AA

– Vi vet for lite om kriminalitet i næringslivet

  • – Bedrifter bruker ofte ikke politiet og mørketallene er store, sier Cathrine Fossnes.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– Viljen til å varsle er ikke så stor, sier Cathrine Fossnes. Hun jobber for større åpenhet mellom næringsliv og politi, for å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet.

– Din stilling ble opprettet i 2017, hvordan har erfaringene vært så langt?

– Fakta er at vi vet for lite om kriminalitet i næringslivet. Bedrifter bruker ofte ikke politiet, og mørketallene er store. Hvert år viser undersøkelser at mye aldri blir rapportert til politiet, og det er der jeg kommer inn. Jeg jobber med å få opp dialogen mellom næringsliv og politi. Vi har for lite saker i forhold til realiteten. Jeg forstår hvorfor de ikke anmelder: det er ressurskrevende, saken blir kanskje henlagt og i noen tilfeller settes bedriften i et dårlig lys. Men da sitter vi heller ikke på kunnskap om hva som skjer. Næringslivskontakten jobber hundre prosent forebyggende, og ønsker å være i forkant. Da er vi avhengige av å vite hvor skoen trykker.

– Hva skal til for en større åpenhet mellom næringslivet og politiet?

– Det handler mye om relasjonsbygging, jeg skal være et kontaktpunkt for næringslivet. Vi arrangerer blant annet diverse arrangementer, noe det har vært stor interesse for, men som er satt på vent grunnet pandemien. Jeg vet at bedrifter sitter på mye kunnskap de ikke deler med oss. Det handler om å ufarliggjøre det å fortelle politiet at maner utsatt for kriminalitet, slik at vi får bedre innblikk i forskjellige utfordringer. Jeg har også begynt med nyhetsbrev til næringslivet, og ønsker at de selv skal være med på å bestemme temaene i disse. Områder jeg jobber med er blant annet menneskehandel, unndragelse av skatt og brudd på regnskapsloven.

– Hvordan påvirker pandemien dere?

– Trusselbildet har på svært kort tid endret seg dramatisk, og rammer i stor grad næringslivet. Korona har gjort den digitale sårbarheten enda større, alt foregår på nett.

– Hvordan jobber dere med å forhindre nettsvindel?

– Kunnskapsdeling og bevisstgjøring er blant de viktigste tiltakene. Vi har mye å hente på samarbeid med ulike aktører. Vi sender også ut informasjon om nettsvindleres fremgangsmåte til for eksempel banker, for å forebygge at flere blir utsatt. I politiet er det nå etablert et eget cyberkrimsenter i Kripos, og alle politidistriktene har etablert nettpatruljer for å være til stede på digitale plattformer.

– Hvor alvorlig ser dere på svart arbeid?

– Det er en trussel mot samfunnsøkonomien, og har de siste årene fått et større fokus. Blant annet gjennom opprettelsen av A-krimsentre, også i Kristiansand. De er flinke til å prioritere kontrollvirksomhet. Vi trenger en bevisstgjøring og en holdningsendring rundt bruken av ulovlig arbeidskraft. Agder er nå i ferd med å få på plass Fair Play, et prosjekt på initiativ fra næringslivet med formål å forebygge arbeidslivskriminalitet.

– Hva er det beste, og det mest utfordrende, med jobben din?

– Jeg føler meg heldig som har fått jobbe med så mye forskjellig. De siste årene har politiet opprettet nye roller, det er spennende å fylle en av dem. Samtidig er jeg ganske alene i politiet om å ha det ansvaret, og skal levere på mange felt. Da er det stas at næringslivet er så positive til at vi har fått et større fokus på kriminalitet i næringslivet.

 

FAKTA: Cathrine Fossnes (46)

Stilling: Næringslivskontakt ved felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt

Familie: Gift, to barn

Bor: I Arendal, født i Kristiansand

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

– Viljen til å varsle er ikke så stor, sier Cathrine Fossnes. Hun jobber for større åpenhet mellom næringsliv og politi, for å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet.

– Din stilling ble opprettet i 2017, hvordan har erfaringene vært så langt?

– Fakta er at vi vet for lite om kriminalitet i næringslivet. Bedrifter bruker ofte ikke politiet, og mørketallene er store. Hvert år viser undersøkelser at mye aldri blir rapportert til politiet, og det er der jeg kommer inn. Jeg jobber med å få opp dialogen mellom næringsliv og politi. Vi har for lite saker i forhold til realiteten. Jeg forstår hvorfor de ikke anmelder: det er ressurskrevende, saken blir kanskje henlagt og i noen tilfeller settes bedriften i et dårlig lys. Men da sitter vi heller ikke på kunnskap om hva som skjer. Næringslivskontakten jobber hundre prosent forebyggende, og ønsker å være i forkant. Da er vi avhengige av å vite hvor skoen trykker.

– Hva skal til for en større åpenhet mellom næringslivet og politiet?

– Det handler mye om relasjonsbygging, jeg skal være et kontaktpunkt for næringslivet. Vi arrangerer blant annet diverse arrangementer, noe det har vært stor interesse for, men som er satt på vent grunnet pandemien. Jeg vet at bedrifter sitter på mye kunnskap de ikke deler med oss. Det handler om å ufarliggjøre det å fortelle politiet at maner utsatt for kriminalitet, slik at vi får bedre innblikk i forskjellige utfordringer. Jeg har også begynt med nyhetsbrev til næringslivet, og ønsker at de selv skal være med på å bestemme temaene i disse. Områder jeg jobber med er blant annet menneskehandel, unndragelse av skatt og brudd på regnskapsloven.

– Hvordan påvirker pandemien dere?

– Trusselbildet har på svært kort tid endret seg dramatisk, og rammer i stor grad næringslivet. Korona har gjort den digitale sårbarheten enda større, alt foregår på nett.

– Hvordan jobber dere med å forhindre nettsvindel?

– Kunnskapsdeling og bevisstgjøring er blant de viktigste tiltakene. Vi har mye å hente på samarbeid med ulike aktører. Vi sender også ut informasjon om nettsvindleres fremgangsmåte til for eksempel banker, for å forebygge at flere blir utsatt. I politiet er det nå etablert et eget cyberkrimsenter i Kripos, og alle politidistriktene har etablert nettpatruljer for å være til stede på digitale plattformer.

– Hvor alvorlig ser dere på svart arbeid?

– Det er en trussel mot samfunnsøkonomien, og har de siste årene fått et større fokus. Blant annet gjennom opprettelsen av A-krimsentre, også i Kristiansand. De er flinke til å prioritere kontrollvirksomhet. Vi trenger en bevisstgjøring og en holdningsendring rundt bruken av ulovlig arbeidskraft. Agder er nå i ferd med å få på plass Fair Play, et prosjekt på initiativ fra næringslivet med formål å forebygge arbeidslivskriminalitet.

– Hva er det beste, og det mest utfordrende, med jobben din?

– Jeg føler meg heldig som har fått jobbe med så mye forskjellig. De siste årene har politiet opprettet nye roller, det er spennende å fylle en av dem. Samtidig er jeg ganske alene i politiet om å ha det ansvaret, og skal levere på mange felt. Da er det stas at næringslivet er så positive til at vi har fått et større fokus på kriminalitet i næringslivet.

 

FAKTA: Cathrine Fossnes (46)

Stilling: Næringslivskontakt ved felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt

Familie: Gift, to barn

Bor: I Arendal, født i Kristiansand

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor