AA
 • Forside
 • Gi dine innspill til ny arealplan – møte i Søgne

Gi dine innspill til ny arealplan – møte i Søgne

Oversiktsbilde av Tangvall. Hva vil man med utviklingen i Søgne og Songdalen, i den nye storkommunen?
 • 23. aug 2021 , kl. 1630 - 1830
 • Kommunestyresalen Søgne rådhus
 • Foredragsholder Torkjell Tofte (ressursgruppen i vest), rådgiver overordnet planlegging Marit Eik og rådgiver Christina RasmussenMøtet ledes av Roar Osmundsen
 • Påmelding - 20. august kl 1200

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Areal-delen til ny kommuneplan i Kristiansand er under utarbeidelse. Men hvordan skal man sikre at viktige innspill fra de gamle kommunene Søgne og Songdalen er med?

Dette blir tema under vårt medlemsmøte i Søgne rådhus 23. august fra klokken 16.30-18.30. Vi skal særlig se på innspill som handler om de to gamle kommunene som nå er en del av Kristiansand. Fra Kristiansand kommune stiller representanter fra faggruppen for Næringsområder og arealkrevende handel, og faggruppen Senterområder, stedsutvikling og boligutbygging.

– Vi har nedsatt en egen ressursgruppe i Næringsforeningen som ser særlig på saker som er viktige for vest. Søgne fikk vedtatt ny arealplan kort tid før sammenslåingen, mens Songdalen hadde en noe eldre plan. Overordnet har man uttalt at man skal vekte i større grad mot vest, men hvordan løser man det i arealpolitikken? Vår gruppe har noen tanker som de ønsker å dele, men vi er avhengig av andre innspill også, sier næringspolitisk leder i foreningen, Roar Vigeland Osmundsen.

Noen nøkkelspørsmål om arealplan i vest:

 • Et mål er at folk skal kunne være mindre avhengig av bil, at man skal satse på mer boligbygging, i og nær, bydelssentrene. Hvor realistisk er dette gitt vedtatte utbyggingsområder og de begrensninger for areal som både Tangvall og Nodeland har?
 • Bør det settes av større områder til næring?
 • Finnes det saker som ikke ble løst i de gamle kommunene som nå må tas opp?

Kristiansand kommune stiller med representanter som arbeider med alle emnene som arealplanen tar opp. Rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen vil innlede, men flere er til stede og kan svare på spørsmål. Utover de to stiller:

Enhetsleder areal- og transportenheten Jan Erik Lindjord, rådgiver Vibeke Wold Sunde, rådgiver Thor Skjevrak og rådgiver Tor Sommerseth.

Møtet begynner klokken 16:30. Vi serverer enkel mat fra klokken 16:00.

Møtet arrangeres av ressursgruppen i vest. 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Areal-delen til ny kommuneplan i Kristiansand er under utarbeidelse. Men hvordan skal man sikre at viktige innspill fra de gamle kommunene Søgne og Songdalen er med?

Dette blir tema under vårt medlemsmøte i Søgne rådhus 23. august fra klokken 16.30-18.30. Vi skal særlig se på innspill som handler om de to gamle kommunene som nå er en del av Kristiansand. Fra Kristiansand kommune stiller representanter fra faggruppen for Næringsområder og arealkrevende handel, og faggruppen Senterområder, stedsutvikling og boligutbygging.

– Vi har nedsatt en egen ressursgruppe i Næringsforeningen som ser særlig på saker som er viktige for vest. Søgne fikk vedtatt ny arealplan kort tid før sammenslåingen, mens Songdalen hadde en noe eldre plan. Overordnet har man uttalt at man skal vekte i større grad mot vest, men hvordan løser man det i arealpolitikken? Vår gruppe har noen tanker som de ønsker å dele, men vi er avhengig av andre innspill også, sier næringspolitisk leder i foreningen, Roar Vigeland Osmundsen.

Noen nøkkelspørsmål om arealplan i vest:

 • Et mål er at folk skal kunne være mindre avhengig av bil, at man skal satse på mer boligbygging, i og nær, bydelssentrene. Hvor realistisk er dette gitt vedtatte utbyggingsområder og de begrensninger for areal som både Tangvall og Nodeland har?
 • Bør det settes av større områder til næring?
 • Finnes det saker som ikke ble løst i de gamle kommunene som nå må tas opp?

Kristiansand kommune stiller med representanter som arbeider med alle emnene som arealplanen tar opp. Rådgiverne Marit Eik og Christina Rasmussen vil innlede, men flere er til stede og kan svare på spørsmål. Utover de to stiller:

Enhetsleder areal- og transportenheten Jan Erik Lindjord, rådgiver Vibeke Wold Sunde, rådgiver Thor Skjevrak og rådgiver Tor Sommerseth.

Møtet begynner klokken 16:30. Vi serverer enkel mat fra klokken 16:00.

Møtet arrangeres av ressursgruppen i vest. 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor