AA

Viktig kontrakt til Entelios

  • Illustrasjon av strømforbruk som kan gjøres tilgjengelig i et fleksibilitetsmarked.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Entelios er tildelt kontrakt i prosjektet NorFlex, som har som mål å utvikle markedsplasser for fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Møre, Demo Glitre og Demo Agder. I NorFlex vil det også testes om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene etablerer i prosjektet til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

Entelios sin rolle vil være prosjekteier, balanseansvarlig aggregator og sørge for tilrettelegging av prosjektet i sin helhet inn mot Demo Agder. Det betyr at vi skal bidra med ressurser innenfor prosjektledelse, analyse og identifisering av fleksibilitet, kunder, installasjon, og løpende drift av markedsoperasjon.

Sammen med våre underleverandører skal Entelios levere opp til 38 MW i prosjektet innenfor kundesegmentet industri, næringsbygg og lagring i Demo Agder.

Dette er en viktig kontrakt for oss og et stort steg videre i vårt arbeid med å befeste vår posisjon som en foretrukken partner i fleksibilitetsprosjekter mot netteiere og Statnett, sier Mattias Harrysson, Sales Manager – Energy & Sustainability Services i Entelios.

Entelios ønsker å bidra i samfunnsnyttige, innovative og bærekraftige prosjekter.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Entelios er tildelt kontrakt i prosjektet NorFlex, som har som mål å utvikle markedsplasser for fremtidens strømnett ved å legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk.

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk. NorFlex består av ett overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter i avgrensede geografiske områder, kalt Demo Møre, Demo Glitre og Demo Agder. I NorFlex vil det også testes om Statnett kan nyttiggjøre seg den fleksibiliteten nettselskapene etablerer i prosjektet til å balansere det norske og nordiske kraftsystemet.

Entelios sin rolle vil være prosjekteier, balanseansvarlig aggregator og sørge for tilrettelegging av prosjektet i sin helhet inn mot Demo Agder. Det betyr at vi skal bidra med ressurser innenfor prosjektledelse, analyse og identifisering av fleksibilitet, kunder, installasjon, og løpende drift av markedsoperasjon.

Sammen med våre underleverandører skal Entelios levere opp til 38 MW i prosjektet innenfor kundesegmentet industri, næringsbygg og lagring i Demo Agder.

Dette er en viktig kontrakt for oss og et stort steg videre i vårt arbeid med å befeste vår posisjon som en foretrukken partner i fleksibilitetsprosjekter mot netteiere og Statnett, sier Mattias Harrysson, Sales Manager – Energy & Sustainability Services i Entelios.

Entelios ønsker å bidra i samfunnsnyttige, innovative og bærekraftige prosjekter.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor