AA
 • Forside
 • Fra digital innsikt til løsning

Fra digital innsikt til løsning

 • 21. sep 2017 , kl. 0800 - 1230
 • Coworx, Markendsgate 8, Inngang i dronningensgate. Kristiansand
 • Påmelding - Innen onsdag 20.09.16

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

PÅMELDING

Digitaliseringsskolens 3.samling

Hvordan realisere forretningsmodeller og verdikjeder i en brukerdrevet digital tidsalder?

Strategier må i dag inkludere digitale muligheter. Om det dreier seg om en totalt ny forretningsmodell eller kontinuerlig utvikling av virksomhetens verdikjeder, vil digitale løsninger være en viktig del av implementeringen. Hvordan kan virksomhetsarkitektur bidra til å skape verdi for forretning og kunde? Hvordan kan brukerdrevet tjenesteutvikling legge grunnlag for morgendagens tjenester?

Vi presenterer dagens tema gjennom et stort og et lite digitaliseringsprosjekt fra Sørlandet.

Smart strøm i Agder: Hvordan planlegger og gjennomfører Agder Energi Nett 190 000 kundebesøk og målerbytter? Hva må til for å kunne motta, analysere og være proaktiv på 4 600 000 målerverdier daglig? Smart strøm i Agder involverer ulike systemer og ulike mottakere. Bli med på reisen fra planlegging til realisering – hvor digitalisering er et sentralt mål (og nødvendighet) for å kunne etablere fremtidens tjenester.

Småbåthavn: Utleie av båtplasser

Hvordan og hvorfor skal vi digitalisere en så enkel tjeneste som å søke om båtplass? Hvordan kan vi, ved hjelp av tjenestedesign, endre og forenkle tjenester med brukeren i sentrum og hvorfor er dette så viktig for å nå målet om digitalisering.

PROGRAM:

 • 08.00 – 08.30 Mingling med frukt & kaffe/te
 • 08.30 – 08.45 Introduksjon til dagens tema
 • 08.45 – 10.15 Case: Smart strøm i Agder. Gevinstrealisering gjennom digitalisering, daglig drift og fremtidens muligheter
 • 10:15 10.30 Benstrekk
 • 10.30 – 11.45 Workshop: Småbåthavn. Hvordan ønsker du som innbygger å søke på kommunale tjenester – for eksempel båtplass. Brukerdrevet tjenesteutvikling – hvordan gikk vi frem og hva ble vår erfaring.
 • 11.45-12.00 Vi oppsummerer

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter io regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevistrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse

PÅMELDING

Digitaliseringsskolens 3.samling

Hvordan realisere forretningsmodeller og verdikjeder i en brukerdrevet digital tidsalder?

Strategier må i dag inkludere digitale muligheter. Om det dreier seg om en totalt ny forretningsmodell eller kontinuerlig utvikling av virksomhetens verdikjeder, vil digitale løsninger være en viktig del av implementeringen. Hvordan kan virksomhetsarkitektur bidra til å skape verdi for forretning og kunde? Hvordan kan brukerdrevet tjenesteutvikling legge grunnlag for morgendagens tjenester?

Vi presenterer dagens tema gjennom et stort og et lite digitaliseringsprosjekt fra Sørlandet.

Smart strøm i Agder: Hvordan planlegger og gjennomfører Agder Energi Nett 190 000 kundebesøk og målerbytter? Hva må til for å kunne motta, analysere og være proaktiv på 4 600 000 målerverdier daglig? Smart strøm i Agder involverer ulike systemer og ulike mottakere. Bli med på reisen fra planlegging til realisering – hvor digitalisering er et sentralt mål (og nødvendighet) for å kunne etablere fremtidens tjenester.

Småbåthavn: Utleie av båtplasser

Hvordan og hvorfor skal vi digitalisere en så enkel tjeneste som å søke om båtplass? Hvordan kan vi, ved hjelp av tjenestedesign, endre og forenkle tjenester med brukeren i sentrum og hvorfor er dette så viktig for å nå målet om digitalisering.

PROGRAM:

 • 08.00 – 08.30 Mingling med frukt & kaffe/te
 • 08.30 – 08.45 Introduksjon til dagens tema
 • 08.45 – 10.15 Case: Smart strøm i Agder. Gevinstrealisering gjennom digitalisering, daglig drift og fremtidens muligheter
 • 10:15 10.30 Benstrekk
 • 10.30 – 11.45 Workshop: Småbåthavn. Hvordan ønsker du som innbygger å søke på kommunale tjenester – for eksempel båtplass. Brukerdrevet tjenesteutvikling – hvordan gikk vi frem og hva ble vår erfaring.
 • 11.45-12.00 Vi oppsummerer

Om konseptet Digitaliseringsskolen

Konseptet Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, PwC og Bouvet. Kurset tilbyr praktisk rettet kompetanseheving og inspirasjon for bedrifter io regionen gjennom kvartalsvise samlinger med fokus på hvordan man skal møte fremtidens digitale verden. Målet er å dele kunnskap og gi flere selskaper muligheten til å utvikle seg i takt med nye digitale markedskrav og nye forretningsmodeller.

Kurset er tilrettelagt både for privat- og offentlig sektor med fokus på leder og mellomlederutfordringer. Deltagerne vil få mulighet til å treffe andre ledere som jobber med digitalisering slik at de kan dra nytte av hverandres erfaringer og bygge nettverk.

Kurset vil gå over fire samlinger i 2017, og skal koble deltagernes utfordringer sammen med faglige og praktiske referansecases fra det lokale næringslivet.

Følgende er tema for samlingene:

 1. Hva er digitalisering og hvilke trender ser vi? 09.02.17
 2. Utvikling av digitale forretningsmodeller og verdikjeder. 04.05.17
 3. Fra digital innsikt til løsning – Hvordan realisere nye digitale forretningsmodeller og verdikjeder? 21.09.17
 4. Implementering og gevistrealisering. Hvordan sikre lønnsomhet? Hva er riktig timing for nye tjenester? 02.11.17

Pris:
Medlemmer av Næringsforening/Næringsråd:
2900,- for alle samlingene
1000,- per samling

Ikke medlemmer:
5900,- for alle samlingene
1700,- per samling

Bindende påmelding!

PÅMELDING

Våre hovedsamarbeidspartnere