AA

«Winning the fight for female talent»

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– How to gain the diversity edge through inclusive recruitment.

 

Likestilling og mangfold handler ifølge PwC om å sikre bærekraftig utvikling for egen bedrift. I tillegg handler det om verdier og de signalene din virksomhet sender til verden rundt. Likestilling handler om mange dimensjoner – kjønn, etnisitet og religion, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

PwC har utarbeidet en rapport som setter fokus på kvinnelig talent.

Se hele rapporten her.

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
- How to gain the diversity edge through inclusive recruitment.

 

Likestilling og mangfold handler ifølge PwC om å sikre bærekraftig utvikling for egen bedrift. I tillegg handler det om verdier og de signalene din virksomhet sender til verden rundt. Likestilling handler om mange dimensjoner – kjønn, etnisitet og religion, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.

PwC har utarbeidet en rapport som setter fokus på kvinnelig talent.

Se hele rapporten her.

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere