AA

Generalforsamling

 • 22. apr 2021 , kl. 1500 - 1600
 • Online
 • Påmelding - 21 april klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Vi inviterer til årets digitale ordinære generalforsamling i Næringsforeningen:

Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene.

PROGRAM:

15:00 Velkommen v/ styreleder Helene Tønnesen

Til behandling foreligger følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling
  2. Konstituering av følgende:
 2. a) Møteleder
  b) Referent
  c) Valg av to personer til undertegning av protokoll
 3. Godkjenning av årsregnskap 2020
  4. Godkjenning av styrets årsberetning 2020 – presentasjon v/ adm. dir. Trond Backer
  5. Valg v/leder av valgkomiteen, Per Sigurd Sørensen:

– Styreleder (ikke på valg)
– Styremedlemmer
– Medlemmer til valgkomiteen
– Revisor

16:00   Avslutning

Sakspapirer – Legges inn fortløpende

Innkalling generalforsamling 2021

NIKIR Revisjonsberetning 2020

Signert årsregnskap 2020 NiKR

Forslag fra Valgkomiteen nytt styre 2021-2022

Her kan du lese Næringsforeningens årsrapport 2020

Valg av styremedlemmer 2021-2022

VELKOMMEN!2

Med vennlig hilsen:

Styret og Administrasjonen i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

NB! ALLE MÅ MELDE SEG PÅ FOR Å KUNNE MOTTA EN ZOOM-INVITASJON TIL MØTE!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Vi inviterer til årets digitale ordinære generalforsamling i Næringsforeningen:

Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til vedtektene.

PROGRAM:

15:00 Velkommen v/ styreleder Helene Tønnesen

Til behandling foreligger følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling
  2. Konstituering av følgende:
 2. a) Møteleder
  b) Referent
  c) Valg av to personer til undertegning av protokoll
 3. Godkjenning av årsregnskap 2020
  4. Godkjenning av styrets årsberetning 2020 – presentasjon v/ adm. dir. Trond Backer
  5. Valg v/leder av valgkomiteen, Per Sigurd Sørensen:

– Styreleder (ikke på valg)
– Styremedlemmer
– Medlemmer til valgkomiteen
– Revisor

16:00   Avslutning

Sakspapirer – Legges inn fortløpende

Innkalling generalforsamling 2021

NIKIR Revisjonsberetning 2020

Signert årsregnskap 2020 NiKR

Forslag fra Valgkomiteen nytt styre 2021-2022

Her kan du lese Næringsforeningens årsrapport 2020

Valg av styremedlemmer 2021-2022

VELKOMMEN!2

Med vennlig hilsen:

Styret og Administrasjonen i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

NB! ALLE MÅ MELDE SEG PÅ FOR Å KUNNE MOTTA EN ZOOM-INVITASJON TIL MØTE!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor