AA

Vil ha nyetableringer av internasjonale virksomheter

  • Fra venstre, Gunnar Kulia, Nora Rosenberg Grobæk og Anita S. Dietrichson.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Invest in Agder vil få utenlandske aktører, som har behov for mye datalagring, til å etablere seg på Agder for å utnytte overskuddskraft og kompetanse i regionen.

Fredag inviterte Næringsforeningen representanter fra styret, ressursgruppene og samarbeidspartnerne på et temamøte knyttet til Invest in Agder. Møtets hensikt var å forstå etableringen av Invest In Agder, innholdet og målene med prosjektet. Å arbeide med mørk fiber til landsdelen er et prioritert område for Næringsforeningen i 2018.

– Prosjektet handler i hovedsak om vår kraftforedlende industri og hvordan den kan utnytte vår grønne overskuddskraft og kompetanse i regionen. Vi jakter etter etablerere, og enkelt sagt er det slik at vi som prosjekt lykkes hvis det kommer etableringer fra utlandet, sier prosjektleder i Invest in Agder, Gunnar Kulia.

Kulia mener at Agder har en rekke forutsetninger for at dette kan være mulig.

– Agder er Norges største eksportregion, vi har en stor grad av samhandling i de ulike bransjene, og på tvers av bransjer, og vi har et Universitet i god vekst.

Hva slags samarbeid kan være interessant på tvers av næringslivet i regionen, og spesielt i Næringsforeningen?

-Det er kritisk viktig for oss å få gode «motorveier» med sorte fiberkabler til landsdelen, det er viktig for eksisterende bedrifter i landsdelen.  Da må alle gode krefter stå sammen, fortsetter Kulia.

– Prosjektet handler også om hvordan vi møter virksomheter som ønsker å etablere seg og hvordan deres etterlatte inntrykk er fra de første møtene. Vi må sørge for at det er profesjonelt, at aktørene får konkrete svar på det de er ute etter, og at det vi sikrer god oppfølging. Altså vi må levere det vi lover, understreker Kulia.

– Sist, men ikke minst, må vi samarbeide om hvordan vi kommuniserer om Agder. Det er viktig at alle som er ute og selger har de samme salgspunktene, avslutter Kulia.

I Næringsforeningen er det en klar og tydelig målsetting å bli sterkere på næringspolitisk påvirkning.

– I dette målet har vi definert noen arbeidsområder som skal prioriteres, blant annet skal vi samarbeide med relevante aktører for å få mørk fiber* til landsdelen. Den utfordringen er ikke nødvendigvis rett fram, det er derfor vi nå har satt i gang noen møter for å prøve å forstå utfordringene og for å få mest mulig kunnskap om aktørene som arbeider på dette feltet, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson.

– Møtet med Invest in Agder var viktig fordi vi fikk et klart innsyn i hvordan denne aktøren jobber for å få ny næring til regionen, og hvordan man tenker samarbeidet i denne forbindelsen, avslutter Dietrichson.

For nærmere detaljer om Invest In Agder, se her

* Mørk fiber er:

Fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr

Utleie av fiberpar som et eget produkt fra nettoperatører, der kunden selv tilkobler fiberoptisk utstyr

(Kilde: Teknisk Ukeblad)

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Invest in Agder vil få utenlandske aktører, som har behov for mye datalagring, til å etablere seg på Agder for å utnytte overskuddskraft og kompetanse i regionen.

Fredag inviterte Næringsforeningen representanter fra styret, ressursgruppene og samarbeidspartnerne på et temamøte knyttet til Invest in Agder. Møtets hensikt var å forstå etableringen av Invest In Agder, innholdet og målene med prosjektet. Å arbeide med mørk fiber til landsdelen er et prioritert område for Næringsforeningen i 2018.

– Prosjektet handler i hovedsak om vår kraftforedlende industri og hvordan den kan utnytte vår grønne overskuddskraft og kompetanse i regionen. Vi jakter etter etablerere, og enkelt sagt er det slik at vi som prosjekt lykkes hvis det kommer etableringer fra utlandet, sier prosjektleder i Invest in Agder, Gunnar Kulia.

Kulia mener at Agder har en rekke forutsetninger for at dette kan være mulig.

– Agder er Norges største eksportregion, vi har en stor grad av samhandling i de ulike bransjene, og på tvers av bransjer, og vi har et Universitet i god vekst.

Hva slags samarbeid kan være interessant på tvers av næringslivet i regionen, og spesielt i Næringsforeningen?

-Det er kritisk viktig for oss å få gode «motorveier» med sorte fiberkabler til landsdelen, det er viktig for eksisterende bedrifter i landsdelen.  Da må alle gode krefter stå sammen, fortsetter Kulia.

– Prosjektet handler også om hvordan vi møter virksomheter som ønsker å etablere seg og hvordan deres etterlatte inntrykk er fra de første møtene. Vi må sørge for at det er profesjonelt, at aktørene får konkrete svar på det de er ute etter, og at det vi sikrer god oppfølging. Altså vi må levere det vi lover, understreker Kulia.

– Sist, men ikke minst, må vi samarbeide om hvordan vi kommuniserer om Agder. Det er viktig at alle som er ute og selger har de samme salgspunktene, avslutter Kulia.

I Næringsforeningen er det en klar og tydelig målsetting å bli sterkere på næringspolitisk påvirkning.

– I dette målet har vi definert noen arbeidsområder som skal prioriteres, blant annet skal vi samarbeide med relevante aktører for å få mørk fiber* til landsdelen. Den utfordringen er ikke nødvendigvis rett fram, det er derfor vi nå har satt i gang noen møter for å prøve å forstå utfordringene og for å få mest mulig kunnskap om aktørene som arbeider på dette feltet, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson.

– Møtet med Invest in Agder var viktig fordi vi fikk et klart innsyn i hvordan denne aktøren jobber for å få ny næring til regionen, og hvordan man tenker samarbeidet i denne forbindelsen, avslutter Dietrichson.

For nærmere detaljer om Invest In Agder, se her

* Mørk fiber er:

Fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr

Utleie av fiberpar som et eget produkt fra nettoperatører, der kunden selv tilkobler fiberoptisk utstyr

(Kilde: Teknisk Ukeblad)

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere