AA

Vil forenkle hverdagen for barnefamilier

  • Marte S. Tuseth vil være først på markedet med dette produktet.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Gründeren Marte S. Tuseth har utviklet et digitalt verktøy som skal bidra til å effektivisere hverdagen for familier gjennom leanmetoden.

Tanken om å utvikle en digital familiekalender kom opp da Tuseth og mannen fikk deres første barn. Det var viktig for dem å finne en måte å få kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag, og finne ut hva som tar mye tid.

– Den første tanken var å få en oversikt i den kaotiske prosessen som oppstår når man skal bestemme hva som skal lages til middag, innkjøp og så videre. Jeg ville ha tidsbruken ned og frustrasjonen bort rundt dette, forteller Tuseth.

Hun tror veldig mange kjenner seg igjen i at dette tar mye tid. I snitt bruker en familie tre timer på å handle mat hver uke, og på toppen kommer all planleggingen rundt det. Tuseth fant en applikasjon som var skrellet for innhold og konfigurerte den for bruk. Nå bruker de den for å planlegge uka.

Likestilling som bakgrunn for utvikling

Å få på plass en applikasjonen for ukesplanlegging var begynnelsen, men etter å ha vært på et arrangement i Næringsforeningens regi, «Fremtidens ledere, hvor blir det av kvinnene?» i 2016 ble Tuseth oppmerksom på hvor viktig det som skjer hjemme er i kampen for likestilling. Hun så at hennes produkt kanskje kunne ha en effekt som er større enn det å bare spare tid.

– Jeg tror at oppgavefordeling i hjemmet er tillært. Jeg vil at mine barn skal se en verden med likestilling, hvor det ikke bare er mamma som tar ansvar, vet om alt og styrer alt, uttrykker Tuseth, og fortsetter:

– Jeg tror ikke vi er bevisste på oppgavefordelingen. Utad ser man likestilt ut. Man gjør begge to like mange ting, men det ligger en plan bak og som regel er det kvinnen som har laget den.

Derfor mener hun at hun at dette verktøyet kan hjelpe andre.

– Effekten er at man legger inn informasjon om innkjøp, kjøring og så videre i kalenderen, og slipper å informere om det. Det henger jo på veggen. Det betyr at man kan slippe taket og likevel ha kontroll, sier Tuseth.

Håpet hennes er at flere kvinner skal gi fra seg mer av kontrollen, og menn ta mer ansvar på hjemmebane ved å bruke kalenderen. Hun mener at dette er positivt begge veier.

– Man har nå en felles plattform for å synliggjøre hva som må gjøres, og det er derfor enklere å fordele.

Lansering i 2019

Første versjon av applikasjonen vil være en kalenderfunksjon som kan synkroniseres med andre kalendere, men ifølge Tuseth vil det være hyppige oppdateringer, forhåpentligvis annenhver måned.

– Det er viktig for oss å slippe litt og litt, både på grunn av finansiering og slik at kunden blir vant til å bruke produktet og finne ut av hvilke funksjoner man har bruk for. Tilbakemeldingene på piloten er at det viktigste er å samle all onlineinformasjon på ett sted, siden dette gir størst effekt. Det blir jo leantankegang med visualisering, sier Tuseth.

Målet er å få inn funksjoner som tar for seg flere og flere av prosessene i familielivet, for eksempel måltidsplanlegging og handling.

Det hele leveres på en 21,5 tommers digital touch skjerm som gir oversikt og mulighet til langtidsplanleggingen. På grunn av formatet gjør skjermen det mulig å bygge inn mer funksjonalitet enn på en mobil app, uten at det blir uoversiktlig. En tilknyttet app gjør at man alltid har tilgang til informasjonen.

Produktet er planlagt lansert i slutten av 2019, og hun jobber nå med å få finansiering på plass, enten gjennom crowdfunding eller investorer, sammen med offentlige tilskuddsordninger.

Lært mye som gründer

Tuseth er økonom, og flyttet til Kristiansand da Elkem Solars fabrikk ble bygd i 2007. Hun har alltid vært opptatt av lean, og overførte dette til digitale verktøy i Elkem. Det å bli gründer satt langt inne for henne.

– Jeg har alltid hatt trygge omgivelser og rammer når det gjelder jobb, sier Tuseth.

Etter å ha vært i Elkemsystemet i mange år har hun hatt flere jobber, men har i dag har 40 prosent permisjon fra jobben.  Hun kom inn i et akseleratorprogram for kvinner i Innoventus Sør, hvor hun ble tatt opp som inkubatorbedrift.

– Jeg kunne aldri tatt dette steget uten å ha en så fleksibel arbeidsgiver som gir meg muligheten til å følge drømmen. Jeg har aldri tidligere tenkt tanken om å bli gründer, og jeg hadde nok heller ikke gjort det hvis ikke jeg visste at denne kalenderen gir en effekt, sier Tuseth og avslutter:

– Jeg har lært utrolig mye, vil gjerne være med i en oppstartsbedrift igjen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Gründeren Marte S. Tuseth har utviklet et digitalt verktøy som skal bidra til å effektivisere hverdagen for familier gjennom leanmetoden.

Tanken om å utvikle en digital familiekalender kom opp da Tuseth og mannen fikk deres første barn. Det var viktig for dem å finne en måte å få kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag, og finne ut hva som tar mye tid.

– Den første tanken var å få en oversikt i den kaotiske prosessen som oppstår når man skal bestemme hva som skal lages til middag, innkjøp og så videre. Jeg ville ha tidsbruken ned og frustrasjonen bort rundt dette, forteller Tuseth.

Hun tror veldig mange kjenner seg igjen i at dette tar mye tid. I snitt bruker en familie tre timer på å handle mat hver uke, og på toppen kommer all planleggingen rundt det. Tuseth fant en applikasjon som var skrellet for innhold og konfigurerte den for bruk. Nå bruker de den for å planlegge uka.

Likestilling som bakgrunn for utvikling

Å få på plass en applikasjonen for ukesplanlegging var begynnelsen, men etter å ha vært på et arrangement i Næringsforeningens regi, «Fremtidens ledere, hvor blir det av kvinnene?» i 2016 ble Tuseth oppmerksom på hvor viktig det som skjer hjemme er i kampen for likestilling. Hun så at hennes produkt kanskje kunne ha en effekt som er større enn det å bare spare tid.

– Jeg tror at oppgavefordeling i hjemmet er tillært. Jeg vil at mine barn skal se en verden med likestilling, hvor det ikke bare er mamma som tar ansvar, vet om alt og styrer alt, uttrykker Tuseth, og fortsetter:

– Jeg tror ikke vi er bevisste på oppgavefordelingen. Utad ser man likestilt ut. Man gjør begge to like mange ting, men det ligger en plan bak og som regel er det kvinnen som har laget den.

Derfor mener hun at hun at dette verktøyet kan hjelpe andre.

– Effekten er at man legger inn informasjon om innkjøp, kjøring og så videre i kalenderen, og slipper å informere om det. Det henger jo på veggen. Det betyr at man kan slippe taket og likevel ha kontroll, sier Tuseth.

Håpet hennes er at flere kvinner skal gi fra seg mer av kontrollen, og menn ta mer ansvar på hjemmebane ved å bruke kalenderen. Hun mener at dette er positivt begge veier.

– Man har nå en felles plattform for å synliggjøre hva som må gjøres, og det er derfor enklere å fordele.

Lansering i 2019

Første versjon av applikasjonen vil være en kalenderfunksjon som kan synkroniseres med andre kalendere, men ifølge Tuseth vil det være hyppige oppdateringer, forhåpentligvis annenhver måned.

– Det er viktig for oss å slippe litt og litt, både på grunn av finansiering og slik at kunden blir vant til å bruke produktet og finne ut av hvilke funksjoner man har bruk for. Tilbakemeldingene på piloten er at det viktigste er å samle all onlineinformasjon på ett sted, siden dette gir størst effekt. Det blir jo leantankegang med visualisering, sier Tuseth.

Målet er å få inn funksjoner som tar for seg flere og flere av prosessene i familielivet, for eksempel måltidsplanlegging og handling.

Det hele leveres på en 21,5 tommers digital touch skjerm som gir oversikt og mulighet til langtidsplanleggingen. På grunn av formatet gjør skjermen det mulig å bygge inn mer funksjonalitet enn på en mobil app, uten at det blir uoversiktlig. En tilknyttet app gjør at man alltid har tilgang til informasjonen.

Produktet er planlagt lansert i slutten av 2019, og hun jobber nå med å få finansiering på plass, enten gjennom crowdfunding eller investorer, sammen med offentlige tilskuddsordninger.

Lært mye som gründer

Tuseth er økonom, og flyttet til Kristiansand da Elkem Solars fabrikk ble bygd i 2007. Hun har alltid vært opptatt av lean, og overførte dette til digitale verktøy i Elkem. Det å bli gründer satt langt inne for henne.

– Jeg har alltid hatt trygge omgivelser og rammer når det gjelder jobb, sier Tuseth.

Etter å ha vært i Elkemsystemet i mange år har hun hatt flere jobber, men har i dag har 40 prosent permisjon fra jobben.  Hun kom inn i et akseleratorprogram for kvinner i Innoventus Sør, hvor hun ble tatt opp som inkubatorbedrift.

– Jeg kunne aldri tatt dette steget uten å ha en så fleksibel arbeidsgiver som gir meg muligheten til å følge drømmen. Jeg har aldri tidligere tenkt tanken om å bli gründer, og jeg hadde nok heller ikke gjort det hvis ikke jeg visste at denne kalenderen gir en effekt, sier Tuseth og avslutter:

– Jeg har lært utrolig mye, vil gjerne være med i en oppstartsbedrift igjen.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor