AA

Fremtidens mat

  • 07. jun 2019 , kl. 1200 - 1330
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Se program
  • Påmelding - 6 juni, klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hva skal vi spise i morgen? … eller i 2040?

Kommer vi til å spise celle-dyrket (laboratorie-dyrket) kjøtt eller plantebasert «kjøtt» av planteprotein (bønner, erter, belgvekster) eller begge deler? Eller blir det nokså likt som i dag, «business as usual»?

Alle næringer er i endring, også matbransjen.

Det skjer mye innovasjon i matbransjen og vi har kanskje bare sett konturene av en bransje i enorm endring.
Mange etablerte bedrifter og startups ser nye forretningsmuligheter.

Vi ser allerede omstilling i etablerte bedrifter som ønsker å holde seg relevante og være bærekraftige. Men går det fort nok? Hvilket tidsperspektiv? Når og hvilke endringer vil vi se?

Program:

Lunsj – En smaksopplevelse fra Tilstede mat og mer.

Benjamin Dogan, Restaurantsjef Tilstede mat og mer forteller om hvordan de bruker lokalmat, planteprotein og bærekraftig mat i restauranten. Hva er mulig å få tak i lokalt. Kan noe av det vi importerer produseres lokalt.

Nofima – Er det lab-dyrket kjøtt vi skal spise i fremtiden ?

Teknologi for lab-dyrket kjøtt og mulige fordeler vil bli drøftet, i tillegg til barrierer som må løses for at dette skal kunne lykkes i fremtiden.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

NIBIO – hvor langt Norge har kommet når det gjelder planteprotein og hvilke muligheter vi har for lokalproduksjon i Norge og i Agder.

Vi blir gradvis mer bevisste på å spise grønt og bærekraftig. Hvor går veien videre? Hvor mye av ny og grønnere mat kommer egentlig fra Norge? Litt om FoU på proteinrike vekster, og litt om nye muligheter og hva som kan produseres lokalt på Agder.

NIBIO – Urbant landbruk – hvilke muligheter vil det gi i et bymiljø?

Hva er by-landbruk og hvilke samfunnsnyttige muligheter kan en slik produksjon gi oss?

NIBIO er Norsk institutt for bioøkonomi, de forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi

Trine på Gården
Med sine over 30 år i matbransjen ønsker Trine på Gården å videreformidle matgleden hun fikk hjemme på kjøkkenet hos mormor. Hos de finner du alltid noen av sesongens beste råvarer lagt på glass. Som syltetøy av jordbær, blåbær, bringebær, plommer og rabarbra, marmelader og geléer til ost, sylta grønnsaker og saft.
Ved å nytte sesongens råvarer fullt ut, bidrar de til at bøndene får best mulig utbytte av arbeidet som er lagt ned gjennom året.
Gode, gamle tradisjoner, sammen med kreativt engasjement, gir deg nye opplevelser, matglede og matminner.

Norway seaweed
Norway Seaweed er et lokalt selskap fra Arendal som utvikler og selger kosttilskudd basert på tang og tare. Gjennom et stort nasjonalt prosjekt MACROSEA har Norway Seaweed testet dyrking av sukkertare på to lokaliteter – i Lillesand og i Søgne. Nå jobber vi med å etablere salgskanaler og etter hvert produksjon av verdifulle ekstrakter i Agder.

Foredragsholdere:

Mona E. Pedersen
Bakgrunn i cellebiologiforskning. Forsker på mat og matkvalitet i tillegg til bedre utnyttelse av råvarer og bi-produkter fra matindustrien. Bruker modellsystemer i sin forskning-som cellemodeller til å forstå faktorer som  påvirker blant annet muskelvekst hos storfe. Det er denne kunnskapen som nå benyttes til å utvikle ny teknologi for å produsere lab-dyrket kjøtt.
Mona E. Pedersen er del av GrowPro prosjektet: «Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption».
https://nofima.no/prosjekt/growpro/

 


Ingunn M. Vågen
NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon Matproduksjon og samfunn, Avdeling Frukt og grønt. Landvik, Grimstad.
Forsker med hovedfokus på grønnsakproduksjon og da spesielt med tanke på belgvekster som proteinkilde. Økt satsing på og nye muligheter for grønnsakbelgvekster i Norge og bruk av planteprotein.
Ingunn M. Vågen er del av FoodProFuture prosjektet: «Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods». https://foodprofuture.no/


Siv Lene Gangenes Skar
NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi -Divisjon Matproduksjon og samfunn, Avdeling Frukt og grønt.
Skar er vokst opp med gartneridrift i Grimstad, og ble tidlig interessert i planteproduksjon. Nå jobber hun som forsker på NIBIO Landvik i Grimstad, med hovedfokus på grønnsakproduksjon i sirkulære produksjonssystem i bymiljø, der gjenbruk av vann, energi og avfallsstrømmer er viktige innsatsfaktorer.


Trine Lohne
Hun startet Trine på gården i 2012. Da åpnet hun kjøkkenet på en liten, koselig bondegård i Søgne. Selv om de har vært små, har de hele tiden vært kjempestolte over fokuset på å skape matgleder for andre gjennom satsing på lokale råvarer fra stolte bønder. Opptatt av å ta vare på de gamle mattradisjonene, og i tillegg utnytte råvarene på det tidspunkt de er mest næringsrike og smakfulle. Produktene inneholder ikke tilsettingsstoffer og det er fokus på å bruke minimalt med både salt og sukker. Målet er at produktene skal være sunnere enn tilsvarende produkter i markedet, og det brukes alltid råvarer som er i sesong når de har mest smak og høyest næringsinnhold.


Anton Voskoboynikov har bakgrunn fra forretningsutvikling innen oppdrett og olje og gass. Han jobbet i roller som forretningsutvikler, daglig leder, VP for strategi og marketing, styremedlem og gründer.

 

Arrangementet inngår i Miljøuka i Kristiansand. Mer om denne kan du lese her.

 

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva
Medlemmer av Agdering: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer en smaksopplevelse fra Tilstede mat og mer.

Bindende påmelding!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hva skal vi spise i morgen? … eller i 2040?

Kommer vi til å spise celle-dyrket (laboratorie-dyrket) kjøtt eller plantebasert «kjøtt» av planteprotein (bønner, erter, belgvekster) eller begge deler? Eller blir det nokså likt som i dag, «business as usual»?

Alle næringer er i endring, også matbransjen.

Det skjer mye innovasjon i matbransjen og vi har kanskje bare sett konturene av en bransje i enorm endring.
Mange etablerte bedrifter og startups ser nye forretningsmuligheter.

Vi ser allerede omstilling i etablerte bedrifter som ønsker å holde seg relevante og være bærekraftige. Men går det fort nok? Hvilket tidsperspektiv? Når og hvilke endringer vil vi se?

Program:

Lunsj – En smaksopplevelse fra Tilstede mat og mer.

Benjamin Dogan, Restaurantsjef Tilstede mat og mer forteller om hvordan de bruker lokalmat, planteprotein og bærekraftig mat i restauranten. Hva er mulig å få tak i lokalt. Kan noe av det vi importerer produseres lokalt.

Nofima – Er det lab-dyrket kjøtt vi skal spise i fremtiden ?

Teknologi for lab-dyrket kjøtt og mulige fordeler vil bli drøftet, i tillegg til barrierer som må løses for at dette skal kunne lykkes i fremtiden.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

NIBIO – hvor langt Norge har kommet når det gjelder planteprotein og hvilke muligheter vi har for lokalproduksjon i Norge og i Agder.

Vi blir gradvis mer bevisste på å spise grønt og bærekraftig. Hvor går veien videre? Hvor mye av ny og grønnere mat kommer egentlig fra Norge? Litt om FoU på proteinrike vekster, og litt om nye muligheter og hva som kan produseres lokalt på Agder.

NIBIO – Urbant landbruk – hvilke muligheter vil det gi i et bymiljø?

Hva er by-landbruk og hvilke samfunnsnyttige muligheter kan en slik produksjon gi oss?

NIBIO er Norsk institutt for bioøkonomi, de forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi

Trine på Gården
Med sine over 30 år i matbransjen ønsker Trine på Gården å videreformidle matgleden hun fikk hjemme på kjøkkenet hos mormor. Hos de finner du alltid noen av sesongens beste råvarer lagt på glass. Som syltetøy av jordbær, blåbær, bringebær, plommer og rabarbra, marmelader og geléer til ost, sylta grønnsaker og saft.
Ved å nytte sesongens råvarer fullt ut, bidrar de til at bøndene får best mulig utbytte av arbeidet som er lagt ned gjennom året.
Gode, gamle tradisjoner, sammen med kreativt engasjement, gir deg nye opplevelser, matglede og matminner.

Norway seaweed
Norway Seaweed er et lokalt selskap fra Arendal som utvikler og selger kosttilskudd basert på tang og tare. Gjennom et stort nasjonalt prosjekt MACROSEA har Norway Seaweed testet dyrking av sukkertare på to lokaliteter – i Lillesand og i Søgne. Nå jobber vi med å etablere salgskanaler og etter hvert produksjon av verdifulle ekstrakter i Agder.

Foredragsholdere:

Mona E. Pedersen
Bakgrunn i cellebiologiforskning. Forsker på mat og matkvalitet i tillegg til bedre utnyttelse av råvarer og bi-produkter fra matindustrien. Bruker modellsystemer i sin forskning-som cellemodeller til å forstå faktorer som  påvirker blant annet muskelvekst hos storfe. Det er denne kunnskapen som nå benyttes til å utvikle ny teknologi for å produsere lab-dyrket kjøtt.
Mona E. Pedersen er del av GrowPro prosjektet: «Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption».
https://nofima.no/prosjekt/growpro/

 


Ingunn M. Vågen
NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon Matproduksjon og samfunn, Avdeling Frukt og grønt. Landvik, Grimstad.
Forsker med hovedfokus på grønnsakproduksjon og da spesielt med tanke på belgvekster som proteinkilde. Økt satsing på og nye muligheter for grønnsakbelgvekster i Norge og bruk av planteprotein.
Ingunn M. Vågen er del av FoodProFuture prosjektet: «Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods». https://foodprofuture.no/


Siv Lene Gangenes Skar
NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi -Divisjon Matproduksjon og samfunn, Avdeling Frukt og grønt.
Skar er vokst opp med gartneridrift i Grimstad, og ble tidlig interessert i planteproduksjon. Nå jobber hun som forsker på NIBIO Landvik i Grimstad, med hovedfokus på grønnsakproduksjon i sirkulære produksjonssystem i bymiljø, der gjenbruk av vann, energi og avfallsstrømmer er viktige innsatsfaktorer.


Trine Lohne
Hun startet Trine på gården i 2012. Da åpnet hun kjøkkenet på en liten, koselig bondegård i Søgne. Selv om de har vært små, har de hele tiden vært kjempestolte over fokuset på å skape matgleder for andre gjennom satsing på lokale råvarer fra stolte bønder. Opptatt av å ta vare på de gamle mattradisjonene, og i tillegg utnytte råvarene på det tidspunkt de er mest næringsrike og smakfulle. Produktene inneholder ikke tilsettingsstoffer og det er fokus på å bruke minimalt med både salt og sukker. Målet er at produktene skal være sunnere enn tilsvarende produkter i markedet, og det brukes alltid råvarer som er i sesong når de har mest smak og høyest næringsinnhold.


Anton Voskoboynikov har bakgrunn fra forretningsutvikling innen oppdrett og olje og gass. Han jobbet i roller som forretningsutvikler, daglig leder, VP for strategi og marketing, styremedlem og gründer.

 

Arrangementet inngår i Miljøuka i Kristiansand. Mer om denne kan du lese her.

 

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva
Medlemmer av Agdering: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer en smaksopplevelse fra Tilstede mat og mer.

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor