AA

Vil lykkes med intern prosjektledelse

  • Formann Thorbjørn Pedersen t.v og prosjektleder Ivar Avenstroup mener det er viktig med internfokus på prosjektledelse.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– Som formann på byggeplass er det viktig å ha en felles forståelse både av prosjektprosessen, begrepsapparat og ikke minst suksesskriterier for å lykkes bedre i prosjektene. En felles prosjektmodell og internkursingen gjennom prosjektskolen er et flott bidrag til å lykkes bedre i min jobb.

Det sier formann Thorbjørn Pedersen hos GHV AS, etter å ha deltatt på Prosjektskolen, som er en del av et forbedringsprogram internt i EDK-gruppen bestående av driftsselskapene GHV AS, Glass og Metall AS og Spesialprodukter Sør AS.

Han mener at en felles prosjektmodell og internkursingen gjennom prosjektskolen er et flott bidrag til å lykkes bedre i jobben.

Egenutviklet prosjektmodell

EDK-gruppen har,  utviklet deres egen prosjektmodell som tar for seg prosjektprosessen og suksesskriterier for å lykkes bedre i prosjektene. Driftsselskapene har for tiden mellom 500 og 600 prosjekter gående og det er viktig for dem å lykkes best mulig med prosjektgjennomføringen både i forhold til våre kunder, ansatte og fremtidig vekst gjennom profesjonalisering av drift og prosjektstyring.

Prosjektskolen har gått over 3 samlinger i september og oktober – totalt 4 arbeidsdager. I tillegg er det gjennomført en omfattende e-læring med sertifisering av alle deltakere. Prosjektskolen er utviklet i samarbeid med Otto Husby hos Cimple i Farsund.

Her er deltakerne på avslutningen av Prosjektskolen.

Det er første gang de kjører prosjektskolen internt, og totalt har 37 ansatte gjennomført prosjektskolen. Det er primært prosjektledere, formenn og baser. I tillegg har administrasjonen deltatt.  I følge daglig leder i EDK-gruppen Tom Refsdal, vil denne internskolen bli en fast aktivitet.

– Tilbakemeldingene er meget positive og det vil fremover være behov for å forbedre prosjektmodellen samt kjøre tilsvarende opplæring. Det er også viktig at de som støtter prosjektene forstår prosessen og suksesskriterier slik at den «spisse enden» får den støtten som trengs i prosjektgjennomføringen, påpeker Refsdal.

– Mesteparten av verdiskapningen i vår business skjer på byggeplassen. Der er det mange involverte aktører med forutsetninger og arbeidsbetingelser som ofte endres fra prosjekt til prosjekt. Det er derfor viktig med god prosjektstyring, sier Refsdal.

– Vi har dyktige fagfolk i prosjektene, men vi har et potensial i å lære og forstå selve prosjektfaget bedre. Det har også vært et sterkt ønske blant prosjektledere, formenn og baser internt å lære mer om prosjektstyring, utdyper Refsdal.

Kurset er oppsummert i en prosjekthåndbok som alle deltakerne skal benytte i hverdagen.

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
- Som formann på byggeplass er det viktig å ha en felles forståelse både av prosjektprosessen, begrepsapparat og ikke minst suksesskriterier for å lykkes bedre i prosjektene. En felles prosjektmodell og internkursingen gjennom prosjektskolen er et flott bidrag til å lykkes bedre i min jobb.

Det sier formann Thorbjørn Pedersen hos GHV AS, etter å ha deltatt på Prosjektskolen, som er en del av et forbedringsprogram internt i EDK-gruppen bestående av driftsselskapene GHV AS, Glass og Metall AS og Spesialprodukter Sør AS.

Han mener at en felles prosjektmodell og internkursingen gjennom prosjektskolen er et flott bidrag til å lykkes bedre i jobben.

Egenutviklet prosjektmodell

EDK-gruppen har,  utviklet deres egen prosjektmodell som tar for seg prosjektprosessen og suksesskriterier for å lykkes bedre i prosjektene. Driftsselskapene har for tiden mellom 500 og 600 prosjekter gående og det er viktig for dem å lykkes best mulig med prosjektgjennomføringen både i forhold til våre kunder, ansatte og fremtidig vekst gjennom profesjonalisering av drift og prosjektstyring.

Prosjektskolen har gått over 3 samlinger i september og oktober – totalt 4 arbeidsdager. I tillegg er det gjennomført en omfattende e-læring med sertifisering av alle deltakere. Prosjektskolen er utviklet i samarbeid med Otto Husby hos Cimple i Farsund.

Her er deltakerne på avslutningen av Prosjektskolen.

Det er første gang de kjører prosjektskolen internt, og totalt har 37 ansatte gjennomført prosjektskolen. Det er primært prosjektledere, formenn og baser. I tillegg har administrasjonen deltatt.  I følge daglig leder i EDK-gruppen Tom Refsdal, vil denne internskolen bli en fast aktivitet.

– Tilbakemeldingene er meget positive og det vil fremover være behov for å forbedre prosjektmodellen samt kjøre tilsvarende opplæring. Det er også viktig at de som støtter prosjektene forstår prosessen og suksesskriterier slik at den «spisse enden» får den støtten som trengs i prosjektgjennomføringen, påpeker Refsdal.

– Mesteparten av verdiskapningen i vår business skjer på byggeplassen. Der er det mange involverte aktører med forutsetninger og arbeidsbetingelser som ofte endres fra prosjekt til prosjekt. Det er derfor viktig med god prosjektstyring, sier Refsdal.

– Vi har dyktige fagfolk i prosjektene, men vi har et potensial i å lære og forstå selve prosjektfaget bedre. Det har også vært et sterkt ønske blant prosjektledere, formenn og baser internt å lære mer om prosjektstyring, utdyper Refsdal.

Kurset er oppsummert i en prosjekthåndbok som alle deltakerne skal benytte i hverdagen.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor