AA

Regionplan Agder 2030

  • 26. jan 2018 , kl. 1200 - 1330
  • Dronningensgate 2A, Kristiansand
  • Foredragsholder Inger Holen
  • Påmelding - Innen 25.01.2017

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i 2010. Mye har skjedd siden den tid, og Agder har vist at vi klarer å samarbeide om målene og tiltakene i Regionplanen. Vi nærmer oss nå 2020, og fylkespolitikerne oppfatter tiden nå som moden for å revidere planen. Derfor starter vi nå arbeidet med å lage en ny utgave – «Regionplan Agder 2030».

Inger N. Holen, koordinator for gjennomføring av Regionplan Agder 2020 trekker hovedlinjene for arbeidet frem til i dag og Manuel Birnbrich, prosjektleder for revisjonsarbeidet, presenterer prosessene med å utarbeide Regionplan 2030.

Gjennomføring av dagens regionplan har gitt oss verdifulle erfaringer som hele regionen kan dra nytte av.  Arbeidet med å sette nye mål og peke ut retningen for hvordan Agder skal utvikle seg videre, som en attraktiv og bærekraftig region har startet opp. I denne prosessen er regionens næringsliv en viktig og avgjørende ressurs for å lykkes.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- +mva

Bindende påmelding!

Velkommen

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i 2010. Mye har skjedd siden den tid, og Agder har vist at vi klarer å samarbeide om målene og tiltakene i Regionplanen. Vi nærmer oss nå 2020, og fylkespolitikerne oppfatter tiden nå som moden for å revidere planen. Derfor starter vi nå arbeidet med å lage en ny utgave – «Regionplan Agder 2030».

Inger N. Holen, koordinator for gjennomføring av Regionplan Agder 2020 trekker hovedlinjene for arbeidet frem til i dag og Manuel Birnbrich, prosjektleder for revisjonsarbeidet, presenterer prosessene med å utarbeide Regionplan 2030.

Gjennomføring av dagens regionplan har gitt oss verdifulle erfaringer som hele regionen kan dra nytte av.  Arbeidet med å sette nye mål og peke ut retningen for hvordan Agder skal utvikle seg videre, som en attraktiv og bærekraftig region har startet opp. I denne prosessen er regionens næringsliv en viktig og avgjørende ressurs for å lykkes.

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + mva
Ikke-medlemmer: 500,- +mva

Bindende påmelding!

Velkommen

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor