrekke, og den nye fabrikken fører til økt produksjonskapasitet og mer bærekraftig drift. Co2-utslippene senkes, og ved å fyre med trepellets i kombinasjon med økt andel gjenbruksasfalt vil miljøfordelen være betydelig.

– Bærekraft og utvikling er viktig, og for oss handler det om å være med å bidra der vi kan, nemlig å produsere med mindre utslipp, sier Henrik Bager i NCC Industry.

Omtrent 60 personer er i jobb i tilknytning til fabrikken. Dette gir store ringvirkninger i hele regionen.

– På Agder har vi et stort behov for arbeidsplasser, og det at bedrifter satser og investerer, og skaper viktige arbeidsplasser også i distriktene, er utrolig bra, sa fylkesordfører Arne Thomassen.

 

 

 

 

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
En ny, moderne fabrikk på Rugsland gjør NCC Industry i stand til å produsere asfalt mest mulig bærekraftig.

– Med denne fabrikken produserer vi asfalt så miljøvennlig som det er mulig å gjøre. Det er jeg stolt av, sier Henrik Bager, Sector Manager i NCC Industry.

Tirsdag ble bedriftens nye asfaltfabrikk på Rugsland i Birkenes offisielt åpnet, med både ordfører Gyro Heia og fylkesordfører Arne Thomassen til stede.

– Det er veldig stas å kunne være med å åpne denne fabrikken. Fylkeskommunen er en betydelig vei-eier, bare på Agder har vi alene over 4000 kilometer med vei. Vi ser alle at det er behov for å oppgradere disse veiene, og vi er med andre ord en vesentlig kunde, sa Thomassen under åpningen.

Fylkesordføreren fortsatte:

– Vi har alle et stort ansvar dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, og det er derfor gledelig at den nye fabrikken tar hensyn til miljø og klima. Den vil gjøre at vi får enda mer stabil produksjon i Agder, og det at man tar vare på brukt asfalt og tar det inn igjen i produksjonen er kjempeviktig. Jeg vil også trekke frem lav produksjonstemperatur og tilrettelegging for bruk av trepellets.

NCC har hatt asfaltfabrikk på Rugsland i en årrekke, og den nye fabrikken fører til økt produksjonskapasitet og mer bærekraftig drift. Co2-utslippene senkes, og ved å fyre med trepellets i kombinasjon med økt andel gjenbruksasfalt vil miljøfordelen være betydelig.

– Bærekraft og utvikling er viktig, og for oss handler det om å være med å bidra der vi kan, nemlig å produsere med mindre utslipp, sier Henrik Bager i NCC Industry.

Omtrent 60 personer er i jobb i tilknytning til fabrikken. Dette gir store ringvirkninger i hele regionen.

– På Agder har vi et stort behov for arbeidsplasser, og det at bedrifter satser og investerer, og skaper viktige arbeidsplasser også i distriktene, er utrolig bra, sa fylkesordfører Arne Thomassen.

 

 

 

 

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor