AA

Søker næringslivsmentorer

  • Håkon Øgaard i CR Group fasiliterer mentorordningen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Har du tid og anledning til å bidra som mentor for en innvandrer som vil ut i relevant arbeid?

Kristiansand kommune ved virksomhet for service og integrering har sammen med CR Group, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Business Region Kristiansand et pilotprosjekt som skal bidra til at innvandrere kommer ut i relevant arbeid. Pilotprosjektet er rettet mot fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere, og skal bidra til å gi dem bedre forutsetninger for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet gjennom en mentorordning fra juni og et lite år fram i tid.

– Vi ser nå etter mentorer som gjennom å stå i en mentorpool har lyst til å bistå en innvandrer på vei ut i norsk arbeidsliv. En mentor som innvandreren kan sparre med på områder som arbeidskultur, bransjekultur, søknadsskriving eller intervju-trening. Mentoren må ha gode sosiale ferdigheter, være tillitsskapende, ærlig og ha relevante erfaringer å bidra med overfor den enkelte adept. Aller viktigst er kanskje at en mentor har tid og et oppriktig ønske om å bidra overfor innvandreren , sier Rune Håverstad, avdelingsleder i introduksjonsavdelingen i kommunen.

Mentorprogrammet fasiliteres av Håkon Øgaard i CR Group, som har lang erfaring med mentorordninger. Han vil ta fortløpende kontakt med de som takker ja til å stille seg til rådighet som mentorer for en prat som grunnlag for best mulig matching.

– Det gjennomføres deretter et heldags oppstartmøte for alle mentorer og menteer 3.juni, som er oppstarten av programmet. Det er sterkt ønskelig at du som mentor har anledning til å være med denne dagen, sier Øgaard.

Utover det har mentor og menteen et par møter før sommeren for å avklare at de opplever matchen som god. Ved mismatch finnes en annen mentor fra poolen. Videre legges det opp til samtaler cirka en gang i måneden gjennom høsten og vinteren. Etter sommeren blir det en oppfølgingssamtale for paret med CR Group, og det blir kvartalsvise fellessamlinger for påfyll og erfaringsdeling i dette ettårige programmet som termineres med en avslutningssamling for mentorer og menteer.

– Vi ber om svar fortløpende, og aller helst før 10. mai. Takker du ja så hold av 3. juni er du snill, avslutter Øgaard.

Kunne du tenke deg å være mentor, eller har spørsmål om ordningen, kontakt Roar Osmundsen på mail: roar@nikr.no.

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Har du tid og anledning til å bidra som mentor for en innvandrer som vil ut i relevant arbeid?

Kristiansand kommune ved virksomhet for service og integrering har sammen med CR Group, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Business Region Kristiansand et pilotprosjekt som skal bidra til at innvandrere kommer ut i relevant arbeid. Pilotprosjektet er rettet mot fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere, og skal bidra til å gi dem bedre forutsetninger for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet gjennom en mentorordning fra juni og et lite år fram i tid.

– Vi ser nå etter mentorer som gjennom å stå i en mentorpool har lyst til å bistå en innvandrer på vei ut i norsk arbeidsliv. En mentor som innvandreren kan sparre med på områder som arbeidskultur, bransjekultur, søknadsskriving eller intervju-trening. Mentoren må ha gode sosiale ferdigheter, være tillitsskapende, ærlig og ha relevante erfaringer å bidra med overfor den enkelte adept. Aller viktigst er kanskje at en mentor har tid og et oppriktig ønske om å bidra overfor innvandreren , sier Rune Håverstad, avdelingsleder i introduksjonsavdelingen i kommunen.

Mentorprogrammet fasiliteres av Håkon Øgaard i CR Group, som har lang erfaring med mentorordninger. Han vil ta fortløpende kontakt med de som takker ja til å stille seg til rådighet som mentorer for en prat som grunnlag for best mulig matching.

– Det gjennomføres deretter et heldags oppstartmøte for alle mentorer og menteer 3.juni, som er oppstarten av programmet. Det er sterkt ønskelig at du som mentor har anledning til å være med denne dagen, sier Øgaard.

Utover det har mentor og menteen et par møter før sommeren for å avklare at de opplever matchen som god. Ved mismatch finnes en annen mentor fra poolen. Videre legges det opp til samtaler cirka en gang i måneden gjennom høsten og vinteren. Etter sommeren blir det en oppfølgingssamtale for paret med CR Group, og det blir kvartalsvise fellessamlinger for påfyll og erfaringsdeling i dette ettårige programmet som termineres med en avslutningssamling for mentorer og menteer.

– Vi ber om svar fortløpende, og aller helst før 10. mai. Takker du ja så hold av 3. juni er du snill, avslutter Øgaard.

Kunne du tenke deg å være mentor, eller har spørsmål om ordningen, kontakt Roar Osmundsen på mail: roar@nikr.no.

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor