AA
  • Forside
  • Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker, og minimere risikoen?

Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker, og minimere risikoen?

  • 12. okt 2018 , kl. 1200 - 1330
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2A
  • Foredragsholder Karl Kristian Lofstad, Advokatfirma Tofte
  • Påmelding - 11.oktober klokka 14.00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Betydningen av klare og gjennomtenkte avtaler er svært ofte undervurdert eller nedprioritert av næringsdrivende. En bevisst holdning ved inngåelse av avtaler vil bidra til å unngå tvister og store kostnader i ettertid. Det er viktig for alle som arbeider med kontrakter å tørre å se for seg og ta opp med motparten dersom avviklingen av avtaleforholdet ikke går som planlagt.

Næringsforeningen inviterer til lunsjmøte om nettopp dette 12.oktober, med Karl Kristian Lofstad fra advokatfirma Tofte DA som foredragsholder.

– Gode avtaler, i denne betydningen, vil gjennomgående gi et bedre kommersielt resultat. I tillegg minsker den risikoen for uenighet og tvister som i verste fall kan medføre rettssaker, og i beste fall forsinkelser og kostnader, sier Lofstad.

– Foredraget vil først og fremst peke på betydningen av gode avtaler, og gi noen tips og verktøy for oppnå slike, samt å unngå tvister eller andre negative følger av «dårlig» avtaler. Klarhet og tydelighet vil være et gjennomgående tema i foredraget. Det hjelper for eksempel lite om man har hatt alle de rette tankene og hensiktene, men ikke brukt nok tid og flid på å beskrive disse tilstrekkelig klart.

Alle type bedrifter vil ha nytte av dette. Vi henvender oss til næringsdrivende, organisasjoner, foreninger, og også privatpersoner. Og tema er både e-poster med kunder og leverandører, interne retningslinjer, rene ensidige erklæringer, leieavtaler, arbeidskontrakter, kontrakter om salg og kjøp, aksjonæravtaler, mv.

Hva vil deltagerne sitte igjen med etter foredraget?

-Vi ønsker at de som deltar på foredraget vil sitte igjen med en skjerpet bevissthet rundt disse forholdene, og at de fremover vil utforme og følge opp sine avtaler mv på en måte som reduserer risikoen og bedrer lønnsomheten ved virksomheten, avslutter Lofstad.

 

Foredragsholder Karl Kristian Lofstad

 

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Betydningen av klare og gjennomtenkte avtaler er svært ofte undervurdert eller nedprioritert av næringsdrivende. En bevisst holdning ved inngåelse av avtaler vil bidra til å unngå tvister og store kostnader i ettertid. Det er viktig for alle som arbeider med kontrakter å tørre å se for seg og ta opp med motparten dersom avviklingen av avtaleforholdet ikke går som planlagt.

Næringsforeningen inviterer til lunsjmøte om nettopp dette 12.oktober, med Karl Kristian Lofstad fra advokatfirma Tofte DA som foredragsholder.

– Gode avtaler, i denne betydningen, vil gjennomgående gi et bedre kommersielt resultat. I tillegg minsker den risikoen for uenighet og tvister som i verste fall kan medføre rettssaker, og i beste fall forsinkelser og kostnader, sier Lofstad.

– Foredraget vil først og fremst peke på betydningen av gode avtaler, og gi noen tips og verktøy for oppnå slike, samt å unngå tvister eller andre negative følger av «dårlig» avtaler. Klarhet og tydelighet vil være et gjennomgående tema i foredraget. Det hjelper for eksempel lite om man har hatt alle de rette tankene og hensiktene, men ikke brukt nok tid og flid på å beskrive disse tilstrekkelig klart.

Alle type bedrifter vil ha nytte av dette. Vi henvender oss til næringsdrivende, organisasjoner, foreninger, og også privatpersoner. Og tema er både e-poster med kunder og leverandører, interne retningslinjer, rene ensidige erklæringer, leieavtaler, arbeidskontrakter, kontrakter om salg og kjøp, aksjonæravtaler, mv.

Hva vil deltagerne sitte igjen med etter foredraget?

-Vi ønsker at de som deltar på foredraget vil sitte igjen med en skjerpet bevissthet rundt disse forholdene, og at de fremover vil utforme og følge opp sine avtaler mv på en måte som reduserer risikoen og bedrer lønnsomheten ved virksomheten, avslutter Lofstad.

 

Foredragsholder Karl Kristian Lofstad

 

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
500,- + mva for ikke-medlemmer

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor