AA
  • Forside
  • Bærekraftig bygging, et konkurransefortrinn

Bærekraftig bygging, et konkurransefortrinn

  • 15. feb 2019 , kl. 1200 - 1330
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2A
  • Foredragsholder John Erik Reiersen med flere
  • Påmelding - 14. februar klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Sikkerhetsnettet i spennet mellom snever næringspolitikk og en kunnskapsbasert miljøpolitikk er svakt, det er behov for en bredere og mer næringsnøytral kunnskapsformidling til de som foretar innkjøpene av bygg og anlegg.
Mer kunnskap om miljøriktige materialvalg vil gi bedre samfunnsverdi i investeringene offentlige og private gjør i bygg og anlegg for å redusere utslippene i byggets levetid.

Dette seminaret diskuterer materialvalg, livsløpsvurderinger og noen konkrete studier på bygg som er ført opp.

Blant foredragsholderne finner vi: Kristin Vedum – tredriveren i Agder, Anne Rønning i Østfoldforskning og Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens Forening.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva
Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer enkel og god lunsj

Bindende påmelding

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

Sikkerhetsnettet i spennet mellom snever næringspolitikk og en kunnskapsbasert miljøpolitikk er svakt, det er behov for en bredere og mer næringsnøytral kunnskapsformidling til de som foretar innkjøpene av bygg og anlegg.
Mer kunnskap om miljøriktige materialvalg vil gi bedre samfunnsverdi i investeringene offentlige og private gjør i bygg og anlegg for å redusere utslippene i byggets levetid.

Dette seminaret diskuterer materialvalg, livsløpsvurderinger og noen konkrete studier på bygg som er ført opp.

Blant foredragsholderne finner vi: Kristin Vedum – tredriveren i Agder, Anne Rønning i Østfoldforskning og Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens Forening.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva
Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer enkel og god lunsj

Bindende påmelding

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor