AA

Foreslår 100 millioner til lokalt næringsliv

  • Næringslivet sliter økonomisk som følge av koronaviruset. Nå lyser Kristiansand kommune ut midler til næringslivsprosjekter.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune ønsker å støtte lokalt næringsliv med 100 millioner kroner.

– En tiltakspakke på 100 millioner er vi veldig godt fornøyd med, og vi håper derfor at dette også får politisk gjennomslag i formannskapet og bystyret i slutten av måneden, sier Trond M. Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Sammen med Kristiansand kommune, Kvadraturforeningen, NHO og LO har Næringsforeningen jobbet for å lande tiltak som kan sikre flest mulig jobber under korona-krisen. Gruppen ble ledet av næringssjef Geir A. Haugum i Business Region Kristiansand, og tiltakene ble presentert for politikerne under nærings- og eierskapsutvalgets møte tirsdag 7. april. I slutten av april skal pakken behandles av formannskapet og bystyret.

– Det er viktig å holde tempo oppe, og sørge for at tiltakene er enkle å forstå, sier Backer.

Blant tiltakene som ble foreslått er at kommunen dekker julebelysning og blomster i Kvadraturen, fjerning av serveringsavgifter, å fjerne leie av gategrunn, å opprettholde kommunal saksgang og politisk beslutningsprosess i saker som berører næringslivet og sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter ikke blir forsinket. Tiltakspakken inneholder også en del som handler om tilrettelegging og tilskuddsordninger, blant annet at inntil 4 millioner kroner øremerkes til å utvikle klima- og miljøvennlige næringer, samt støtte til omstilling av virksomheter. Det er også foreslått å fremskynde større statlig finansierte byggeprosjekter, for å skape aktivitet og holde hjulene i gang.

De siste ukene har Næringsforeningen gjennomført flere spørreundersøkelser, hvor medlemsbedriftene har kommet med innspill. Disse innspillene er tatt med inn i arbeidet med tiltakspakken.

– Mange av tiltakene retter seg først og fremst mot handel, servering og reiseliv. Det er disse bransjene som er hardest rammet nå, og derfor viktig å fokusere på. Dersom krisen vedvarer vil også industrien og eksportnæringen bli hardt rammet, og det er svært viktig at kommunen også følger denne bransjen tett i tiden fremover, sier Backer.

Som følger av restriksjonene knyttet til koronaviruset har det kommet opp flere tiltakspakker for bedrifter, både nasjonalt og lokalt.

– Det arbeides nå for å opprette et informasjons- og kompetansesenter for næringslivet, hvor bedrifter kan få hjelp til å orientere seg i jungelen av disse, forteller Backer.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Nærings- og eierskapsutvalget i Kristiansand kommune ønsker å støtte lokalt næringsliv med 100 millioner kroner.

– En tiltakspakke på 100 millioner er vi veldig godt fornøyd med, og vi håper derfor at dette også får politisk gjennomslag i formannskapet og bystyret i slutten av måneden, sier Trond M. Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Sammen med Kristiansand kommune, Kvadraturforeningen, NHO og LO har Næringsforeningen jobbet for å lande tiltak som kan sikre flest mulig jobber under korona-krisen. Gruppen ble ledet av næringssjef Geir A. Haugum i Business Region Kristiansand, og tiltakene ble presentert for politikerne under nærings- og eierskapsutvalgets møte tirsdag 7. april. I slutten av april skal pakken behandles av formannskapet og bystyret.

– Det er viktig å holde tempo oppe, og sørge for at tiltakene er enkle å forstå, sier Backer.

Blant tiltakene som ble foreslått er at kommunen dekker julebelysning og blomster i Kvadraturen, fjerning av serveringsavgifter, å fjerne leie av gategrunn, å opprettholde kommunal saksgang og politisk beslutningsprosess i saker som berører næringslivet og sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter ikke blir forsinket. Tiltakspakken inneholder også en del som handler om tilrettelegging og tilskuddsordninger, blant annet at inntil 4 millioner kroner øremerkes til å utvikle klima- og miljøvennlige næringer, samt støtte til omstilling av virksomheter. Det er også foreslått å fremskynde større statlig finansierte byggeprosjekter, for å skape aktivitet og holde hjulene i gang.

De siste ukene har Næringsforeningen gjennomført flere spørreundersøkelser, hvor medlemsbedriftene har kommet med innspill. Disse innspillene er tatt med inn i arbeidet med tiltakspakken.

– Mange av tiltakene retter seg først og fremst mot handel, servering og reiseliv. Det er disse bransjene som er hardest rammet nå, og derfor viktig å fokusere på. Dersom krisen vedvarer vil også industrien og eksportnæringen bli hardt rammet, og det er svært viktig at kommunen også følger denne bransjen tett i tiden fremover, sier Backer.

Som følger av restriksjonene knyttet til koronaviruset har det kommet opp flere tiltakspakker for bedrifter, både nasjonalt og lokalt.

– Det arbeides nå for å opprette et informasjons- og kompetansesenter for næringslivet, hvor bedrifter kan få hjelp til å orientere seg i jungelen av disse, forteller Backer.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor