AA

Endringsagenten!

  • 30. apr 2021 , kl. 1200 - 1330
  • Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Svein Hjorthaug, Jan Magne Larsen
  • Påmelding - 29 april klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Målgruppen for dette frokostmøtet er studenter, ledere og mellomledere.

En endringsagent fyller roller som mekler, forhandler og fortolker av strategiske intensjoner fra toppledelsen til det operative nivå. De spiller en avgjørende rolle i alle endringsprosesser.

For å lykkes med endringsarbeid må man bli god på å formidle mening, strukturere det ukjente, forstå, forklare og trekke konklusjoner om hva ting betyr. En endringsagents oppgave er å skape en slik forståelse hos sine underordnede.

Hjorthaug og Larsen vil presentere sentrale elementer innen lederferdigheter og gi oss noen gode verktøy for å mestre endringsarbeidets utfordringer.  De vil også komme med konkrete erfaringer som hjelper oss endring fra ulike perspektiver.

Forelesere:

Jan Magne Larsen

Tittel: Prosjektleder i Elkem Silicon Products
Jan Magne har ansvar for kostnadsforbedringsprogrammet i Elkem Silicon Products. Han jobbet tidligere som konsulent og har hatt ulike lederroller i Elkem. Anvendelse av Lean og endringsledelse i praksis er kjernen i hans arbeidserfaring.

Svein Hjorthaug

Tittel: Daglig leder og konsulent i Storform.
Svein er daglig leder, konsulent og partner i Storform. Han har over 15 års erfaring som rådgiver innenfor strategi, ledelse og kommunikasjon. Han har bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen med lang fartstid som både rådgiver og leder.

Relevant studium på UIA:

Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse – Universitetet i Agder (uia.no)

Smittevernstiltak:
Dersom du er forkjølet eller har andre sykdomssymptomer, ber vi om at du holder deg hjemme.
Vi overholder regelen om minst 1 meters avstand og har derfor plassbegrensning på dette arrangementet.
Mat blir servert på forsvarlig måte.

Pris pr. deltaker:
Medlem kr 390 + mva
Ikke medlem kr. 780 + mva

Bindende påmelding.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Målgruppen for dette frokostmøtet er studenter, ledere og mellomledere.

En endringsagent fyller roller som mekler, forhandler og fortolker av strategiske intensjoner fra toppledelsen til det operative nivå. De spiller en avgjørende rolle i alle endringsprosesser.

For å lykkes med endringsarbeid må man bli god på å formidle mening, strukturere det ukjente, forstå, forklare og trekke konklusjoner om hva ting betyr. En endringsagents oppgave er å skape en slik forståelse hos sine underordnede.

Hjorthaug og Larsen vil presentere sentrale elementer innen lederferdigheter og gi oss noen gode verktøy for å mestre endringsarbeidets utfordringer.  De vil også komme med konkrete erfaringer som hjelper oss endring fra ulike perspektiver.

Forelesere:

Jan Magne Larsen

Tittel: Prosjektleder i Elkem Silicon Products
Jan Magne har ansvar for kostnadsforbedringsprogrammet i Elkem Silicon Products. Han jobbet tidligere som konsulent og har hatt ulike lederroller i Elkem. Anvendelse av Lean og endringsledelse i praksis er kjernen i hans arbeidserfaring.

Svein Hjorthaug

Tittel: Daglig leder og konsulent i Storform.
Svein er daglig leder, konsulent og partner i Storform. Han har over 15 års erfaring som rådgiver innenfor strategi, ledelse og kommunikasjon. Han har bakgrunn fra kommunikasjonsbransjen med lang fartstid som både rådgiver og leder.

Relevant studium på UIA:

Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse – Universitetet i Agder (uia.no)

Smittevernstiltak:
Dersom du er forkjølet eller har andre sykdomssymptomer, ber vi om at du holder deg hjemme.
Vi overholder regelen om minst 1 meters avstand og har derfor plassbegrensning på dette arrangementet.
Mat blir servert på forsvarlig måte.

Pris pr. deltaker:
Medlem kr 390 + mva
Ikke medlem kr. 780 + mva

Bindende påmelding.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor