AA

Vil hjelpe folk ut i praksis

  • T.v Rune Håverstad fra Integreringsmottaket og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen har mottatt støtte på 200.000 kroner for å hjelpe flere ut i arbeidslivet.

Flere grupper står utenfor arbeidslivet, blant annet mange innvandrere og folk med hull i cv-en. Arbeidspraksis er en måte å komme tilbake til arbeidslivet og finne ut hva man kan. Nå videreføres samarbeidet som næringsforeningen innledet med integreringsmottaket i 2019 i en utvidet utgave, der også Nav og Introprogrammet er med. Som en del av arbeidet vil deltagere på noen av foreningens arrangementer få mer informasjon om samarbeidet, og informasjon om hvordan deres bedrift kan ta imot folk til praksis. 

– Det er mange instanser i kommunen som har flyktninger i praksis. Gjennom å etablere en samarbeidsgruppe for de ulike instansene vil kommunen i større grad kunne koordinere sitt arbeid ut mot næringslivet, sier Rune Håverstad, leder av Kristiansand kommunes Introprogram.

Næringsforeningen vil bistå i dette arbeidet ved blant annet å sette aktuelle firmaer i kontakt med kommunen, samt informere om kommunens integreringsarbeid. Dette vil kunne gi flere praksisplasser med god match mellom aktuelle personer og arbeidsgivere, som igjen vil kunne få flere innvandrere ut i jobb.

– Vi er glade for denne avtalen med kommunen. Vi har god erfaring med samarbeidet med Integreringsmottaket. Nå er dette tatt et steg lenger, og involverer flere grupper som står utenfor arbeidslivet. Slik støtter dette også opp under regjeringens Inkluderingsdugnad, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

Han fortsetter:

– Målet er å få bedrifter til å ta imot folk til arbeidspraksis. Næringsforeningen oppfordrer bedrifter til å melde sin interesse for en eller flere, mens det er kommunens praksisgruppe som ser på hvilke kandidater som passer hvor.

Praksisgruppa ble opprettet i 2018 og består av Nav, Kongsgård skolesenter, Integreringsmottaket og introprogrammet i kommunen.

Samarbeidet med Intergreringsmottaket varte i to år, og hele 23 bedrifter fikk diplom for godt arbeid med å ta imot innvandrere til arbeidspraksis. I november ble for eksempel Dyreparken hedret for å ha tatt imot elleve til praksis sommeren 2018. Under et møte i Næringsforeningen fortalte de om hvordan de organiserte tiltaket som skal fortsette i 2019.

– Behovet for praksisplasser til innvandrere med flyktningbakgrunn er ikke over, men vi trenger også å gi andre en sjanse til å prøve seg. Arbeidspraksis kan være en god vei for folk som står utenfor arbeidslivet til å komme seg inn igjen. Alt skjer i nær dialog med praksisgruppa, og hvis noe ikke fungerer skal bedriftene fort få tak i rett person i det offentlige som kan gi bistand eller avgjøre at praksisen opphører, sier Osmundsen.

– Hvorfor gjør Næringsforeningen dette?

– Det handler om å ta et samfunnsansvar. Det er en utfordring med alle som står utenfor arbeidslivet, særlig unge, og vi ønsker å motivere bedriftene til å kunne gjøre sin del for å få flere inn i arbeidsmarkedet. Det er bra for samfunnet og for bedriftene selv, som etterspør arbeidskraft. Mange kan bli en kompetent medarbeider selv om de av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, sier Osmundsen.

Fakta

  • Introprogrammet skal tette gapet mellom det flyktninger har av skole og erfaring, og det som kreves i det norske arbeidsmarked. Det er for flyktninger mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering.
  • Programmet varer opptil to år og består av normale arbeidsdager inkludert lekser.
  • De må gi egenmelding, sykmelding og permisjon og avtale ferier på linje med det vanlige arbeidslivet. Introprogrammet er målrettet og skal tette gapet mellom arbeidssøkerens kompetanse og det som trengs for å komme ut i arbeidslivet. 
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen har mottatt støtte på 200.000 kroner for å hjelpe flere ut i arbeidslivet.

Flere grupper står utenfor arbeidslivet, blant annet mange innvandrere og folk med hull i cv-en. Arbeidspraksis er en måte å komme tilbake til arbeidslivet og finne ut hva man kan. Nå videreføres samarbeidet som næringsforeningen innledet med integreringsmottaket i 2019 i en utvidet utgave, der også Nav og Introprogrammet er med. Som en del av arbeidet vil deltagere på noen av foreningens arrangementer få mer informasjon om samarbeidet, og informasjon om hvordan deres bedrift kan ta imot folk til praksis. 

– Det er mange instanser i kommunen som har flyktninger i praksis. Gjennom å etablere en samarbeidsgruppe for de ulike instansene vil kommunen i større grad kunne koordinere sitt arbeid ut mot næringslivet, sier Rune Håverstad, leder av Kristiansand kommunes Introprogram.

Næringsforeningen vil bistå i dette arbeidet ved blant annet å sette aktuelle firmaer i kontakt med kommunen, samt informere om kommunens integreringsarbeid. Dette vil kunne gi flere praksisplasser med god match mellom aktuelle personer og arbeidsgivere, som igjen vil kunne få flere innvandrere ut i jobb.

– Vi er glade for denne avtalen med kommunen. Vi har god erfaring med samarbeidet med Integreringsmottaket. Nå er dette tatt et steg lenger, og involverer flere grupper som står utenfor arbeidslivet. Slik støtter dette også opp under regjeringens Inkluderingsdugnad, sier Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen.

Han fortsetter:

– Målet er å få bedrifter til å ta imot folk til arbeidspraksis. Næringsforeningen oppfordrer bedrifter til å melde sin interesse for en eller flere, mens det er kommunens praksisgruppe som ser på hvilke kandidater som passer hvor.

Praksisgruppa ble opprettet i 2018 og består av Nav, Kongsgård skolesenter, Integreringsmottaket og introprogrammet i kommunen.

Samarbeidet med Intergreringsmottaket varte i to år, og hele 23 bedrifter fikk diplom for godt arbeid med å ta imot innvandrere til arbeidspraksis. I november ble for eksempel Dyreparken hedret for å ha tatt imot elleve til praksis sommeren 2018. Under et møte i Næringsforeningen fortalte de om hvordan de organiserte tiltaket som skal fortsette i 2019.

– Behovet for praksisplasser til innvandrere med flyktningbakgrunn er ikke over, men vi trenger også å gi andre en sjanse til å prøve seg. Arbeidspraksis kan være en god vei for folk som står utenfor arbeidslivet til å komme seg inn igjen. Alt skjer i nær dialog med praksisgruppa, og hvis noe ikke fungerer skal bedriftene fort få tak i rett person i det offentlige som kan gi bistand eller avgjøre at praksisen opphører, sier Osmundsen.

– Hvorfor gjør Næringsforeningen dette?

– Det handler om å ta et samfunnsansvar. Det er en utfordring med alle som står utenfor arbeidslivet, særlig unge, og vi ønsker å motivere bedriftene til å kunne gjøre sin del for å få flere inn i arbeidsmarkedet. Det er bra for samfunnet og for bedriftene selv, som etterspør arbeidskraft. Mange kan bli en kompetent medarbeider selv om de av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, sier Osmundsen.

Fakta

  • Introprogrammet skal tette gapet mellom det flyktninger har av skole og erfaring, og det som kreves i det norske arbeidsmarked. Det er for flyktninger mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering.
  • Programmet varer opptil to år og består av normale arbeidsdager inkludert lekser.
  • De må gi egenmelding, sykmelding og permisjon og avtale ferier på linje med det vanlige arbeidslivet. Introprogrammet er målrettet og skal tette gapet mellom arbeidssøkerens kompetanse og det som trengs for å komme ut i arbeidslivet. 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor