AA
  • Forside
  • Gi innspill direkte til næringsministeren

Gi innspill direkte til næringsministeren

  • 27. jun 2019 , kl. 1745 - 1930
  • Dronningensgate 2A, Kristiansand
  • Foredragsholder Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen med flere
  • Påmelding - Innen 26.06.18 kl 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Den 27. juni inviterer Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sine medlemsbedrifter til workshop med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette blir en unik mulighet for små- og mellomstore bedrifter til å ha en direkte dialog med ministeren.

Hensikten med møtet, er for næringsministeren å høre hva som fungerer og hva som kan bli bedre innenfor næringspolitikken. Stikkord kan være rapporteringskrav, kapitaltilgang, virkemidlene for næringsrettet forskning og innovasjon, skatter og avgifter, tilgang på arbeidskraft og markedsadgang. Det kan også være andre ting, det blir opp til bedriftene. Etter at noen bedrifter har innledet, skal statsråden ha dialog med både innledere og de andre fremmøtte før han oppsummerer møtet.

– Dette er en unik mulighet for ledere fra små- og mellomstore bedrifter til å fortelle om sin hverdag. Dette blir en mulighet for bedriftene til å påvirke slik at Nærings- og fiskeridepartementet gjør hverdagen enklere, og støtten til å utvikle nye produkter og tjenester bedre. Vi oppfordrer bedriftene til å kjenne sin besøkelsestid og melde seg på dette møtet, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Geir Jørgensen.

Dette møtet er gratis, og kun for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Den 27. juni inviterer Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sine medlemsbedrifter til workshop med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette blir en unik mulighet for små- og mellomstore bedrifter til å ha en direkte dialog med ministeren.

Hensikten med møtet, er for næringsministeren å høre hva som fungerer og hva som kan bli bedre innenfor næringspolitikken. Stikkord kan være rapporteringskrav, kapitaltilgang, virkemidlene for næringsrettet forskning og innovasjon, skatter og avgifter, tilgang på arbeidskraft og markedsadgang. Det kan også være andre ting, det blir opp til bedriftene. Etter at noen bedrifter har innledet, skal statsråden ha dialog med både innledere og de andre fremmøtte før han oppsummerer møtet.

– Dette er en unik mulighet for ledere fra små- og mellomstore bedrifter til å fortelle om sin hverdag. Dette blir en mulighet for bedriftene til å påvirke slik at Nærings- og fiskeridepartementet gjør hverdagen enklere, og støtten til å utvikle nye produkter og tjenester bedre. Vi oppfordrer bedriftene til å kjenne sin besøkelsestid og melde seg på dette møtet, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Geir Jørgensen.

Dette møtet er gratis, og kun for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor