AA

Vil legge mer press for å få fortgang i Ytre ringvei

  • Øverst ved bordet, f. v: Reidar Retterholt, regionsjef i NLF, region Sør og Rogaland, Trond Madsen i NHO Agder, Bjørn-Erik Vabø Andersen, Lars Gunnar Retterholt, Anders Hodnemyr, Tor M. Hansen, Tommy Årikstad (skjult), Jan Klock Bjørndal, Tor Grindheim, Rita Birkeland, styreleder i NLF Agder,  Sigurd-Åge Engamo, Ragnar Suggelia, Trond Backer, leder i Næringsforeningen og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

13 representanter fra transport- og logistikkbransjen møtte med Næringsforeningen og NHO Agder for å ta opp viktigheten av å få på plass Ytre ring.

– For transport- og logistikkbransjen er Ytre ringvei den viktigste veien forbi Kristiansand, det er den også for transport- og logistikkbedrifter langt utenfor Agder, understreker Reidar Retterholt, regionsjef for Norges Lastebileierforbund (NLF), region Sør og Rogaland.

Retterholt møtte med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sammen med 12 andre representanter fra transport- og logistikkbransjen på Agder. Med på møtet var også Trond Madsen, konstituert direktør i NHO Agder. For bedriftene var det viktig å få fram viktigheten av å få fortgang i planene for Ytre ringvei.

– Det er veldig sårbart gjennom rushet i Kristiansand nå, og dette handler om gjennomfartstrafikken i byen. For oss er det helt opplagt at Ytre ringvei burde kommet før Gartnerløkka. Ytre ringvei burde i alle fall være klar når høybrua rives helt på slutten av Gartnerløkka-utbyggingen. Trafikkavviklingen da er vi veldig redde for, påpeker Retterholt.

Kritisk når høybrua rives

Han fikk støtte fra Sven Olav Stiansen i Vennesla Transport.

– Jeg frykter for riksvei 9, ikke minst over Ålefjær, og belastningen det vil bli på den strekningen under byggeperioden av Gartnerløkka.

Både Madsen og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen understreket at slik forholdene nå er, så må Gartnerløkka komme først.

– Det er det toget som har gått først, for å bruke det uttrykket, og da handlet det seg om å sikre at KS2, altså kvalitetssikringen av prosjektet, kom i gang slik at vi ikke gikk glipp av disse midlene til vår region. Det var “nå eller aldri” for Gartnerløkka, poengterer Osmundsen.

Han la også til at Næringsforeningen har tatt initiativ, sammen med veivesenet, til å få på plass en gruppe som tar opp trafikale løsninger under byggeperioden.

– Utfordringen er at vi ikke føler vegvesenet har tatt innspillene og forslagene vi har kommet med på alvor. Da blir en ganske oppgitt, poengterer Tor Grindheim, i Håkull AS.

– Da er vår jobb å sørge for at vi står samlet og sikre at alle forslag som spilles inn blir tatt på alvor og vurdert seriøst, repliserer Trond Madsen.

Snakke med én røst

Samtidig gjorde både Madsen og Osmundsen det klart at det aldri har vært noen tvil om at det haster med Ytre ringvei, og at dette også har vært en klar holdning fra SSLs side (Sørlandet samferdselsløft).

– Vi må i enda større grad trykke på for å være offensive overfor Nye veier om at Ytre ring haster, og det samme må vi være overfor politikerne i byen. Der har vi en jobb å gjøre, og hvis vi klarer å snakke med en samlet røst her, på vegne av regionen, så er sannsynligheten for gjennomslag mye større, sier Madsen.

Både Tommy Årikstad fra Seafront og Ragnar Suggelia fra Petter Løvaas Tranpsort ga uttrykk for at man må gjøre det beste ut av situasjonen hvis ikke Ytre ring kommer før høybrua rives.

– Vi fryktet jo det verste da de gikk i gang med byggingen av den nye Varoddbrua, med 50-sone over den gamle, men det har jo vist seg å gå veldig greit, understreket Suggelia.

Trond Backer, leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, mener møtet med NLF og representantene fra transport- og logistikknæringen var av stor verdi.

– Hvis vi nå evner å stå samlet, tenke framover og jobbe med å få Ytre ring høyere opp på Nye veiers prioriteringsliste, så er det ingenting som er bedre enn det.

Disse deltok på møtet: Reidar Retterholt, regionsjef i NLF, region Sør og Rogaland, Trond Madsen i NHO Agder, Bjørn-Erik Vabø Andersen, Tvedestrand Transport, Lars Gunnar Retterholt, leder i Vennesla Transport Anders Hodnemyr, daglig leder i Leif Hodnemyr Transport, Tor M. Hansen, TM Hansen i Søgne, Tommy Årkistad i Seafront (skjult), Jan Klock Bjørndal fra Freja, Tor Grindheim, markedssjef i Håkull, Rita Birkeland, styreleder i NLF Agder, Sigurd-Åge Engamo, Konkurrenten, Ragnar Suggelia, fra Petter Løvaas Transport, Trond Backer, leder i Næringsforeningen (stående), og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
13 representanter fra transport- og logistikkbransjen møtte med Næringsforeningen og NHO Agder for å ta opp viktigheten av å få på plass Ytre ring.

– For transport- og logistikkbransjen er Ytre ringvei den viktigste veien forbi Kristiansand, det er den også for transport- og logistikkbedrifter langt utenfor Agder, understreker Reidar Retterholt, regionsjef for Norges Lastebileierforbund (NLF), region Sør og Rogaland.

Retterholt møtte med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sammen med 12 andre representanter fra transport- og logistikkbransjen på Agder. Med på møtet var også Trond Madsen, konstituert direktør i NHO Agder. For bedriftene var det viktig å få fram viktigheten av å få fortgang i planene for Ytre ringvei.

– Det er veldig sårbart gjennom rushet i Kristiansand nå, og dette handler om gjennomfartstrafikken i byen. For oss er det helt opplagt at Ytre ringvei burde kommet før Gartnerløkka. Ytre ringvei burde i alle fall være klar når høybrua rives helt på slutten av Gartnerløkka-utbyggingen. Trafikkavviklingen da er vi veldig redde for, påpeker Retterholt.

Kritisk når høybrua rives

Han fikk støtte fra Sven Olav Stiansen i Vennesla Transport.

– Jeg frykter for riksvei 9, ikke minst over Ålefjær, og belastningen det vil bli på den strekningen under byggeperioden av Gartnerløkka.

Både Madsen og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen understreket at slik forholdene nå er, så må Gartnerløkka komme først.

– Det er det toget som har gått først, for å bruke det uttrykket, og da handlet det seg om å sikre at KS2, altså kvalitetssikringen av prosjektet, kom i gang slik at vi ikke gikk glipp av disse midlene til vår region. Det var “nå eller aldri” for Gartnerløkka, poengterer Osmundsen.

Han la også til at Næringsforeningen har tatt initiativ, sammen med veivesenet, til å få på plass en gruppe som tar opp trafikale løsninger under byggeperioden.

– Utfordringen er at vi ikke føler vegvesenet har tatt innspillene og forslagene vi har kommet med på alvor. Da blir en ganske oppgitt, poengterer Tor Grindheim, i Håkull AS.

– Da er vår jobb å sørge for at vi står samlet og sikre at alle forslag som spilles inn blir tatt på alvor og vurdert seriøst, repliserer Trond Madsen.

Snakke med én røst

Samtidig gjorde både Madsen og Osmundsen det klart at det aldri har vært noen tvil om at det haster med Ytre ringvei, og at dette også har vært en klar holdning fra SSLs side (Sørlandet samferdselsløft).

– Vi må i enda større grad trykke på for å være offensive overfor Nye veier om at Ytre ring haster, og det samme må vi være overfor politikerne i byen. Der har vi en jobb å gjøre, og hvis vi klarer å snakke med en samlet røst her, på vegne av regionen, så er sannsynligheten for gjennomslag mye større, sier Madsen.

Både Tommy Årikstad fra Seafront og Ragnar Suggelia fra Petter Løvaas Tranpsort ga uttrykk for at man må gjøre det beste ut av situasjonen hvis ikke Ytre ring kommer før høybrua rives.

– Vi fryktet jo det verste da de gikk i gang med byggingen av den nye Varoddbrua, med 50-sone over den gamle, men det har jo vist seg å gå veldig greit, understreket Suggelia.

Trond Backer, leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, mener møtet med NLF og representantene fra transport- og logistikknæringen var av stor verdi.

– Hvis vi nå evner å stå samlet, tenke framover og jobbe med å få Ytre ring høyere opp på Nye veiers prioriteringsliste, så er det ingenting som er bedre enn det.

Disse deltok på møtet: Reidar Retterholt, regionsjef i NLF, region Sør og Rogaland, Trond Madsen i NHO Agder, Bjørn-Erik Vabø Andersen, Tvedestrand Transport, Lars Gunnar Retterholt, leder i Vennesla Transport Anders Hodnemyr, daglig leder i Leif Hodnemyr Transport, Tor M. Hansen, TM Hansen i Søgne, Tommy Årkistad i Seafront (skjult), Jan Klock Bjørndal fra Freja, Tor Grindheim, markedssjef i Håkull, Rita Birkeland, styreleder i NLF Agder, Sigurd-Åge Engamo, Konkurrenten, Ragnar Suggelia, fra Petter Løvaas Transport, Trond Backer, leder i Næringsforeningen (stående), og Roar Osmundsen fra Næringsforeningen.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor