AA
  • Forside
  • Fra selvstendige kommuner til attraktive bydeler

Fra selvstendige kommuner til attraktive bydeler

Songdalen-ordfører Johnny Grebeisland, Kristiansands-ordfører Harald Furre og Søgne-ordfører Astrid Hilde samlet til felles kommunestyremøte på Scanidc Bystranda for de tre kommunene.
  • 14. mai 2018 , kl. 1600 - 1800
  • Greipstad menighetshus, Nodeland, Songdalen
  • Foredragsholder Harald Furre, Astrid Hilde og Johnny Greibesland
  • Påmelding - Innen 14.05.18 Kl 12.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Dette blir temaet når Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) inviterer til dialogmøte om kommunesammenslåingen i Greipstad menighetshus mandag 14. mai kl 16.00 Ordførerne i de tre kommunene stiller, videre er de 28 andre som utgjør fellesnemnda invitert.

– Dette blir et dialogmøte. På dette tidspunktet er det ikke uttalt noe om hvilke arbeidsplasser som skal plasseres i de to rådhusene. Det er derfor et bra tidspunkt å komme med innspill, vi kan nå komme med våre innspill i en sak som ikke er klar, sier næringspolitisk leder i NIKR, Roar Osmundsen.

Han kommer til å lede innspillsmøtet, som blir åpent for alle. Det vil bli gitt god anledning til folk å komme med innspill. Møtet vil primært behandle to emner, der målet er flest mulig gode innspill fra folk:

– Hvilke arbeidsplasser bør man fylle rådhusene med? Vi tenker ikke på tjenester som skole og barnehage, de forblir der de er i dag. Men andre tjenester kommunene har. Næringsforeningen mener det ikke må være tilfeldig hva slags arbeidsplasser som kommer dit. Det handler om å skape attraktive bydeler, med attraktive arbeidsplasser, der man bygger opp under de styrkene som kommunene har i dag, sier Osmundsen.

– Det andre tema går på å sikre en næringspolitikk som tar tak i de utfordringene vi ser i Søgne og Songdalen. Dette går på utvikling av områder som Mjåvann og Lohnelier, for eksempel finansiering av atkomst til Mjåvann. Men vi ser også en bekymring særlig fra næringsdrivende i Songdalen: Hvordan sikre en kommunal saksbehandling som er like rask og ekspeditt som vi ser i dag? Kan denne gode praksisen overføres en ny kommune?

Osmundsen mener emnet er viktig for langt flere enn de som driver en bedrift.

– Arbeidsplasser angår oss alle. Å ha arbeidsplasser lokalt som bygger opp under de styrker vi har, som er attraktive handler om å skape levende lokalsamfunn. Jobb er noe av det viktigste i våre liv.

Den næringspolitiske lederen håper møtet også vil være med på å bevisstgjøre kristiansandspolitikerne om de utfordringene som er unike for Søgne og Songdalen. For eksempel hva et Tangvall i vekst utvikles til, og hvilke muligheter som åpner seg for stasjonsbydelen Nodeland, 8 minutters togtur fra Sørlandets nye storby.

– Ordfører Harald Furre har sagt at nå flyttes tyngdepunktet vestover. Vi er spente på hva det vil si i praksis, og håper å høre fra flere kristiansandspolitikere om akkurat dette. Derfor er vi glade for at Furre umiddelbart takket ja til å delta på dette møtet, for å kunne få verdifulle innspill med videre i arbeidet. Vi er også spente på å høre hvilke tanker Søgne og Songdalens lokalpolitikere har, men viktigst av alt i dette møtet er at intet er uttalt ennå, intet er bestemt, så nå er tiden for alle som brenner for dette til å komme med sine innspill.

Det er satt av to timer til møtet.

Arrangementet er gratis.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Dette blir temaet når Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) inviterer til dialogmøte om kommunesammenslåingen i Greipstad menighetshus mandag 14. mai kl 16.00 Ordførerne i de tre kommunene stiller, videre er de 28 andre som utgjør fellesnemnda invitert.

– Dette blir et dialogmøte. På dette tidspunktet er det ikke uttalt noe om hvilke arbeidsplasser som skal plasseres i de to rådhusene. Det er derfor et bra tidspunkt å komme med innspill, vi kan nå komme med våre innspill i en sak som ikke er klar, sier næringspolitisk leder i NIKR, Roar Osmundsen.

Han kommer til å lede innspillsmøtet, som blir åpent for alle. Det vil bli gitt god anledning til folk å komme med innspill. Møtet vil primært behandle to emner, der målet er flest mulig gode innspill fra folk:

– Hvilke arbeidsplasser bør man fylle rådhusene med? Vi tenker ikke på tjenester som skole og barnehage, de forblir der de er i dag. Men andre tjenester kommunene har. Næringsforeningen mener det ikke må være tilfeldig hva slags arbeidsplasser som kommer dit. Det handler om å skape attraktive bydeler, med attraktive arbeidsplasser, der man bygger opp under de styrkene som kommunene har i dag, sier Osmundsen.

– Det andre tema går på å sikre en næringspolitikk som tar tak i de utfordringene vi ser i Søgne og Songdalen. Dette går på utvikling av områder som Mjåvann og Lohnelier, for eksempel finansiering av atkomst til Mjåvann. Men vi ser også en bekymring særlig fra næringsdrivende i Songdalen: Hvordan sikre en kommunal saksbehandling som er like rask og ekspeditt som vi ser i dag? Kan denne gode praksisen overføres en ny kommune?

Osmundsen mener emnet er viktig for langt flere enn de som driver en bedrift.

– Arbeidsplasser angår oss alle. Å ha arbeidsplasser lokalt som bygger opp under de styrker vi har, som er attraktive handler om å skape levende lokalsamfunn. Jobb er noe av det viktigste i våre liv.

Den næringspolitiske lederen håper møtet også vil være med på å bevisstgjøre kristiansandspolitikerne om de utfordringene som er unike for Søgne og Songdalen. For eksempel hva et Tangvall i vekst utvikles til, og hvilke muligheter som åpner seg for stasjonsbydelen Nodeland, 8 minutters togtur fra Sørlandets nye storby.

– Ordfører Harald Furre har sagt at nå flyttes tyngdepunktet vestover. Vi er spente på hva det vil si i praksis, og håper å høre fra flere kristiansandspolitikere om akkurat dette. Derfor er vi glade for at Furre umiddelbart takket ja til å delta på dette møtet, for å kunne få verdifulle innspill med videre i arbeidet. Vi er også spente på å høre hvilke tanker Søgne og Songdalens lokalpolitikere har, men viktigst av alt i dette møtet er at intet er uttalt ennå, intet er bestemt, så nå er tiden for alle som brenner for dette til å komme med sine innspill.

Det er satt av to timer til møtet.

Arrangementet er gratis.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor