AA
  • Forside
  • Gi dine innspill til arealplanen

Gi dine innspill til arealplanen

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
  • 10. sep 2021 , kl. 0800 - 1030
  • Hotell Ernst (flyttet pga mange påmeldinger)
  • Foredragsholder Jill Akselsen (leder av Byutvikling og infrastruktur) og rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen fra Kristiansand kommune. Møtet ledes av Roar Osmundsen
  • Påmelding - 9. september kl 10.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Arealdelen til ny kommuneplan i Kristiansand er under utarbeidelse. Før forslaget til ny plan legges frem, kan du komme med dine innspill når Næringsforeningen arrangerer utvidet frokostmøte 10. september. Fra Kristiansand kommune får vi innledninger fra faggruppen for Næringsområder og arealkrevende handel, og faggruppen Senterområder, stedsutvikling og boligutbygging.

– Begge disse fagområdene er svært sentrale for næringslivet i kommunen. Det griper direkte inn i bruk av nåværende og fremtidige næringsområder, samt utvikling av sentrum og bydelene. Det handler både om hvordan man gjør disse attraktive og hva slags boligområder og -typer som skal prioriteres i årene som kommer, sier næringspolitisk leder i foreningen, Roar Vigeland Osmundsen.

Han skal lede møtet der representanter fra kommunen møter næringslivet. I samarbeid med ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur har Næringsforeningen foretatt flere undersøkelser om senterstruktur og hva som er rett balanse mellom sentrum og bydeler. Funn herfra vil bli gjennomgått i møtet.

– Et sentralt premiss i arbeidet med kommuneplanen, er at arealplanleggingen skal redusere transportbehovet til folk. Blant annet skal utbygging langs buss-akser og i sentrale strøk/bydelssentra prioriteres. Et tema vi vil utfordre medlemmer på, er hvordan vi kan gjøre det i praksis og samtidig tilby boliger for alle generasjoner. En kjerneutfordring som kommunen til nå ikke har svart på, er boligutbyggingen som en slik politikk legger opp, gir boligtyper der kvadratmeterprisen ekskluderer mange fra boligmarkedet, da høy utnyttelse i sentrale områder gir helt andre byggekostnader enn andre type utbygginger, sier Osmundsen som tilføyer:

– I forlengelse av dette vil vi gjerne ha innspill på om det er så ille at noen bor litt spredt, så lenge bilene nå blir nullutslippskjøretøyer.

Et annet sentralt moment i arealplanen, er ifølge Osmundsen hvor folk skal arbeide, særlig de som jobber på kontor.

– Miljømessig er det en fordel at flere jobber i, eller tett på, Kvadraturen eller bydelssentrene, fordi det blir enklere å komme til/fra med buss, sykkel eller til fots. Dette er et premiss i kommunens planstrategi. Men svi ønsker å høre flest mulig synspunkter fra næringslivet her, sier han.

I arrangementet vil man også belyse Sørlandsparken-området, Rona og de fremtidige behov næringslivet vil få og som Sørlandsparken kan oppfylle.

– Vi vil forsøke å ta opp og belyse alt det som medlemmer måtte komme med i møtet. Det er også en del saker som er unike for de to gamle kommunene Søgne og Songdalen. For å belyse disse, setter vi opp et tilsvarende møte i Søgne i august. Ressursgruppen vår i vest har en egen arealgruppe som forbereder dette møtet. Påmelding og info kommer også her, avrunder Osmundsen.

Under møtet vil leder av ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur Jill Akselsen (JB Ugland eiendom) holde en innledning før rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen gir sentrale perspektiver til planen. Utover de to, deltar

Kristiansand kommune stiller med representanter som arbeider med alle emnene som arealplanen tar opp. Rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen vil innlede, men flere er til stede og kan svare på spørsmål. Utover de to stiller disse fra kommunen: Enhetsleder areal- og transportenheten Jan Erik Lindjord, rådgiver Vibeke Wold Sunde, rådgiver Thor Skjevrak og rådgiver Tor Sommerseth.

Møtet begynner kl 08:00. Fra kl 07:30 serveres det frokost.

Pris pr. deltaker:
Medlem kr 390 + mva
Ikke medlem kr. 590 + mva

Bindende påmelding!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Arealdelen til ny kommuneplan i Kristiansand er under utarbeidelse. Før forslaget til ny plan legges frem, kan du komme med dine innspill når Næringsforeningen arrangerer utvidet frokostmøte 10. september. Fra Kristiansand kommune får vi innledninger fra faggruppen for Næringsområder og arealkrevende handel, og faggruppen Senterområder, stedsutvikling og boligutbygging.

– Begge disse fagområdene er svært sentrale for næringslivet i kommunen. Det griper direkte inn i bruk av nåværende og fremtidige næringsområder, samt utvikling av sentrum og bydelene. Det handler både om hvordan man gjør disse attraktive og hva slags boligområder og -typer som skal prioriteres i årene som kommer, sier næringspolitisk leder i foreningen, Roar Vigeland Osmundsen.

Han skal lede møtet der representanter fra kommunen møter næringslivet. I samarbeid med ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur har Næringsforeningen foretatt flere undersøkelser om senterstruktur og hva som er rett balanse mellom sentrum og bydeler. Funn herfra vil bli gjennomgått i møtet.

– Et sentralt premiss i arbeidet med kommuneplanen, er at arealplanleggingen skal redusere transportbehovet til folk. Blant annet skal utbygging langs buss-akser og i sentrale strøk/bydelssentra prioriteres. Et tema vi vil utfordre medlemmer på, er hvordan vi kan gjøre det i praksis og samtidig tilby boliger for alle generasjoner. En kjerneutfordring som kommunen til nå ikke har svart på, er boligutbyggingen som en slik politikk legger opp, gir boligtyper der kvadratmeterprisen ekskluderer mange fra boligmarkedet, da høy utnyttelse i sentrale områder gir helt andre byggekostnader enn andre type utbygginger, sier Osmundsen som tilføyer:

– I forlengelse av dette vil vi gjerne ha innspill på om det er så ille at noen bor litt spredt, så lenge bilene nå blir nullutslippskjøretøyer.

Et annet sentralt moment i arealplanen, er ifølge Osmundsen hvor folk skal arbeide, særlig de som jobber på kontor.

– Miljømessig er det en fordel at flere jobber i, eller tett på, Kvadraturen eller bydelssentrene, fordi det blir enklere å komme til/fra med buss, sykkel eller til fots. Dette er et premiss i kommunens planstrategi. Men svi ønsker å høre flest mulig synspunkter fra næringslivet her, sier han.

I arrangementet vil man også belyse Sørlandsparken-området, Rona og de fremtidige behov næringslivet vil få og som Sørlandsparken kan oppfylle.

– Vi vil forsøke å ta opp og belyse alt det som medlemmer måtte komme med i møtet. Det er også en del saker som er unike for de to gamle kommunene Søgne og Songdalen. For å belyse disse, setter vi opp et tilsvarende møte i Søgne i august. Ressursgruppen vår i vest har en egen arealgruppe som forbereder dette møtet. Påmelding og info kommer også her, avrunder Osmundsen.

Under møtet vil leder av ressursgruppen for byutvikling og infrastruktur Jill Akselsen (JB Ugland eiendom) holde en innledning før rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen gir sentrale perspektiver til planen. Utover de to, deltar

Kristiansand kommune stiller med representanter som arbeider med alle emnene som arealplanen tar opp. Rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen vil innlede, men flere er til stede og kan svare på spørsmål. Utover de to stiller disse fra kommunen: Enhetsleder areal- og transportenheten Jan Erik Lindjord, rådgiver Vibeke Wold Sunde, rådgiver Thor Skjevrak og rådgiver Tor Sommerseth.

Møtet begynner kl 08:00. Fra kl 07:30 serveres det frokost.

Pris pr. deltaker:
Medlem kr 390 + mva
Ikke medlem kr. 590 + mva

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor