AA

Vil du tilby en praksisplass?

 • Arkivfoto fra UiA. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Som tidligere år kan studenter ved UiAs bachelorprogram IT- og informasjonssystemer også høsten 2021 velge emnet Praksisprosjekt. Nå søker universitetet etter bedrifter som tilbyr praksisplasser.

– Praksisplasser bidrar til å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet. Ved på tilby praksisplasser bidrar bedriftene til å gi studentene arbeidserfaring, samtidig som de blir bedre kjent med studentene og kompetansen de besitter. Dette er en god rekrutteringsarena for bedriftene. Samtidig bidrar bedriftene til vedvarende utvikling av viktige roller i samfunnet ettersom IT-spesialister pekes på som sentrale aktører i utviklingen av fremtidens samfunn, noe vi særlig har erfart det siste året, sier Hallgeir Nilsen, emneansvarlig ved UiA.

Han forteller om positive tilbakemeldinger fra de bedriftene som har hatt praksisstudenter tidligere, og at flere av dem fortsetter å ta inn nye studenter.

– Bedriftene opplever at studentene er nysgjerrige og lærevillige, og at de bidrar inn med ny kunnskap og et nytt blikk på ulike løsninger. En av bedriftene som hadde en student i praksis høsten 2020 skrev følgende til oss: «NN har i dag hatt siste arbeidsdag med oppgaven “salgsverktøy/hjemmeside” hos oss, i den forbindelse har jeg behov for å skryte av NN! På alle måter en hyggelig mann og flink til det han er i ferd med å utdanne seg til. Det beste er likevel at han har laget er produkt vi kommer til å ta i bruk, vi er strålende fornøyd med hele prosessen og med sluttresultatet.»

Bedrifter som er aktuelle som praksisplasser har for eksempel følgende oppgaver å tilby studentene:

 • ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan
 • utarbeiding av business case
 • utarbeiding av kravspesifikasjon
 • oppgaver innen analyse og design
 • programmeringsoppgaver
 • installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende

Hvis du og din bedrift er interessert i å delta i ordningen, kan du melde din interesse ved å besvare følgende spørsmål og sende svarene til amna.drace@uia.no innen 15. mars:

1. Kort om din virksomhet

a) Navn på organisasjonen

b) Bransje/sektor

c) Antall ansatte

d) Lokalisering

2. Bakgrunn for ønsket om å tilby praksisplass

3. Mulige arbeidsoppgaver og prosjekter for praksisstudenten

a) I hvilken/hvilke avdeling/-er det aktuelt å ha praksiskandidater?

b) Er det konkrete arbeidsoppgaver eller prosjekter som er påtenkt?

c) Hvor mange timer ser dere for dere at studenten er til stede, eventuelt ønsket prosjektlengde?

4. Hvor mange praksiskandidater kan din organisasjon ta imot?

5. Stilles det noen spesielle krav ved utvelgelse av aktuelle kandidater til din virksomhet?

6. Kontaktinformasjonen til UiAs kontaktperson i deres organisasjon

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Som tidligere år kan studenter ved UiAs bachelorprogram IT- og informasjonssystemer også høsten 2021 velge emnet Praksisprosjekt. Nå søker universitetet etter bedrifter som tilbyr praksisplasser.

– Praksisplasser bidrar til å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet. Ved på tilby praksisplasser bidrar bedriftene til å gi studentene arbeidserfaring, samtidig som de blir bedre kjent med studentene og kompetansen de besitter. Dette er en god rekrutteringsarena for bedriftene. Samtidig bidrar bedriftene til vedvarende utvikling av viktige roller i samfunnet ettersom IT-spesialister pekes på som sentrale aktører i utviklingen av fremtidens samfunn, noe vi særlig har erfart det siste året, sier Hallgeir Nilsen, emneansvarlig ved UiA.

Han forteller om positive tilbakemeldinger fra de bedriftene som har hatt praksisstudenter tidligere, og at flere av dem fortsetter å ta inn nye studenter.

– Bedriftene opplever at studentene er nysgjerrige og lærevillige, og at de bidrar inn med ny kunnskap og et nytt blikk på ulike løsninger. En av bedriftene som hadde en student i praksis høsten 2020 skrev følgende til oss: «NN har i dag hatt siste arbeidsdag med oppgaven “salgsverktøy/hjemmeside” hos oss, i den forbindelse har jeg behov for å skryte av NN! På alle måter en hyggelig mann og flink til det han er i ferd med å utdanne seg til. Det beste er likevel at han har laget er produkt vi kommer til å ta i bruk, vi er strålende fornøyd med hele prosessen og med sluttresultatet.»

Bedrifter som er aktuelle som praksisplasser har for eksempel følgende oppgaver å tilby studentene:

 • ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan
 • utarbeiding av business case
 • utarbeiding av kravspesifikasjon
 • oppgaver innen analyse og design
 • programmeringsoppgaver
 • installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende

Hvis du og din bedrift er interessert i å delta i ordningen, kan du melde din interesse ved å besvare følgende spørsmål og sende svarene til amna.drace@uia.no innen 15. mars:

1. Kort om din virksomhet

a) Navn på organisasjonen

b) Bransje/sektor

c) Antall ansatte

d) Lokalisering

2. Bakgrunn for ønsket om å tilby praksisplass

3. Mulige arbeidsoppgaver og prosjekter for praksisstudenten

a) I hvilken/hvilke avdeling/-er det aktuelt å ha praksiskandidater?

b) Er det konkrete arbeidsoppgaver eller prosjekter som er påtenkt?

c) Hvor mange timer ser dere for dere at studenten er til stede, eventuelt ønsket prosjektlengde?

4. Hvor mange praksiskandidater kan din organisasjon ta imot?

5. Stilles det noen spesielle krav ved utvelgelse av aktuelle kandidater til din virksomhet?

6. Kontaktinformasjonen til UiAs kontaktperson i deres organisasjon

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor