AA

– Vi trenger folk som er ulike

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Avigo-sjef Monica Grimstad synes de som jobber i bedriften hennes er for like.

Du hadde en spennende jobb i Schibsted, hvorfor forlot du den for å jobbe i Avigo?

– Jeg hadde vært nummer to i mange år, her fikk jeg muligheten til å prøve meg som toppleder. Men jeg hadde ikke byttet til hva som helst. Det handlet om verdier. Vi har et samfunnsoppdrag her, få folk vekk fra trygd og inn i jobb.

Hva er din styrke og svakhet som leder?

– Jeg tror jeg har fått inn i vår bedrift at vi må være fremoverlente og jobbe smart og rasjonelt. I Avigo tok beslutningsprosesser for lang tid, for mange skulle være involvert i for mye. Jeg er opptatt av fremdrift og å se resultater, det har jeg vært i alle mine jobber. Så har jeg fått tilbakemeldinger noen ganger på at jeg kan være litt for direkte med folk, noe jeg tenker mer og mer over. Da er den egentlige svakheten at jeg ikke bruker nok tid til å lese folk og finne ut hva jeg kan si og ikke kan si.

Hvordan er Avigos forhold til Nav?

– Vi har et eksemplarisk forhold. En Nav-veileder har kanskje ansvar for mer enn hundre personer og har en stor utfordring i å gi disse best mulig oppfølging. I Avigo er det avgjørende at de søkes inn på det tiltaket som er det rette for dem, ikke det tiltaket der det er ledig plass. Jeg tror nok bransjen har hatt overdreven respekt for Nav tidligere, vært engstelig for å stille spørsmål ved valg Nav har gjort. I dag tør vi ta disse diskusjonene og opplever at de lytter til det vi har å si. Hvis Avigo lykkes, så lykkes også Nav. Jeg opplever at vi er opptatt av å spille hverandre gode.

Avigo er med på et pilotprosjekt for likestilt arbeidsliv på Sørlandet? Hvorfor det, og hva innebærer det?

– Jeg liker ordet “mangfold” mye bedre enn “likestilling”. Vi trenger folk som er ulike, vi trenger folk som er forskjellige av kjønn, legning, politisk ståsted, hudfarge, kulturer og interesser. Vi har mye å lære av hverandre. Og Avigo er for dårlig på det. Vi er for like her. Gjennom dette prosjektet får vi forskning og strategier for å jobbe for å få det mangfoldet, men det er ikke gjort over natta.

Og det er en vanskelig balanse, for man vil jo helst ha de beste…?

– Ja, vi er presset. Vi ønsker selvfølgelig de beste og helst hundreprosent-stillinger, men jeg tror vi også må se på de ubrukte ressursene som fins. Det er 200.000 mennesker som er utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Mange av dem har en rest-arbeidsevne, de kan kanskje jobbe 30 prosent – og superbra i de 30 prosentene. Det fins mange virkemidler, som for eksempel lønnstilskudd, for at næringslivet skal ta inn folk som kan og vil jobbe. Det er oppegående folk, men de trenger hjelp av sånne som oss. Hvis ikke vi klarer å få dem ut i en jobb så havner de mot uføretrygd, og det er for galt.

Og så er du engasjert i flyktningsituasjonen?

– Ja. I dag brukes det vanvittig lang tid på å identifisere hva de kan og gjøre dem klar for arbeidslivet. Jeg har en drøm om et enklere system som gjør det mulig for flere av våre flyktninger med fagkompetanse å jobbe tidligere, og som gjør at det er godt nok å lære seg «arbeidsnorsk» gjennom å arbeide, i stedet for perfekt norsk gjennom mange år i introduksjonsprogram og med norskopplæring. Vi har haugevis av arbeidstakere rundt om i Norge som ikke snakker norsk, og som klarer seg utmerket.

Fakta om Monica Grimstad:
Bor: Kristiansand
Alder: 53
Familie: Gift, to barn.
Hva leser jeg: Spenningsromaner og av og til biografier.
Hva hører jeg på: Melodiøs pop.
Hva gir meg energi: Å se at folk rundt meg har det braog å se resultater.
Begynte som daglig leder i Avigo i mai 2014.
Bakgrunn fra Forsvaret, hvor hun tok idrettsutdannelse. Var idrettskonsulent i Idrettsrådet i Kristiansand. Sportsjournalist og senere sportssjef i Fædrelandsvennen. HR-direktør i samme avis. Prosjektleder Lean i Schibsted-konsernet, hvor hun senere ble VP med ansvar for mobilitet og rekruttering.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Avigo-sjef Monica Grimstad synes de som jobber i bedriften hennes er for like.

Du hadde en spennende jobb i Schibsted, hvorfor forlot du den for å jobbe i Avigo?

– Jeg hadde vært nummer to i mange år, her fikk jeg muligheten til å prøve meg som toppleder. Men jeg hadde ikke byttet til hva som helst. Det handlet om verdier. Vi har et samfunnsoppdrag her, få folk vekk fra trygd og inn i jobb.

Hva er din styrke og svakhet som leder?

– Jeg tror jeg har fått inn i vår bedrift at vi må være fremoverlente og jobbe smart og rasjonelt. I Avigo tok beslutningsprosesser for lang tid, for mange skulle være involvert i for mye. Jeg er opptatt av fremdrift og å se resultater, det har jeg vært i alle mine jobber. Så har jeg fått tilbakemeldinger noen ganger på at jeg kan være litt for direkte med folk, noe jeg tenker mer og mer over. Da er den egentlige svakheten at jeg ikke bruker nok tid til å lese folk og finne ut hva jeg kan si og ikke kan si.

Hvordan er Avigos forhold til Nav?

– Vi har et eksemplarisk forhold. En Nav-veileder har kanskje ansvar for mer enn hundre personer og har en stor utfordring i å gi disse best mulig oppfølging. I Avigo er det avgjørende at de søkes inn på det tiltaket som er det rette for dem, ikke det tiltaket der det er ledig plass. Jeg tror nok bransjen har hatt overdreven respekt for Nav tidligere, vært engstelig for å stille spørsmål ved valg Nav har gjort. I dag tør vi ta disse diskusjonene og opplever at de lytter til det vi har å si. Hvis Avigo lykkes, så lykkes også Nav. Jeg opplever at vi er opptatt av å spille hverandre gode.

Avigo er med på et pilotprosjekt for likestilt arbeidsliv på Sørlandet? Hvorfor det, og hva innebærer det?

– Jeg liker ordet “mangfold” mye bedre enn “likestilling”. Vi trenger folk som er ulike, vi trenger folk som er forskjellige av kjønn, legning, politisk ståsted, hudfarge, kulturer og interesser. Vi har mye å lære av hverandre. Og Avigo er for dårlig på det. Vi er for like her. Gjennom dette prosjektet får vi forskning og strategier for å jobbe for å få det mangfoldet, men det er ikke gjort over natta.

Og det er en vanskelig balanse, for man vil jo helst ha de beste…?

– Ja, vi er presset. Vi ønsker selvfølgelig de beste og helst hundreprosent-stillinger, men jeg tror vi også må se på de ubrukte ressursene som fins. Det er 200.000 mennesker som er utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Mange av dem har en rest-arbeidsevne, de kan kanskje jobbe 30 prosent – og superbra i de 30 prosentene. Det fins mange virkemidler, som for eksempel lønnstilskudd, for at næringslivet skal ta inn folk som kan og vil jobbe. Det er oppegående folk, men de trenger hjelp av sånne som oss. Hvis ikke vi klarer å få dem ut i en jobb så havner de mot uføretrygd, og det er for galt.

Og så er du engasjert i flyktningsituasjonen?

– Ja. I dag brukes det vanvittig lang tid på å identifisere hva de kan og gjøre dem klar for arbeidslivet. Jeg har en drøm om et enklere system som gjør det mulig for flere av våre flyktninger med fagkompetanse å jobbe tidligere, og som gjør at det er godt nok å lære seg «arbeidsnorsk» gjennom å arbeide, i stedet for perfekt norsk gjennom mange år i introduksjonsprogram og med norskopplæring. Vi har haugevis av arbeidstakere rundt om i Norge som ikke snakker norsk, og som klarer seg utmerket.

Fakta om Monica Grimstad:
Bor: Kristiansand
Alder: 53
Familie: Gift, to barn.
Hva leser jeg: Spenningsromaner og av og til biografier.
Hva hører jeg på: Melodiøs pop.
Hva gir meg energi: Å se at folk rundt meg har det braog å se resultater.
Begynte som daglig leder i Avigo i mai 2014.
Bakgrunn fra Forsvaret, hvor hun tok idrettsutdannelse. Var idrettskonsulent i Idrettsrådet i Kristiansand. Sportsjournalist og senere sportssjef i Fædrelandsvennen. HR-direktør i samme avis. Prosjektleder Lean i Schibsted-konsernet, hvor hun senere ble VP med ansvar for mobilitet og rekruttering.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor