AA

Vil styrke samarbeidet

  • Fra venstre: Morten Haakstad (Arendal Næringsforening), Trond Backer (NiKR), Lene Anderssen (Sørlandsparken Næringsforening), Rita Hansen (Setesdal Regionråd), Hans Almedal (Sørlandsparken Næringsforening), Are Østmo (Lindesnesregionen Næringshage), Hanne Gulbrandsen (Grimstad Næringsforening), Roar Osmundsen (NiKR), Christiane Skage (Lister Nyskaping), Camilla Grantham (Pågang Næringshage), Alexander Jensen (Vennesla Næringsforening).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Torsdag var representanter fra flere næringsforeninger og næringshager på Sørlandet samlet hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å diskutere hvordan man kan skape et best mulig samarbeid i tiden fremover.

– Formålet er å bli bedre kjent med hverandre, og se på hvordan vi kan få til et tettere samarbeid mellom de ulike næringsforeningene og næringshagene på Sørlandet, sier Trond M. Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Sammen med  Arendal Næringsforening har NiKR tatt initiativ til møtet, hvor representanter fra åtte ulike næringsforeninger/hager stilte opp.

– Et tettere samarbeid vil ha flere fordeler. Å stå sammen vil styrke oss i møtet med andre aktører, og det gjøre det enklere med erfaringsutveksling oss næringsforeninger imellom. Vil vil kunne få mer kraft i vårt påvirkningsarbeid, sier Backer.

Et sammenslått Agder gjør det naturlig å inngå et tettere samarbeid med de ulike næringsforeningene, og partene ønsker å formalisere samarbeidet over sommeren.

– Vi skal ikke nødvendigvis inngå en avtale som forplikter til et samarbeid på alle områder, noen steder er det jo naturlig at man er uenige og har ulike agendaer, sa Morten Haakstad, daglig leder i Arendal Næringsforening under møtet.

De fremmøtte var positive til initiativet, og tror alle parter vil kommet styrket ut av et tettere samarbeid.

– Å fremstå samlet vil blant annet styrke oss inn mot beslutningstakere, påpekte Alexander Jensen, styreleder i Vennesla Næringsforening.

En av sakene næringsforeningene ønsker å jobbe med, er å styrke Agders posisjon og attraktivitet.

– Det vil bli svært viktig i tiden fremover, sa Camilla Grantham i Pågang næringshage, som arbeider øst i Agder.

Andre saker som ble trukket frem som naturlig å samarbeide om er kompetanse, utdanning og rekruttering til landsdelen, samferdsel og infrastruktur, næringsutvikling og innovasjon. Under møtet ble det også vist til erfaringer fra andre deler av landet, hvor man har hatt suksess med ulike næringsallianser.

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Torsdag var representanter fra flere næringsforeninger og næringshager på Sørlandet samlet hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å diskutere hvordan man kan skape et best mulig samarbeid i tiden fremover.

– Formålet er å bli bedre kjent med hverandre, og se på hvordan vi kan få til et tettere samarbeid mellom de ulike næringsforeningene og næringshagene på Sørlandet, sier Trond M. Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Sammen med  Arendal Næringsforening har NiKR tatt initiativ til møtet, hvor representanter fra åtte ulike næringsforeninger/hager stilte opp.

– Et tettere samarbeid vil ha flere fordeler. Å stå sammen vil styrke oss i møtet med andre aktører, og det gjøre det enklere med erfaringsutveksling oss næringsforeninger imellom. Vil vil kunne få mer kraft i vårt påvirkningsarbeid, sier Backer.

Et sammenslått Agder gjør det naturlig å inngå et tettere samarbeid med de ulike næringsforeningene, og partene ønsker å formalisere samarbeidet over sommeren.

– Vi skal ikke nødvendigvis inngå en avtale som forplikter til et samarbeid på alle områder, noen steder er det jo naturlig at man er uenige og har ulike agendaer, sa Morten Haakstad, daglig leder i Arendal Næringsforening under møtet.

De fremmøtte var positive til initiativet, og tror alle parter vil kommet styrket ut av et tettere samarbeid.

– Å fremstå samlet vil blant annet styrke oss inn mot beslutningstakere, påpekte Alexander Jensen, styreleder i Vennesla Næringsforening.

En av sakene næringsforeningene ønsker å jobbe med, er å styrke Agders posisjon og attraktivitet.

– Det vil bli svært viktig i tiden fremover, sa Camilla Grantham i Pågang næringshage, som arbeider øst i Agder.

Andre saker som ble trukket frem som naturlig å samarbeide om er kompetanse, utdanning og rekruttering til landsdelen, samferdsel og infrastruktur, næringsutvikling og innovasjon. Under møtet ble det også vist til erfaringer fra andre deler av landet, hvor man har hatt suksess med ulike næringsallianser.

 

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor