AA
  • Forside
  • Håndtering av varslingssaker

Håndtering av varslingssaker

Photo: Bernard Hermant
  • 22. nov 2019 , kl. 1200 - 1330
  • Næringsforeningen, Dronningensgate 2
  • Foredragsholder Thomas Talén og Kjetil Mogård Bergem, Deloitte Advokatfirma
  • Påmelding - Påmeldingsfrist: 21 november, klokken 14:00

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Er din virksomhet forberedt på arbeidsmiljølovens nye regler om varsling?

Dette seminaret er åpent for alle, og retter seg mot ledelse og styre i private selskaper og offentlige instanser.

Det siste året har det oppstått flere store mediesaker som følge av varsling av kritikkverdige forhold i både private og offentlige organisasjoner. Oppmerksomheten rundt varslingsinstituttet og skjerping av kravene til arbeidsgivers håndtering av varsling har medført at stadig flere virksomheter opplever varslingssaker.

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser som vil tre i kraft 1. januar 2020. Blant annet vil det komme krav til varslingsrutiner, arbeidsgivers aktivitetsplikt lovfestes, og uttrykket «kritikkverdige forhold» blir bedre definert. Det er ventet at regelendringene vil medføre et økt fokus på varsling, og at mange virksomheter vil ha et behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner.

Seminaret omhandler arbeidsmiljølovens nye regler om varsling og hvilke krav som stilles til din virksomhet. Bli oppdatert på hva som blir nytt, og få samtidig en gjennomgang av hva varsling er og hvordan varsling bør håndteres.

Foredragsholdere:

Thomas Talén, Advokat/Partner, Deloitte Advokatfirma AS, Oslo

Thomas har i hele sin karriere som advokat hatt hovedfokus på arbeidsrett, og han har opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Thomas har vært med og analysert og vurdert klienters interne system for håndtering av varslinger opp mot beste praksis, herunder også bistått med oppbygning og utforming av varslingskanaler for både interne og eksterne varsler ved både private og offentlige virksomheter. Thomas er i dag ansvarlig for drift av flere eksterne varslingskanaler for kunder.

I forlengelsen av varsler vil det tidvis være behov for nærmere undersøkelser av varsler i form av granskning, og Thomas har bistått og ledet flere større granskningsoppdrag de siste årene, med særlig fokus på arbeidsrettslige forhold, herunder arbeidsmiljøet.

Kjetil Mogård Bergem, Advokat, Deloitte Advokatfirma, Kristiansand

Kjetil er advokat ved Deloitte Advokatfirmas kontor i Kristiansand, og har de siste fem årene jobbet med arbeidsrettslige problemstillinger for virksomheter av ulik størrelse på hele Sørlandet. Kjetil har bistått bedrifter med utforming av varslingsrutiner i henhold til nye lovkrav, og holder jevnlig kurs og foredrag om arbeidsrettslige tema.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer en deilig lunsj i atriet fra klokken 11:30, arrangementet starter presis 12:00

Bindende påmelding!

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Er din virksomhet forberedt på arbeidsmiljølovens nye regler om varsling?

Dette seminaret er åpent for alle, og retter seg mot ledelse og styre i private selskaper og offentlige instanser.

Det siste året har det oppstått flere store mediesaker som følge av varsling av kritikkverdige forhold i både private og offentlige organisasjoner. Oppmerksomheten rundt varslingsinstituttet og skjerping av kravene til arbeidsgivers håndtering av varsling har medført at stadig flere virksomheter opplever varslingssaker.

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser som vil tre i kraft 1. januar 2020. Blant annet vil det komme krav til varslingsrutiner, arbeidsgivers aktivitetsplikt lovfestes, og uttrykket «kritikkverdige forhold» blir bedre definert. Det er ventet at regelendringene vil medføre et økt fokus på varsling, og at mange virksomheter vil ha et behov for å gjennomgå sine varslingsrutiner.

Seminaret omhandler arbeidsmiljølovens nye regler om varsling og hvilke krav som stilles til din virksomhet. Bli oppdatert på hva som blir nytt, og få samtidig en gjennomgang av hva varsling er og hvordan varsling bør håndteres.

Foredragsholdere:

Thomas Talén, Advokat/Partner, Deloitte Advokatfirma AS, Oslo

Thomas har i hele sin karriere som advokat hatt hovedfokus på arbeidsrett, og han har opparbeidet seg solid kompetanse og erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Thomas har vært med og analysert og vurdert klienters interne system for håndtering av varslinger opp mot beste praksis, herunder også bistått med oppbygning og utforming av varslingskanaler for både interne og eksterne varsler ved både private og offentlige virksomheter. Thomas er i dag ansvarlig for drift av flere eksterne varslingskanaler for kunder.

I forlengelsen av varsler vil det tidvis være behov for nærmere undersøkelser av varsler i form av granskning, og Thomas har bistått og ledet flere større granskningsoppdrag de siste årene, med særlig fokus på arbeidsrettslige forhold, herunder arbeidsmiljøet.

Kjetil Mogård Bergem, Advokat, Deloitte Advokatfirma, Kristiansand

Kjetil er advokat ved Deloitte Advokatfirmas kontor i Kristiansand, og har de siste fem årene jobbet med arbeidsrettslige problemstillinger for virksomheter av ulik størrelse på hele Sørlandet. Kjetil har bistått bedrifter med utforming av varslingsrutiner i henhold til nye lovkrav, og holder jevnlig kurs og foredrag om arbeidsrettslige tema.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer en deilig lunsj i atriet fra klokken 11:30, arrangementet starter presis 12:00

Bindende påmelding!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor