AA
 • Forside
 • Arendalsuka: Det samskapende Agder

Arendalsuka: Det samskapende Agder

 • 16. aug 2021 , kl. 1530 - 1645
 • Arendalsuka - UIA teltet
 • Foredragsholder Se program
 • Påmelding - Ingen påmelding kreves

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Studenter i praksis, oppgave- og forskningssamarbeid, etter- og videreutdanning, innovasjon og utvikling er tema når Univeristetet i Agder  det siste året har nyskrevet og viderført samarbeidsavtaler med næringsklyngene NODE, Eyde, Digin og USUS. Det samme med Næringsalliansen i Agder (omfatter alle næringsforeninger i fylket og NHO Agder).Dette gjør vi for å oppfylle “dagens kompetansebehov og nye behov som samfunnsmessige og teknologiske endringer, endringer i næringsstrukturer” slik det er beskrevet i Stortingsmelding 16:  Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning .

Men hva betyr dette rent konkret? Hvordan samarbeider vi? og hvordan kan dette utvikles videre til beste for studentene, UiA, næringslivet og hele regionen?

På denne samlingen får høre en rekke eksempler på hvordan samarbeidet gjøres i dag og hvilke utfordringer dette gir både for studenter, studier og næringslivet.

Medvirkende
 • Gøril Hannås, Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Universitetet i Agder
 • Trond M. Backer, Adm. dir., Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Helene Fladmark, Daglig leder, NCE Eyde
 • Tom Fidjeland, Adm.dir., GCE Node
 • Lars Petter Maltby, Leder, Eyde Innovation Centre
 • Stina Torjesen, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
 • Hallgeir Nilsen, Førstelektor, Universitetet i Agder
 • Anne Klepsland Simonsen, Rådgiver, NHO Agder
 • Monica Strømme Mushom,, Daglig leder, Kjøita Park 1 AS
 • Morten Rosenberg, Director of Marketing, Know IT
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Studenter i praksis, oppgave- og forskningssamarbeid, etter- og videreutdanning, innovasjon og utvikling er tema når Univeristetet i Agder  det siste året har nyskrevet og viderført samarbeidsavtaler med næringsklyngene NODE, Eyde, Digin og USUS. Det samme med Næringsalliansen i Agder (omfatter alle næringsforeninger i fylket og NHO Agder).Dette gjør vi for å oppfylle “dagens kompetansebehov og nye behov som samfunnsmessige og teknologiske endringer, endringer i næringsstrukturer” slik det er beskrevet i Stortingsmelding 16:  Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning .

Men hva betyr dette rent konkret? Hvordan samarbeider vi? og hvordan kan dette utvikles videre til beste for studentene, UiA, næringslivet og hele regionen?

På denne samlingen får høre en rekke eksempler på hvordan samarbeidet gjøres i dag og hvilke utfordringer dette gir både for studenter, studier og næringslivet.

Medvirkende
 • Gøril Hannås, Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Universitetet i Agder
 • Trond M. Backer, Adm. dir., Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
 • Helene Fladmark, Daglig leder, NCE Eyde
 • Tom Fidjeland, Adm.dir., GCE Node
 • Lars Petter Maltby, Leder, Eyde Innovation Centre
 • Stina Torjesen, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
 • Hallgeir Nilsen, Førstelektor, Universitetet i Agder
 • Anne Klepsland Simonsen, Rådgiver, NHO Agder
 • Monica Strømme Mushom,, Daglig leder, Kjøita Park 1 AS
 • Morten Rosenberg, Director of Marketing, Know IT

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor