AA
  • Forside
  • By- og sentrumskonferansen «Vinner byen?»

By- og sentrumskonferansen «Vinner byen?»

  • 28. aug 2019 , kl. 1400 - 1900
  • Teateret, Kongensgate 2
  • Foredragsholder Se program

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Siden tidenes morgen har byer vært stadig endring og utvikling. Kristiansand og Kvadraturen ble opprinnelig grunnlagt i 1641 med utgangspunkt i det Christian Quart oppfattet som et strategisk viktig sted å samle og kontrollere handel i regionen. Mye har skjedd siden den gang, men Kvadraturens rolle som strategisk viktig punkt for regionens utvikling er fortsatt like aktuell. Eller?

På by- og sentrumskonferansen «Vinner byen?» ønsker vi å sette søkelys på betydningen av bysentrum som drivkraft i Nye Kristiansand kommunen og i regionen forøvrig.

De siste årene har det skjedd store endringer i folks handle- og forbruksmønster. Tradisjonell varehandel er i endring, og nye ønsker og krav til bruk av bysentrum melder seg. Hvilke konsekvenser og muligheter representerer dette?

Vi har invitert en rekke dyktige fagfolk og foredragsholdere til Kristiansand 28.august til å sette søkelys på hva som skjer, både ute i verden, nasjonalt og lokalt. I tillegg har vi utfordret sentrale politikere til å si hva de mener rundt sentrum vs bydelene i den nye kommunen som trer i kraft fra 1.1.2020.

Program:

𝙆𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞𝙚𝙧
Hans-Christian Vadseth, seniorrådgiver og partner i First House

𝗧𝗘𝗠𝗔: 𝗩𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 𝗕𝗬𝗘𝗡?

𝙃𝙫𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙜 𝙗ø𝙧 𝙗𝙮𝙚𝙣 𝙪𝙩𝙫𝙞𝙠𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙜?
Hva er de viktigste retailtrendene i 2019 og hva er driverne bak dagens forbrukadferd? Hvordan bør retailaktørene posisjonere seg for en stadig mer digital fremtid?
– Marit Jensen, rådgiver People & Places

Hva er de viktigste kontortrendene, og hvordan kan kontor fungere som et strategisk verktøy for verdiskapning og innovasjon og som virkemiddel for å tiltrekke seg de fremste talentene? Hvilke konsekvenser får dette for hvordan vi utformer nye bygg og ikke minst sentrum fremover?
– Håvard Bjorå, Head of Research & Insight Cushman & Wakefield

𝙑𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙗𝙮𝙚𝙣, 𝙚𝙡𝙡𝙚𝙧? 𝙃𝙫𝙖 𝙨𝙞𝙚𝙧 𝙩𝙖𝙡𝙡, 𝙛𝙖𝙠𝙩𝙖 𝙤𝙜 𝙖𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙚𝙧
Bjørn Nygård – nordisk leder forbrukerinnsikt, Prognosesenteret

«𝘽𝙡𝙖̊-𝙜𝙧ø𝙣𝙣» 𝙗𝙮𝙪𝙩𝙫𝙞𝙠𝙡𝙞𝙣𝙜
Mari Sundli Tveit, rektor NBMU (tiltrer som ny områdedirektør for politikk i NHO høsten 2019)

𝙐𝙩𝙗𝙮𝙜𝙜𝙚𝙧e – 𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙗𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙩𝙚 𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙖̊ 𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙠𝙖𝙠𝙚, 𝙚𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙙𝙧𝙞𝙫𝙠𝙧𝙖𝙛𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙖̊ 𝙨𝙠𝙖𝙥𝙚 𝙣𝙤𝙚?
Svein Erik Nordbotten, adm.dir. E.C Dahl Eiendom og styreleder Midtbyen Management i Trondheim

𝙃𝙫𝙖 𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙨𝙩ø𝙧𝙨𝙩𝙚 𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩𝙞𝙠𝙠𝙪𝙩𝙛𝙤𝙧𝙙𝙧𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣𝙨𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚 𝙣𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙖̊𝙧𝙚𝙣𝙚?
Venke Moe, Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune

𝗧𝗘𝗠𝗔: 𝗢𝗣𝗣𝗟𝗘𝗩𝗘𝗟𝗦𝗘, 𝗞𝗨𝗡𝗦𝗧 𝗢𝗚 𝗞𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥 𝗦𝗢𝗠 𝗗𝗥𝗜𝗩𝗘𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗥𝗨𝗠𝗦𝗨𝗧𝗩𝗜𝗞𝗟𝗜𝗡𝗚

𝙃𝙫𝙖 𝙗𝙚𝙩𝙮𝙧 𝙨𝙖𝙩𝙨𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙖̊ 𝙤𝙥𝙥𝙡𝙚𝙫𝙚𝙡𝙨𝙚 𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪𝙢 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙤𝙠𝙖𝙡𝙩 𝙣æ𝙧𝙞𝙣𝙜𝙨𝙡𝙞𝙫?
Sune Jensen, sekretariatschef i Dansk Industri (DI), med ansvar for DI’s næringspolitik innenfor turisme og kultur

Reidar Fuglestad, administrerende direktør Sørlandets Kunstmuseum

𝗣𝗔𝗡𝗘𝗟𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗧: 𝗛𝗩𝗔 𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗡𝗨𝗙𝗧𝗜𝗚 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗦𝗘 𝗠𝗘𝗟𝗟𝗢𝗠 𝗕𝗬𝗗𝗘𝗟𝗘𝗡𝗘 𝗜 𝗡𝗬𝗘 𝗞𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗦𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗚 𝗞𝗩𝗔𝗗𝗥𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗡?

– Harald Furre, Høyre
– Jan Oddvar Skisland, Arbeiderpartiet
– Mira Svartnes Thorsen, Miljøpartiet De Grønne
– TBA, Kristelig Folkeparti

𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗢𝗚 𝗣𝗔̊𝗠𝗘𝗟𝗗𝗜𝗡𝗚
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Kvadraturen Gårdeierforeningen og Kvadraturforeningen:
795,- + mva
Ikke medlemmer: 1095,- + mva

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Siden tidenes morgen har byer vært stadig endring og utvikling. Kristiansand og Kvadraturen ble opprinnelig grunnlagt i 1641 med utgangspunkt i det Christian Quart oppfattet som et strategisk viktig sted å samle og kontrollere handel i regionen. Mye har skjedd siden den gang, men Kvadraturens rolle som strategisk viktig punkt for regionens utvikling er fortsatt like aktuell. Eller?

På by- og sentrumskonferansen «Vinner byen?» ønsker vi å sette søkelys på betydningen av bysentrum som drivkraft i Nye Kristiansand kommunen og i regionen forøvrig.

De siste årene har det skjedd store endringer i folks handle- og forbruksmønster. Tradisjonell varehandel er i endring, og nye ønsker og krav til bruk av bysentrum melder seg. Hvilke konsekvenser og muligheter representerer dette?

Vi har invitert en rekke dyktige fagfolk og foredragsholdere til Kristiansand 28.august til å sette søkelys på hva som skjer, både ute i verden, nasjonalt og lokalt. I tillegg har vi utfordret sentrale politikere til å si hva de mener rundt sentrum vs bydelene i den nye kommunen som trer i kraft fra 1.1.2020.

Program:

𝙆𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙖𝙣𝙨𝙞𝙚𝙧
Hans-Christian Vadseth, seniorrådgiver og partner i First House

𝗧𝗘𝗠𝗔: 𝗩𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 𝗕𝗬𝗘𝗡?

𝙃𝙫𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙜 𝙗ø𝙧 𝙗𝙮𝙚𝙣 𝙪𝙩𝙫𝙞𝙠𝙡𝙚 𝙨𝙚𝙜?
Hva er de viktigste retailtrendene i 2019 og hva er driverne bak dagens forbrukadferd? Hvordan bør retailaktørene posisjonere seg for en stadig mer digital fremtid?
– Marit Jensen, rådgiver People & Places

Hva er de viktigste kontortrendene, og hvordan kan kontor fungere som et strategisk verktøy for verdiskapning og innovasjon og som virkemiddel for å tiltrekke seg de fremste talentene? Hvilke konsekvenser får dette for hvordan vi utformer nye bygg og ikke minst sentrum fremover?
– Håvard Bjorå, Head of Research & Insight Cushman & Wakefield

𝙑𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙗𝙮𝙚𝙣, 𝙚𝙡𝙡𝙚𝙧? 𝙃𝙫𝙖 𝙨𝙞𝙚𝙧 𝙩𝙖𝙡𝙡, 𝙛𝙖𝙠𝙩𝙖 𝙤𝙜 𝙖𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙚𝙧
Bjørn Nygård – nordisk leder forbrukerinnsikt, Prognosesenteret

«𝘽𝙡𝙖̊-𝙜𝙧ø𝙣𝙣» 𝙗𝙮𝙪𝙩𝙫𝙞𝙠𝙡𝙞𝙣𝙜
Mari Sundli Tveit, rektor NBMU (tiltrer som ny områdedirektør for politikk i NHO høsten 2019)

𝙐𝙩𝙗𝙮𝙜𝙜𝙚𝙧e – 𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙗𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙩𝙚 𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙖̊ 𝙢𝙚𝙡𝙚 𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙠𝙖𝙠𝙚, 𝙚𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙙𝙧𝙞𝙫𝙠𝙧𝙖𝙛𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙖̊ 𝙨𝙠𝙖𝙥𝙚 𝙣𝙤𝙚?
Svein Erik Nordbotten, adm.dir. E.C Dahl Eiendom og styreleder Midtbyen Management i Trondheim

𝙃𝙫𝙖 𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙨𝙩ø𝙧𝙨𝙩𝙚 𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩𝙞𝙠𝙠𝙪𝙩𝙛𝙤𝙧𝙙𝙧𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣𝙨𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚 𝙣𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙖̊𝙧𝙚𝙣𝙚?
Venke Moe, Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune

𝗧𝗘𝗠𝗔: 𝗢𝗣𝗣𝗟𝗘𝗩𝗘𝗟𝗦𝗘, 𝗞𝗨𝗡𝗦𝗧 𝗢𝗚 𝗞𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥 𝗦𝗢𝗠 𝗗𝗥𝗜𝗩𝗘𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗥𝗨𝗠𝗦𝗨𝗧𝗩𝗜𝗞𝗟𝗜𝗡𝗚

𝙃𝙫𝙖 𝙗𝙚𝙩𝙮𝙧 𝙨𝙖𝙩𝙨𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙖̊ 𝙤𝙥𝙥𝙡𝙚𝙫𝙚𝙡𝙨𝙚 𝙞 𝙨𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪𝙢 𝙛𝙤𝙧 𝙡𝙤𝙠𝙖𝙡𝙩 𝙣æ𝙧𝙞𝙣𝙜𝙨𝙡𝙞𝙫?
Sune Jensen, sekretariatschef i Dansk Industri (DI), med ansvar for DI’s næringspolitik innenfor turisme og kultur

Reidar Fuglestad, administrerende direktør Sørlandets Kunstmuseum

𝗣𝗔𝗡𝗘𝗟𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗧: 𝗛𝗩𝗔 𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗡𝗨𝗙𝗧𝗜𝗚 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗦𝗘 𝗠𝗘𝗟𝗟𝗢𝗠 𝗕𝗬𝗗𝗘𝗟𝗘𝗡𝗘 𝗜 𝗡𝗬𝗘 𝗞𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗦𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗚 𝗞𝗩𝗔𝗗𝗥𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗡?

– Harald Furre, Høyre
– Jan Oddvar Skisland, Arbeiderpartiet
– Mira Svartnes Thorsen, Miljøpartiet De Grønne
– TBA, Kristelig Folkeparti

𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗢𝗚 𝗣𝗔̊𝗠𝗘𝗟𝗗𝗜𝗡𝗚
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Kvadraturen Gårdeierforeningen og Kvadraturforeningen:
795,- + mva
Ikke medlemmer: 1095,- + mva

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor