AA

Viderefører samarbeid om Likestilt arbeidsliv

  • Prosjekt-teamet i Likestilt Arbeidsliv med samarbeidspartnere og støttespillere i prosjektet: F.v. Rønnaug Mathiassen Retterås, Ingrid Michalsen, Marte B. Drageset, Bent Sigmund Olsen, Anette Hoel og Karin Hovde. Foran f.v: Helle I. Mellingen, Hanne Bjurstrøm, Merethe Anette Ryen, Adraiana Ruiz, Gro Hege Hansen og Frøydis Sund. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Agder har inngått en ny samarbeidsavtale knyttet til prosjektet Likestilt Arbeidsliv.

– Vi er veldig glad for å fortsette dette samarbeidet. Vi skal være tett på arbeidslivet, og der er samarbeidet med Næringsforeningen veldig viktig, sier Helle Mellingen, prosjektansvarlig for Likestilt arbeidsliv.

Positivt for virksomhetene

Likestilt arbeidsliv er et prosjekt i regi av Aust- og Vest Agder fylkeskommune, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og har hatt som mål å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i offentlige og private virksomheter. 5. juni i fjor ble de 15 første virksomhetene sertifisert i prosjektet. Arbeidet fortsetter i 2019, og partene er enige om en ny samarbeidsavtale.

–  Jeg vil gi skryt til Næringsforeningen for å ha hatt Likestilt arbeidsliv som en så viktig del av sitt arbeid. Vi ser også at det er svært positivt for virksomheter å være en del av Likestilt arbeidsliv, og har hørt om flere tilfeller hvor bedrifters deltakelse i prosjektet har hatt betydning for at unge kvinner ønsker å jobbe der, forteller Mellingen.

Strategisk likestillingsarbeid

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, er opptatt av å fortsette arbeidet rundt likestilling og mangfold i landsdelen.

– Vi ser noen positive utviklingstrekk, men det er fortsatt behov for å ha oppmerksomheten rettet mot å få flere kvinner inn i ledende posisjoner. Kvinner er i dag kraftig underrepresentert som ledere i næringslivet, spesielt i noen bransjer. Utgangspunktet bør være at ledere rekrutteres blant de beste kandidatene, og vi har ikke som næringsliv, og samfunn, råd til å bare rekruttere blant den ene halvdelen av befolkningen. Da vil vi i svært mange tilfeller gå glipp av de beste kandidatene, noe som gir dårligere utvikling for bedriften og lavere verdiskaping for samfunnet, sier han.

Han fremhever viktigheten av å jobbe strategisk for å bedre kjønnsbalansen.

– Dersom bedriftene klarer å presentere ledige stillinger på en slik måte at de appellerer like godt til kvinner og menn, og følger dette opp med profesjonelle rekrutteringsprosesser, bør målet være at vi har like mange ledere av begge kjønn. Næringsforeningen tror at et systematisk arbeid i bedriftene som gir like muligheter for alle er en viktig del av løsningen. Vi har derfor forlenget samarbeidsavtalen med Likestilt arbeidsliv, som har utviklet en sertifiseringsordning for å sikre dette. Det er et viktig tiltak som vi støtter, og Næringsforeningen vil fortsatt ha Likestilt arbeidsliv og prosjektet Women in Business som prioriterte satsingsområder.

I 2018 ble prosjektteamet bak Likestilt arbeidsliv tildelt YS’ likestillingspris.

 

 

 

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og fylkeskommunene i Agder har inngått en ny samarbeidsavtale knyttet til prosjektet Likestilt Arbeidsliv.

– Vi er veldig glad for å fortsette dette samarbeidet. Vi skal være tett på arbeidslivet, og der er samarbeidet med Næringsforeningen veldig viktig, sier Helle Mellingen, prosjektansvarlig for Likestilt arbeidsliv.

Positivt for virksomhetene

Likestilt arbeidsliv er et prosjekt i regi av Aust- og Vest Agder fylkeskommune, i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og har hatt som mål å etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet i offentlige og private virksomheter. 5. juni i fjor ble de 15 første virksomhetene sertifisert i prosjektet. Arbeidet fortsetter i 2019, og partene er enige om en ny samarbeidsavtale.

–  Jeg vil gi skryt til Næringsforeningen for å ha hatt Likestilt arbeidsliv som en så viktig del av sitt arbeid. Vi ser også at det er svært positivt for virksomheter å være en del av Likestilt arbeidsliv, og har hørt om flere tilfeller hvor bedrifters deltakelse i prosjektet har hatt betydning for at unge kvinner ønsker å jobbe der, forteller Mellingen.

Strategisk likestillingsarbeid

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Geir Jørgensen, er opptatt av å fortsette arbeidet rundt likestilling og mangfold i landsdelen.

– Vi ser noen positive utviklingstrekk, men det er fortsatt behov for å ha oppmerksomheten rettet mot å få flere kvinner inn i ledende posisjoner. Kvinner er i dag kraftig underrepresentert som ledere i næringslivet, spesielt i noen bransjer. Utgangspunktet bør være at ledere rekrutteres blant de beste kandidatene, og vi har ikke som næringsliv, og samfunn, råd til å bare rekruttere blant den ene halvdelen av befolkningen. Da vil vi i svært mange tilfeller gå glipp av de beste kandidatene, noe som gir dårligere utvikling for bedriften og lavere verdiskaping for samfunnet, sier han.

Han fremhever viktigheten av å jobbe strategisk for å bedre kjønnsbalansen.

– Dersom bedriftene klarer å presentere ledige stillinger på en slik måte at de appellerer like godt til kvinner og menn, og følger dette opp med profesjonelle rekrutteringsprosesser, bør målet være at vi har like mange ledere av begge kjønn. Næringsforeningen tror at et systematisk arbeid i bedriftene som gir like muligheter for alle er en viktig del av løsningen. Vi har derfor forlenget samarbeidsavtalen med Likestilt arbeidsliv, som har utviklet en sertifiseringsordning for å sikre dette. Det er et viktig tiltak som vi støtter, og Næringsforeningen vil fortsatt ha Likestilt arbeidsliv og prosjektet Women in Business som prioriterte satsingsområder.

I 2018 ble prosjektteamet bak Likestilt arbeidsliv tildelt YS’ likestillingspris.

 

 

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor