AA

Vil ha mer praksis til UiA-studentene

  • Anne Espeland (student/stud.ass. UiA), Grethe Larsen (AMV), Hans Schrøder (pensjonist/selvstendig næringsdrivende), Mari H. Frøysnes (NiKr), Peder Andersen (adm.dir. AMV), Thorbjørn Thorkelsen (Sparebank 1 SR-Bank), Glenn Quam Håkonsen (Konsesjonskraft IKS), Trond Hamran (Hamran kjøkken), Stine Elise S Bremnes (Agderring/Agderforskning). Fotograf: Amna Drace (UiA).
  • Fellesløft3
    Trond Hamran, Glenn Quam Håkonsen og Thorbjørn Thorkildsen i samtale med Peder Andersen, daglig leder hos AMV,
  • Fellesløft2
    Peder Andersen (i midten) er 5. generasjon og daglig leder for Andersen mekaniske verksted.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Studenttilknytning til næringslivet er et delprosjekt i Felles Løft. 28. mai hadde prosjektgruppa møte hos bedriften AMV i Flekkefjord, en virksomhet som har satset mye på samarbeid med UiA.

– Tett samarbeid med studenter og UiA er viktig for å tilføre oss kompetanse, og vi er glade for å ha fått dette til, forteller daglig leder Peder Andersen.

Prosjektgruppa for studenttilknytning til næringslivet har blant annet hatt fokus på praksis for studier som ikke har tradisjon for dette. I løpet av våren har UiA testet ut seks ulike praksismodeller for blant annet statsvitere og innovasjonsstudenter, og tilbakemeldingene er udelt positive fra både studenter og næringsliv. Noen av medlemmene i prosjektgruppa har dybdeintervjuet virksomheter som har hatt studenter i praksis, og kom til samme konklusjon. “Dette er kjempebra, og må absolutt fortsette.”

I slutten av juni skal Universitetsstyret beslutte hvordan det skal jobbes videre med næringslivspraksis for studenter. Samtidig skal de behandle forslag om etablering av en “Open Lab” der UiA-ansatte, studenter og næringsliv kan løse problemstillinger sammen. Prosjektgruppa i Felles løft har mange representanter fra næringslivet i regionen, og deres anbefaling er klar og tydelig:

– Praksis er veldig viktig, og det må vi ha mer av, var den enstemmige konklusjonen.

Gruppa var også positive til etablering av Open Lab, og gledet seg til å ta den i bruk.

– La oss dyrke samspillet mellom UiA og næringslivet, var oppfordringen fra prosjektgruppa.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Studenttilknytning til næringslivet er et delprosjekt i Felles Løft. 28. mai hadde prosjektgruppa møte hos bedriften AMV i Flekkefjord, en virksomhet som har satset mye på samarbeid med UiA.

– Tett samarbeid med studenter og UiA er viktig for å tilføre oss kompetanse, og vi er glade for å ha fått dette til, forteller daglig leder Peder Andersen.

Prosjektgruppa for studenttilknytning til næringslivet har blant annet hatt fokus på praksis for studier som ikke har tradisjon for dette. I løpet av våren har UiA testet ut seks ulike praksismodeller for blant annet statsvitere og innovasjonsstudenter, og tilbakemeldingene er udelt positive fra både studenter og næringsliv. Noen av medlemmene i prosjektgruppa har dybdeintervjuet virksomheter som har hatt studenter i praksis, og kom til samme konklusjon. “Dette er kjempebra, og må absolutt fortsette.”

I slutten av juni skal Universitetsstyret beslutte hvordan det skal jobbes videre med næringslivspraksis for studenter. Samtidig skal de behandle forslag om etablering av en “Open Lab” der UiA-ansatte, studenter og næringsliv kan løse problemstillinger sammen. Prosjektgruppa i Felles løft har mange representanter fra næringslivet i regionen, og deres anbefaling er klar og tydelig:

– Praksis er veldig viktig, og det må vi ha mer av, var den enstemmige konklusjonen.

Gruppa var også positive til etablering av Open Lab, og gledet seg til å ta den i bruk.

– La oss dyrke samspillet mellom UiA og næringslivet, var oppfordringen fra prosjektgruppa.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor