AA
  • Forside
  • Bli med å forme fremtidens NAV

Bli med å forme fremtidens NAV

  • 13. feb 2019 , kl. 0800 - 1000
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2, Kristiansand
  • Foredragsholder Marianne Bendtsen og Geir Jørgensen
  • Påmelding - 12.02.2019 klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

NAV er viktig for næringslivet når det gjelder rekruttering, bistand i omstillingsprosesser og oppfølging av sykemeldte, og bedriftene er viktige partnere for å få mennesker i arbeid og aktivitet.

Fra 1.1.20 etableres ett NAV i Kristiansand etter en sammenslåing av NAV-kontorene i Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Å skape et nytt kontor er noe mer enn summen av dagens tre kontorer. Det er derfor satt ned arbeidsgrupper som utfordres til å tenke nytt samtidig som en bevarer beste praksis.

Næringslivet i Kristiansand har nå en unik mulighet til å være med å forme fremtidens NAV ved å delta på en workshop hvor innspillene går direkte til arbeidsgruppen som tar for seg markedsarbeid og arbeidsgivertjenester ved Nye NAV Kristiansand.

Ønsker du:

  • Lære mer om tankene til «Nye NAV»?
  • Være med å påvirke hvordan man kan få til det optimale samarbeidet mellom næringslivet og NAV?

Da bør du delta på dette møtet som Næringsforeningen arrangerer sammen med NAV.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

NAV er viktig for næringslivet når det gjelder rekruttering, bistand i omstillingsprosesser og oppfølging av sykemeldte, og bedriftene er viktige partnere for å få mennesker i arbeid og aktivitet.

Fra 1.1.20 etableres ett NAV i Kristiansand etter en sammenslåing av NAV-kontorene i Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Å skape et nytt kontor er noe mer enn summen av dagens tre kontorer. Det er derfor satt ned arbeidsgrupper som utfordres til å tenke nytt samtidig som en bevarer beste praksis.

Næringslivet i Kristiansand har nå en unik mulighet til å være med å forme fremtidens NAV ved å delta på en workshop hvor innspillene går direkte til arbeidsgruppen som tar for seg markedsarbeid og arbeidsgivertjenester ved Nye NAV Kristiansand.

Ønsker du:

  • Lære mer om tankene til «Nye NAV»?
  • Være med å påvirke hvordan man kan få til det optimale samarbeidet mellom næringslivet og NAV?

Da bør du delta på dette møtet som Næringsforeningen arrangerer sammen med NAV.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor