AA
 • Forside
 • Plikter og rettigheter ved oppsigelse eller permittering

Plikter og rettigheter ved oppsigelse eller permittering

Advokat Henrik Berge, partner i firmaet Kjær DA.
 • 12. sep 2017 , kl. 0800 - 1000
 • Østre Strandgate 56
 • Foredragsholder Henrik Berge
 • Påmelding - Innen 11.09.17 Kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Lavere omsetning, endrede behov eller ny teknologi kan medføre at arbeidsgiver ønsker å gjøre endringer i arbeidstokken. Hvilke endringer i arbeidsinnholdet kan en arbeidsgiver pålegge arbeidstaker? Kan det fortas permitteringer eller er nedbemanning et alternativ?

Foredragsholder er Henrik Berge, advokat og partner i Kjær DA.

Lovverket inneholder en rekke krav som må følges for at slike endringer kan foretas på riktig måte. Dersom reglene følges reduseres risikoen for feilaktige beslutninger og resurskrevende konflikter.

Følgende temaer vil bl.a. bli behandlet:

 • Alternativer til nedbemanning, herunder permitteringer
 • Vilkår for nedbemanning
 • Fasene i en nedbemanningsprosess, arbeidsgivers plikter.
 • Dokumentasjonskrav
 • Bruk av sluttavtaler/pakker

Enkel frokost serveres.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva
BINDENDE PÅMELDING

VELKOMMEN

PÅMELDING

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

Lavere omsetning, endrede behov eller ny teknologi kan medføre at arbeidsgiver ønsker å gjøre endringer i arbeidstokken. Hvilke endringer i arbeidsinnholdet kan en arbeidsgiver pålegge arbeidstaker? Kan det fortas permitteringer eller er nedbemanning et alternativ?

Foredragsholder er Henrik Berge, advokat og partner i Kjær DA.

Lovverket inneholder en rekke krav som må følges for at slike endringer kan foretas på riktig måte. Dersom reglene følges reduseres risikoen for feilaktige beslutninger og resurskrevende konflikter.

Følgende temaer vil bl.a. bli behandlet:

 • Alternativer til nedbemanning, herunder permitteringer
 • Vilkår for nedbemanning
 • Fasene i en nedbemanningsprosess, arbeidsgivers plikter.
 • Dokumentasjonskrav
 • Bruk av sluttavtaler/pakker

Enkel frokost serveres.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- + mva
BINDENDE PÅMELDING

VELKOMMEN

PÅMELDING

Våre hovedsamarbeidspartnere