AA
  • Forside
  • Fremtidens transportløsninger

Fremtidens transportløsninger

  • 09. mar 2018 , kl. 1200 - 1330
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Jo Viljam Drivdal, Vest -Agder Fylkeskommune
  • Påmelding - Påmelding innen 08.03.18 Kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Areal- og transportplanen for Kristiansandsregionen skal nå revideres. En god arealutnyttelse og et effektivt transportnett både for næringslivet, kollektivtrafikken og privatbilene er sentralt for å kunne nå de overordnede målsettingene. Veksten i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Samtidig har Norge gjennom Paris-avtalen forpliktelser i forhold til klimagassutslipp.

En fremtidig arealutnyttelse henger i stor grad sammen med transportnettet og kollektivdekningen. Hvor man i fremtiden etablerer boliger og arbeidsplasser vil legge føringer for et fremtidig transportbehov. Det vil gjennom Byvekstavtalen bli tatt i bruk ulike virkemidler for å styre utviklingen i ønsket retning. Virkemiddelbruken bør rettes inn slik at det stimuleres til fortsatt vekst i næringslivet og at byregionen fremstår som attraktiv både for innbyggere og næringslivet.

I revideringen av ATP planen er det satt fokus på to områder:

  • Kollektivtransport / areal
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

På møtet vil det bli gitt en orientering om arbeidet med revideringen av ATP planen samt en kort status for Byvekstavtalen.

Andre ressurspersoner som vil delta i møtet vil være fylkesordfører Terje Damman og fagsjef geoinformasjon Hans Munkgsgaard fra Asplan Viak.

 

Deltakeravgift:

Kr. 250,- for medlemmer av Næringsforeningen og
Kr. 500,- for ikke medlemmer av Næringsforeningen

Bindende påmelding!

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

Areal- og transportplanen for Kristiansandsregionen skal nå revideres. En god arealutnyttelse og et effektivt transportnett både for næringslivet, kollektivtrafikken og privatbilene er sentralt for å kunne nå de overordnede målsettingene. Veksten i persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Samtidig har Norge gjennom Paris-avtalen forpliktelser i forhold til klimagassutslipp.

En fremtidig arealutnyttelse henger i stor grad sammen med transportnettet og kollektivdekningen. Hvor man i fremtiden etablerer boliger og arbeidsplasser vil legge føringer for et fremtidig transportbehov. Det vil gjennom Byvekstavtalen bli tatt i bruk ulike virkemidler for å styre utviklingen i ønsket retning. Virkemiddelbruken bør rettes inn slik at det stimuleres til fortsatt vekst i næringslivet og at byregionen fremstår som attraktiv både for innbyggere og næringslivet.

I revideringen av ATP planen er det satt fokus på to områder:

  • Kollektivtransport / areal
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

På møtet vil det bli gitt en orientering om arbeidet med revideringen av ATP planen samt en kort status for Byvekstavtalen.

Andre ressurspersoner som vil delta i møtet vil være fylkesordfører Terje Damman og fagsjef geoinformasjon Hans Munkgsgaard fra Asplan Viak.

 

Deltakeravgift:

Kr. 250,- for medlemmer av Næringsforeningen og
Kr. 500,- for ikke medlemmer av Næringsforeningen

Bindende påmelding!

 

Våre hovedsamarbeidspartnere